Kirurgisk behandling af godartet forstørrelse af prostata (blærehalskirtlen)

Hvornår benytter man kirurgisk behandling af godartet forstørrelse af prostata?

Der findes i dag mange behandlingsformer mod godartet forstørrelse af prostata . Generelt kan man sige, at der kun er behov for behandling, hvis éns vandladningssymptomer er så generende, at man selv finder behov for behandling. Dette gælder dog ikke, hvis man har komplikationer til sygdommen, idet man altid bør behandle komplikationer uanset graden af vandladningssymptomer.

Typisk vurderer lægen eller urologen symptomerne og generne hos den enkelte patient, og da de forskellige behandlinger alle har fordele og ulemper, vil valget af behandlingsformen for den enkelte træffes i fællesskab mellem én selv og lægen.

Langt de fleste, der får lavet et kirurgisk indgreb mod godartet forstørrelse af prostata, vil have oplevet en eller flere af nedenstående symptomer og gener:

  • Manglende evne til at komme af med vandet (urin-retention). Man oplever det som et stop i vandladningen, og selvom man har trang til at tisse, kan man ikke komme i gang.

  • Gentagende blærebetændelser eller urinvejsinfektioner. Når der står urin tilbage i blæren efter endt vandladning, er det et godt vækstmedium for bakterier. Urinen er steril, når den kommer ned i blæren fra nyrerne, men hvis der kommer bakterier op gennem urinrøret, kan en eventuel ”rest-urin” i blæren blive inficeret.

  • Blæresten: Blæresten kan forårsage blærebetændelser samt gener i forbindelse med vandladningen (hyppig vandladning, kraftig vandladningstrang, synligt blod i urinen).

  • Tilbagevendende synligt blod i urinen

  • Nyrefunktionsnedsættelse: Hvis blæren skal udøve et meget højt tryk for at presse urinen ud gennem urinrøret, fordi prostata klemmer på urinrøret, kan trykket forplante sig tilbage til nyrerne. Nyrerne fungerer som en slags si, hvor urinen bliver filtreret gennem et kompliceret system, men hvor funktionen er afhængig af en trykforskel mellem blodbanen (blodtrykket) og ”nyretrykket”. Hvis trykforskellen bliver for lille, kan blodet ikke blive renset, og nyrefunktionen vil blive påvirket. Det er derfor afgørende, at der er frit afløb fra nyrerne til blæren og videre fra blæren gennem urinrøret.

Har man oplevet en eller flere af disse symptomer, er man typisk kandidat til en kirurgisk behandling.

Hvilke operationer findes der til behandling af godartet forstørrelse af prostata?

Der findes forskellige operationstyper til behandling af forstørret prostata og langt de fleste er kikkertoperationer med variationer. Der findes også en åben operation hvor man behandler meget store blærehalskirtler. Endelig findes der behandlinger hvor man varmer prostata op med et kateter for at få den til at skrumpe.

Patienten ligger på samme måde i nedenfor beskrevne operationer nr. 1 til 5 , og der er varierende tider for hvor længe man skal have kateteret i efter operationen.

De almindeligste operationer er beskrevet i detaljer nedenfor.

1: TUR-P operation

Tidligere var den mest almindelige operation denne såkaldte kikkertoperation gennem urinrøret, hvor en del af prostatavævet bliver skrællet væk (TransUrethral Resektion af Prostata (TUR-P)). TUR-P operation kræver oftest indlæggelse i nogle dage, hvor man har et kateter i blæren, mens blødningen hører op.

Hvad sker der før operationen?

TUR-P operationen foregår enten i rygmarvsbedøvelse eller i fuld bedøvelse. Ved rygmarvsbedøvelse kan man selv følge med på skærmen og se, hvordan kirurgen arbejder. Der er risiko for betydelig blødning under operationen, så man skal holde pause med blodfortyndende behandling før operationen. Man bliver lejret på ryggen og får benene op i nogle benstøtter, så kirurgen kan komme til penis og endetarm.

Hvad sker der under selve indgrebet?

Ved operationen føres en stiv kikkert op gennem urinrøret, og kirurgen kan med et håndtag betjene en lille slynge (nærmest som en ostehøvl), hvor man kan skrælle eller høvle spåner af prostata. Proceduren kræver skyllevand, og derfor anlægger man meget ofte en gummislange gennem maveskindet for at dræne skyllevæsken.

Når man skræller prostata, sker det ved hjælp af en elektrisk strøm. Derfor kommer der også en neutralplade på låret til at lede strømmen væk fra kroppen. Skyllevandet, man bruger, skal ikke kunne lede strømmen, så man kan ikke anvende saltvand. Derfor bruger man typisk en skyllevæske, som er tilsat et sukkermolekyle, for at blodcellerne ikke skal eksplodere.

