Annonce

Ludomani

Hvad er ludomani?

Ludomani (også kaldet spilafhængighed, pathological gambling eller gambling disorder) er en anerkendt psykisk lidelse. Sundhedsstyrelsen karakteriserer med afsæt i WHO's definition ludomani som hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad er de typiske kendetegn på ludomani?

Ludomani findes som diagnose i både ICD-10 og DSM-5 (se boks), som er diagnosesystemer indenfor henholdsvis Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og American Psychiatric Association (APA).

Ludomani kriterier (ICD-10)

 • To eller flere perioder med spillelidenskab det sidste år

 • Disse perioder er ikke profitable for personen, men vedkommende fortsætter til trods for personligt ubehag og at det påvirker hans eller hendes daglige livsførelse

 • Personen beretter om en intens spillelyst, som er svær at kontrollere. Vedkommende kan ikke holde op med at spille, selvom han eller hun ønsker det

 • Personen er optaget af tanker om spil eller måder at skaffe penge til spil.

Ludomani var tidligere klassificeret som en impulskontrolforstyrrelse, men er nu anerkendt som en ikke-stoflig adfærdsmæssig afhængighed (behavioral addiction). Ludomani adskiller sig derved fra afhængighed af stoffer såsom alkohol, kokain eller amfetamin, men har mange lighedspunkter med stofafhængighed.

Ludomanidiagnosen stilles ud fra 9 diagnostiske kriterier (se boks), som relaterer sig både til spillet (for eksempel overoptagethed af spil) og sociale eller interpersonelle relationer (for eksempel at personen lyver om omfanget af spil, eller er afhængig af at låne penge til at finansiere spilleadfærden).

For at stille diagnosen ludomani skal fire ud af ni kriterier være opfyldt indenfor en 12 måneders periode. Samtidig skal man kunne udelukke, at spilleadfærden skyldes en manisk (bipolar) tilstand.

Ludomani kriterier (DSAM-5) 4 el. flere af følgende kriterier skal være opfyldt på en periode over 12 mdr.

 • Det er nødvendigt med stadig større indsatser for at opnå den ønskede spænding

 • Der opleves irritabilitet og rastløshed ved forsøg på at ophøre med spil

 • Spilleren har gentagne gange forsøgt at stoppe eller reducere sit spil uden held

 • Spilleren er ofte optaget af spil (genoplevelser af tidl. spil, bekymringer om at skaffe penge til næste spil, planlægning af næste spil)

 • Der tyes ofte til spil ved oplevelser af stress og ubehagelige følelser (angst, skyld, hjælpeløshed, depression/nedsat stemningsleje)

 • Der vendes ofte tilbage til spillet i forsøg på at genvinde tabte beløb

 • Spilleren lyver for at undgå, at andre får et indblik i omfanget af vedkommendes spil

 • Betydningsfulde personlige relationer, arbejdsforhold eller karrieremuligheder bringes i fare på grund af spilleadfærden

 • Spilleren er afhængig af andres hjælp til at komme ud af økonomiske problemer forårsaget af spil

Hvorfor opstår ludomani?

Der kan være mange grunde til, at man udvikler ludomani, og forskningen peger på, at både biologiske, psykologiske og sociale faktorer kan have indflydelse på udvikling af ludomani. Uanset hvordan ludomani udvikler sig, er der mulighed for at få hjælp.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvilke typer ludomani findes der?

De mest almindelige typer af ludomani relaterer sig til sports betting, spilleautomater og casinospil (fx poker, roulette eller black jack). Disse spil har det til fælles, at de har en høj spilfrekvens og en høj tilbagebetalingsprocent. Det betyder, at man hele tiden kan få et nyt spil, og at man kun gradvis lægger mærke til, at man taber penge. Endvidere er de let tilgængelige, især på mobiltelefoner.

Højfrekvensspillene adskiller sig fra spil med lav spilfrekvens, såsom lotterier, hvor udtrækningen typisk finder sted med dage, uger eller måneders mellemrum. Lotterier har således lav risiko for udvikling af ludomani.

Hvad kan man selv gøre?

Hvis man har et spilleproblem, eller kender en med et spilleproblem, er det bedste, man kan gøre, at søge hjælp. Også hvis det drejer sig om spørgsmål eller viden om hvad ludomani er. Der findes mange behandlingscentre rundt om i Danmark, som tilbyder gratis behandling.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvem stiller diagnosen og hvordan?

