Annonce

KOL (tidligere kaldet rygerlunger)

Hvad er KOL?

KOL er en kronisk lungesygdom, som medfører en vedvarende irritationstilstand i lungerne, forsnævring af luftvejene og øget hyppighed af lungeinfektioner. Tidligere blev KOL kaldt for "rygerlunger", fordi rygning er en af de primære årsager til sygdommen i Danmark, men da det ikke kun er rygere, der kan få KOL, bør denne betegnelse ikke anvendes længere.

Ved KOL er luftvejene kronisk irriterede, og i nogle tilfælde bliver de små lungeblærer, hvor ilten kommer i blodet, også ødelagt. Luftvejsirritationen betegnes nogle gange for bronkitis, mens ødelæggelse af alveoler betegnes som emfysem. Selve navnet "obstruktiv lungesygdom” hentyder til, at luftvejene er forsnævrede – der er således en obstruktion, som besværliggør transporten af luft ind og ud af lungerne, når man trækker vejret.

KOL udvikles typisk over 15-30 år. Symptomerne er snigende og omfatter hoste, opspyt og åndenød. I starten er åndenød kun tilstede ved fysisk anstrengelse, men ved fremskreden sygdom, kan den også kan komme i hvile. KOL ledsages ofte af andre sygdomme såsom knogleafkalkning, hjertesygdom og depression. Fordi patienter med KOL ikke bevæger sig så meget, får mange svækkede muskler, hvilket giver dårlig kondition og forværrer åndenøden yderligere.

I Danmark er rygning den vigtigste årsag, og cirka 8 ud af 10 patienter med KOL er blevet syge af mange års tobaksrygning. Nogle kan dog også få sygdommen på grund af udsættelse for andre lungeskadelige stoffer - for eksempel på deres arbejdsplads - og nogle patienter, som har svær og kronisk astma, kan få symptomer, som ligner symptomerne ved KOL.

Forløbet af KOL varierer og afhænger meget af, om man lykkes med at holde op med at ryge, såfremt man er ryger. Hvis rygestop sker inden lungefunktionenen bliver alt for nedsat, vil prognosen som regel være god. Hvis man ikke kan holde op med at ryge, vil sygdommen som regel blive værre, og man kan risikere at dø som følge af KOL.

Foruden rygestop er medicinsk behandling og fysisk træning vigtig. Medicinen kan hjælpe på åndenøden og nedsætte risikoen for pludselige forværringer, som gør at mange patienter må en tur på sygehuset for at få behandling. Fysisk træning er også meget vigtig og kan modvirke muskelsvækkelsen.

Ud fra befolkningsundersøgelser skønner man, at der i Danmark findes cirka 400.000 mennesker med KOL. Omkring 200.000 har så svær KOL, at de ville have glæde af behandling, men kun cirka 100.000 får medicin, da sygdommen diagnosticeres sent, fordi symptomerne udvikler sig snigende. Det begrænser behandlingsmulighederne. Sygdommens udvikling er meget lumsk. I starten af sygdommen føler man kun svage symptomer. De begynder som regel med morgenhoste eller besværet vejtrækning og åndenød ved anstrengelse.

Hvorfor får man KOL?

 • Rygning er den væsentligste årsag til KOL. Sværhedsgraden af sygdommen afhænger af, hvor meget og hvor længe man har røget. Nogle mennesker er meget følsomme for tobakkens skadelige effekter, mens andre ikke bliver syge. Man regner med at cirka 30-40 procent af rygerne får KOL, heraf cirka halvdelen i en svær grad.

 • Udendørs og indendørs luftforurening kan forværre KOL. I U-lande ser man hyppigt KOL hos kvinder, der laver mad i køkkener uden udluftning.

 • Personer med mangel på enzymet Alfa1-antitrypsinmangel har meget høj risiko for at udvikle KOL, som ofte omfatter ødelæggelse af alveolerne (emfyzem), der også giver KOL. Alfa1-antitrypsiner et enzym, der har til formål at beskytte lungevævet. Alfa1-antitrypsin-mangel er arveligt og forholdsvis sjældent, men man skønner, at op mod 1000 danskere har sygdommen.

Hvordan føles KOL

 • Hoste, som kan være daglig

 • Kortåndethed, som især viser sig ved fysisk anstregelse.

 • Opspyt, der er tykt og svært at hoste op. Opspyt-mængden afhænger af vejret og eventuelle betændelsestilstande.

 • Der kan også være træthed og svage muskler.

Hvordan finder lægen ud af, om man har KOL?

En del andre lunge- og hjerte-sygdomme giver symptomer, som ligner dem ved KOL. Lungefunktionsundersøgelse (spirometri eller pusteprøve) er absolut nødvendig for at påvise KOL. Røntgenundersøgelser , hjerte-elektrokardiogram og blodprøver er også nødvendige for at finde ud af, hvad der er den væsentligste årsag til dine symptomer

Hvad kan man selv gøre?

