Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Undersøgelser | Allergi

Provokationsallergitest (Allergen-provokation)

Ved en allergen provokation udsætter man en afgrænset del af kroppen for en lille mængde af det stof, man vil teste, om personen er allergisk overfor. Testen bruges ikke så ofte som priktest.

Opdateret: 7. Oktober 2013

Hvad er allergen-provokation?

Ved allergen-provokation testes der med det stof, der mistænkes for at fremkalde allergi. Allergen-provokation er en specialistopgave og udføres på hospital eller hos speciallæge. Allergenet kan tilføres i øjne, næse, lunger eller som kapsel eller i flydende form ved mistanke om reaktion på fødevarer/medicin.

Hvornår udføres allergen-provokation?

Ved visse allergier kan der ikke udføres en hudpriktest , eller testmateriale er ikke tilgængeligt for blodprøveanalyse for det mistænkte allergen. I disse tilfælde kan en kontrolleret udsættelse for det mistænkte allergen be- eller afkræfte allergidiagnosen.

Allergen-provokation kan endvidere anvendes som supplement ved flere konkurrerende allergier, hvor man ønsker at vurdere reaktioner for de enkelte allergener hver for sig. Endelig kan allergen provokation anvendes for at vurdere effekten af en givet behandling.

Hvilke forberedelser er der til allergen-provokation ?

Rådfør dig med den afdeling eller den speciallæge, der skal udføre undersøgelsen. Der informeres altid grundigt både mundtligt og skriftligt, før en allergen provokation udføres.

Hvilken fremgangsmåde kan man anvende til allergen-provokation?

Allergenprovokation kan foretages:

  • ”Åbent” – hvor læge og patient begge ved hvad der provokeres med.

  • Enkelt blindet - patienten ved ikke, om der provokeres med allergen eller placebo (ikke allergent materiale) .

  • Dobbelt blindet - hvor hverken læge eller patient ved hvad provokationen indeholder (testmaterialet forberedes af tredjemand andetsteds).

Man kan anvende disse fremgangsmåder for at fjerne eventuelle forventninger om reaktioner hos patienten og/eller undersøgeren. Ved alle metoder startes der med en minimal allergen dosis, og der trappes derefter langsomt op til en allergisk reaktion eventuelt indtræffer.

Hvilke forskellige former for allergen-provokation kan man anvende?

  • Oral (gennem munden) allergen-provokation: Med medicin eller fødevarer i fast form, i flydende form eller i kapselform

  • Øjen-provokations-test: Med allergen i øjendråbeform. Nasal prokation: Allergenet sprayes eller dryppes i næsen.

  • Bronchial provokation: Forstøvet allergen indåndes.

Hvilke reaktioner kan forventes ved allergen-provokation?

Allergen-provokationens formål er at fremkalde allergiske reaktioner, og undersøgelsen foregår derfor under nøje og konstant observation af symptomer med fast tilknyttet personale og fuldt behandlingsberedskab tilstede. Efter endt allergen-provokation behandles allergisymptomerne og efterfølgende observeres der til det er sikret, at alle symptomer er forsvundet igen.

Hvilke andre allergitests forekommer der?

Hudpriktest, RAST test og HR test er hyppige anvendte testmetoder.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Kommentér denne artikel

Der er endnu ingen kommentarer på denne side


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.