Man stiller diagnosen på baggrund af en omhyggelig sygehistorie (anamnese) og det kliniske billede såsom overoptagethed af spil eller en stærk spilletrang. Nogle behandlingssteder anvender strukturerede diagnostiske interviews, hvilket er med til at sikre, at diagnosen stilles korrekt. Ofte vil det være psykologer eller læger, som kan stille en fyldestgørende ludomanidiagnose.

Omkring halvdelen af ludomaner har samtidig en anden psykisk lidelse for eksempel depression, angst eller misbrug af alkohol eller stoffer (dette kaldes for komorbiditet). Derfor er det vigtigt, at personer med ludomani bliver diagnosticeret og udredet af fagpersoner.

Hvis de komorbide lidelser er af svær karakter, kan de stå i vejen for behandlingen af ludomani. I disse tilfælde bør man blive henvist til andre specialklinikker, inden man modtager behandling for ludomani.

Hvordan behandler man ludomani?

Kognitiv adfærdsterapi er den bedst dokumenterede behandlingsform for ludomani. Behandlingen bør tage afsæt validerede og evidensbaserede behandlingsmanualer.

Læs også: Kognitiv terapi - hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på menneskets tænkning – kognition – med udgangspunkt i at de måder, vi forstår eller tænker om begivenheder, påvirker hvordan vi føler og handler. Hvis man kan støtte personen i at udfordre og ændre sin tænkning omkring et givent forhold (for eksempel spil), er der således gode forudsætninger for, at vedkommende også vil være i stand til at ændre sine handlinger (for eksempel bryde dårlige vaner knyttet til spil).

Metoder til ændring af adfærd

Endvidere arbejdes der med adfærdsorienterede metoder, hvor personen øver sig i og udfordres til at handle på nye måder, eksempelvis ved at udsætte sig selv for situationer, som tidligere har fremkaldt spilletrang eller kontroltab.

Ludomaner tilbydes typisk et forløb bestående af 12 ugentlige behandlingssessioner samt 4 opfølgende samtaler efter endt behandling. Terapien er egnet til at adressere det forhold, at mennesker, der har ludomani, typisk har fejlagtige tanker (fejlslutninger) om spillenes beskaffenhed og deres egne muligheder for gevinst (for eksempel fejlagtige oplevelser af vinderchancer eller opfattelser af at kunne bruge spillet til håndtere økonomiske problemer). Ved at undersøge og tilrette fejltankerne om spil, kan man således ændre spilleadfærden.

Hjælp til pårørende

Ud over behandling af ludomani tilbyder de fleste behandlingscentre gratis pårørendesamtaler. Pårørende kan ofte få meget godt ud af et rådgivningsforløb i form af hvad man kan gøre for at hjælpe og forstå en pårørende med ludomani.

Rådgivningsforløb kan foregå sammen med personen, der lider af ludomani eller i selvstændige forløb enten individuelt eller i gruppe.

Udsigt for fremtiden?

Omkring 80 procent af dem, der gennemfører behandlingen, får det bedre, og vil ikke længere falde indenfor kriterierne til en ludomanidiagnose. Man kan altså behandle ludomani kan effektivt.

Der mangler dog behandlingstilbud som integrerer ludomanibehandling med andre lidelser som angst eller depression, da disse lidelser ofte er til stede sammen med ludomanien og derfor kan fastholde eller forværre ludomanien.

Endvidere er viden om medicinsk behandling og neurobiologiske mekanismer ved ludomani områder, som på sigt kan give nye behandlingsformer.

Vil du vide mere

Hvis du har problemer med spil, eller hvis du er pårørende til en person, som har spilleproblemer, kan du kontakte en blandt flere klinikker i Danmark.

Du skal være opmærksom på, at klinikkerne varierer i deres tilgang til behandling og ansættelse af fagpersonale. Det er ikke alle klinikker, som anvender psykologer eller læger til at diagnosticere ludomani og eventuelle komorbide lidelser.

Linkene nedenfor tilbyder alle gratis behandling og rådgivning til personer med ludomani og deres pårørende:

Sidst opdateret: 29.09.2015

Annonce