Ved operationen fjerner man cirka 30-60 procent af prostata, - eller så meget, at kirurgen føler sig sikker på, at der er frit afløb.

Hvor længe varer operationen, og hvad sker der bagefter?

Operationen (det vil sige, det stykke tid, hvor kirurgen arbejder) varer cirka 30-60 minutter, men man er på operationsstuen i en længere periode, da der er forberedelse, inden kirurgen begynder.

Efter operationen bliver der anlagt et kateter med gennemgående skyl, så der ikke ophober sig blodklumper i blæren. Skyllet bliver ved til skyllevandet er klart, og det kan godt tage et par dage. Herefter bliver skyllet fjernet.

Det er vigtigt at drikke rigeligt, og når blødningen er ophørt, så urinens farve svarer til en rosé-vin, bliver kateteret fjernet, og man kan komme hjem. Hvis ikke vandladningen kommer i gang efter kateterfjernelse, kan man blive nødt til at få et kateter med hjem i en uge, og få fjernet det ambulant på hospitalet efterfølgende.

Hvad sker der, efter man er kommet hjem?

Når man kommer hjem, skal man være opmærksom på, at vandladningsgenerne vil vare ved i cirka 14 dage efter behandlingen. Der kan komme blødning, infektion og hyppig/kraftig vandladningstrang. Det endelige resultat af operationen kan først vurderes efter cirka 3-6 måneder

Hvilke fordele og ulemper er der ved TUR-P?

Fordelenved TUR-P, er, at det er guldstandarden for prostataoperationer, som alle de andre behandlinger skal sammenlignes med.

En anden fordel er, at man får væv til at kunne undersøge under mikroskop, så hvis man mod forventning finder prostatakræft i spånerne, kan man tilbyde patienten yderligere behandling.

Det er dog yderst sjældent, at man finder kræft, da patienterne forud for operationen er blevet udredt for prostatakræft.

Ulempenved TUR-P er, at der er en lille risiko (under en procent) for fortynding af blodet (TUR-syndrom), som kan medføre indlæggelse på intensiv afdelingen. Dette kan ske som resultat af at, man ikke kan anvende saltvand (natrium-klorid), og hvis skyllevandet bliver absorberet gennem åbentstående vener, kan der komme fortynding af blodet (saltmangel i blodet).

Andre komplikationer er beskrevet nederst i artiklen og gælder for alle operationer for godartet prostataforstørrelse.

2: Laser-vaporisation

Laser-vaporisation er en mere skånsom metode end TUR-P og bliver derfor anvendt i stigende grad. Laser-operationen går ud på, at man ved hjælp af laserenergi fjerner en del af prostatavævet der fordamper. Behandlingen bliver udført igennem urinrøret via en kikkert.

Hvad sker der før operationen?

Laser-vaporisation foregår enten i rygmarvsbedøvelse eller i fuld bedøvelse og man lejres på samme måde som ved TUR-P.

Hvad sker der under selve indgrebet?

Kirurgen fører en stiv kikkert ind igennem urinrøret, og gennem den bliver der ført en lasersonde ind, hvor man kan dirigere laserspotten således, at prostatavævet opvarmes til over 1000 grader og fordamper.

Teknikken hedder PVP (Photoselective Vaporization of Prostate). Laserlyset er grønt, hvilket er komplementærfarven til rød – og derfor bliver energien ophobet i blodets hæmoglobin, som er rødt. Da prostata har en høj gennemblødning, kan man derfor få prostatacellerne til at fordampe. Det betyder samtidig, at man kan bruge saltvand som skyllevand, så man ikke risikerer TUR-syndrom.

Hvor længe varer operationen?

Operationen tager i gennemsnit 45 minutter, men er afhængig af størrelsen af prostata. Der er generelt længere operationstid end ved TUR-P.

Hvilke fordele er der ved laser-vaporisation?

Denne behandling indebærer meget beskeden blødning, og kateteret kan fjernes få timer efter operationen, og man kan i princippet gå hjem samme dag.

3: Elektrovaporisation

Elektrovasporisation er en operation, hvor man anvender en særlig bipolær elektrode, som bliver ført gennem urinrøret, og vævet bliver varmet op, så det fordamper.

Der bliver fjernet mere væv end ved laser-vaporisationen, og der kan være en lidt større risiko for blødning. Ellers er teknikken den samme som ved laser-vaporisation, og der bliver fjernet så meget væv, at forsnævringen i prostata forsvinder.

4: Bipolær resection (Turis)

Ved denne operation anvender man en slynge som ved den almindelige TUR-P, dog løber strømmen ikke igennem patienten, men til en anden elektrode på slyngen. Dette har den fordel, at man kan bruge saltvand til resektionen , man undgår derved TUR-syndrom. Denne operation er fuldstændig magen til TUR-P.