KOL kan forebygges og behandles, men hvis der allerede er sket egentlig skade på lungernes opbygning, kan KOL ikke helbredes. Forskellige behandlinger kan dog lette symptomerne betydeligt og hjælpe til at forebygge tilstødende problemer.

 • Hvis man er ryger, er rygestop den vigtigste behandling. Ophører man i tide, vil sygdommens udvikling standse.

 • Passiv rygning skal undgås, og forureningen fra brændeovne og levende lys kan være generende.

 • Hvis du bor i et område med meget luftforurening, skal du prøve at beskytte dig mod det.

 • Overvej at skifte job, hvis der er megen luftforurening eller støv på din arbejdsplads.

 • Undgå pludselige temperaturskift eller udsættelse for koldt, vådt vejr.

 • Brug hue om vinteren, da du på den måde nedsætter risiko for forkølelser, som kan udvikle sig til forværringer i KOL.

 • Der findes en vaccine mod pneumokokker , der kan være relevant at overveje. Pneumokokker er en bakterie, der kan være årsag til akut mellemørebetændelse, lungebetændelse og bihulebetændelse. Af mere alvorlig karakter kan pneumokokker også forårsage blodforgiftning og hjernehindebetændelse (meningitis). Statens Serum Institut foreslår, at ældre over 64 år samt personer i visse risikogrupper lader sig vaccinere. Læs mere om risikogrupper og tilskud i rapporten fra Statens Serum Institut . Sundhedsstyrelsen har endnu ingen generel anbefaling af vaccination mod pneumokokker til alle voksne over 64 år, som man for eksempel har det i forbindelse med influenzavaccination. Der ydes dog tilskud til personer, der er i særlig risiko for pneumokoksygdom.

Vil du vide mere?

Test din viden om KOL her

Læs mere på Danmarks Lungeforenings hjemmeside.

Medicininstruktioner

Er du i tvivl om, hvordan du bruger behandlings-apparaterne?

På Medicininstruktioner.dk viser vi dig, hvordan du bruger de apparater, der findes til behandling af KOL. Vi viser dig også, hvordan du klargør apparaterne, samt hvordan du rengør dem efter brug.

Se instruktionerne her

Læs mere om KOL (RYGERLUNGER)

Sidst opdateret: 02.09.2014

Medicin som kan anvendes

Aerivio Spiromax
AeroBec ®
AirFluSal ® Forspiro, komb.
Airflusan Forspiro
Airomir ®
Airsalb
Alvesco ®
Anoro, komb.
Asmanex ® Twisthaler ®
Atimos
Atrovent ® inhalationsspray, opløsning og inhalationsvæske til nebulisator
Bambec ®
Beclomet Easyhaler ®
Berodual ®, komb.
Braltus
Bretaris Genuair
Bricanyl ®
Bricanyl ®
Budesonid "Arrow"
Budesonid "Copyfarm" - Udgået: 24-04-2017
Budesonid "EuroPharma"
Budesonid "Paranova"
Budesonide "Teva Pharma"
Budovar
Bufomix Easyhaler ®, komb.
Buventol ® Easyhaler ®
Cinqaero
Combivent ®, komb.
Daxas ®
Delnil ®
Dilamax
Duaklir Genuair, komb.
DuoResp Spiromax, komb.
Duovent, komb.
Eklira Genuair
Flixotide ®
Flutide
Flutiform, komb.
Foradil ®
Formo Easyhaler ®
Formoterol "Medical Valley"
Giona Easyhaler ®
Hirobriz Breezhaler
Incruse
Innovair ®, komb.
Ipramol Steri-Neb, komb.
Ipratropiumbromid "Arrow"
Ipratropiumbromid "Teva"
Ipratropiumbromid/salbutamol "Cipla"
Junik
Miflonide ®
Montelukast "2care4"
Montelukast "Accord Healthcare"
Montelukast "Accord"
Montelukast "Krka"
Montelukast "Mylan"
Montelukast "Nordic Prime"
Montelukast "Orion" - Udgået: 08-05-2017
Montelukast "Sandoz"
Montelukast "Stada"
Montelukast "Teva"
Nucala ®
Onbrez ® Breezhaler ®
Oxeol
Oxez Turbuhaler ®
Oxis ® Turbuhaler ®
Pulmicort Turbohaler
Relvar ® Ellipta ®, komb.
Salamol
Salbutamol "2care4"
Salbutamol "Arrow"
Salbutamol "Teva"
Sapimol, komb.
Seebri Breezhaler
Seretide ®, komb.
Seretide Evohaler, komb.
Serevent ®
Singulair ®
Spiolto ® Respimat ®, komb.
Spiriva ®
Spirocort ®
Striverdi ® Respimat ®
Symbicort ®, komb.
Terbasmin Turbuhaler
Terbutalinsulfat "2care4"
Terbutalinsulfat "Paranova"
Theo-dur ®
Ultibro ® Breezhaler ®, komb.
Unixan ®
Ventolin ®
Ventolin ®
Ventoline ®
Ventoline ®
Xolair ®
Xoterna Breezhaler ®