5: TUIP

TUIP er en forkortelse af TransUrethral Insicion af Prostata. Man anvender denne type operation, hvis prostata kun er lidt forstørret. I disse tilfælde kan det nogle gange være tilstrækkeligt, uden at fjerne noget væv, at lægge et snit ned gennem prostata og derved skabe bedre plads i urinrøret.

6: TVP

TVP er en forkortelse af TransVesical Prostatectomi. Hvis prostata er meget stor, kan det være nødvendigt at operere gennem maveskindet, hvor man åbner blæren og oppefra og fjerner de forstørrede kirtler i prostata.

Denne operation har stor risiko for blødning, (mere end halvdelen af patienterne skal have blodtransfusion), men kan være nødvendig hvis prostata er mere end 100 ml. Operation kræver et længere indlæggelsesforløb, men er den mest effektive, når det drejer sig om meget store blærehalskirtler.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvilke fordele er der ved at vælge en kirurgisk behandling af godartet forstørrelse af prostata?

Kirurgisk indgreb mod godartet forstørrelse af prostata er den mest effektive behandling, der findes i dag. 80 procent af patienterne mærker et gavnligt resultat, og forbedring af symptomerne er mere udtalt efter operation end med medicinsk behandling.

Holdbarheden af de kirurgiske indgreb er god. Da man ikke fjerner hele prostata, kan nogle dog med tiden få behov for en ny operation. Efter 10 år vil cirka 20 ud af 100 have fået en ny operation, mens 80 stadig har et godt resultat.

Hvilke komplikationer kan der opstå i forbindelse med kirurgisk behandling af godartet forstørrelse af prostata?

Selvom den kirurgiske behandling er effektiv, er det dog også den behandlingsform, hvor der er størst risiko for, at der tilstøder komplikationer. De mest almindelige er:

  • Bagudrettet sædafgang: At sædafgangen er bagudrettet betyder, at den ikke skydes ud gennem urinrøret, men op i urinblæren. Sæden kommer ud ved efterfølgende vandladning. Dette vil cirka 75 procent udvikle efter operationen. Det skyldes at der er to lukkemuskler: en ved blærehalsen og en nedenfor prostata. Den nederste lukkemuskel er under viljens herredømme – man kan ved at knibe strålen over se at den virker. Den øvre (blærehalsen) er ikke under viljens herredømme, og bliver beskadiget i forbindelse med operationen, hvor man jo netop vil skrælle blærehalsen væk. Bagudrettet sædafgang vil ofte føre til kvalitetstab i seksualiteten.

  • Inkontinens: Cirka én procent vil få varige problemer med at holde på vandet efter operationen, fordi urinrørets lukkemuskel bliver beskadiget under indgrebet. Det drejer sig om den nedre lukkemuskel. Hvis man umiddelbart efter operationen ikke kan holde på vandet, kan man forsøge om man kan ”knibe strålen over”. Hvis man kan det, er lukkemusklen intakt - og man kan forsøge bækkenbundstræning for at opøve evnen til at holde på vandet

  • Forsnævring i urinrøret: Cirka 10 procent udvikler efter operationen en forsnævring i urinrøret på grund af arvævsdannelse. Dette vil oftest nødvendiggøre en mindre operation – hvor man går ind i urinrøret med en lille kniv og åbner forsnævringen. Ofte skal man efter denne operation selv føre et kateter op for at udvide forsnævringen en gang om ugen.

  • Potensproblemer: Enhver operation på en ældre mand kan medføre potensproblemer - også prostata-operationer, men typisk hos mindre end 10 procent.
Annonce (læs videre nedenfor)

Findes der andre mere skånsomme, kirurgiske behandlinger mod godartet forstørrelse af prostata?

Der bliver løbende udviklet en række nye metoder til behandling af godartet forstørret af prostata. De nye teknikker bliver ikke anvendt alle steder i Danmark, men en del steder har man taget en eller flere nye teknikker i brug.

Termoterapi

Ved hjælp af mikrobølger, laserlys eller radiobølger bliver prostatavævet opvarmet til mere end 45 grader celsius. Herved dør en del af cellerne i prostata.

Kirurgen udfører behandlingen gennem urinrøret enten via specielle kateter eller via en kikkert. Der bliver ikke fjernet væv under operationen, men prostata vil blive mindre i løbet af de første måneder efter behandlingen.

Det er karakteristisk for termoterapimetoderne, at man ofte skal bære kateter i én til to uger efter operationen, det vil sige i længere tid end efter den traditionelle operation (som oftest er én-tre dage) og at nogle patienter oplever en del irritationssymptomer i de første uger. Desuden vil de fleste først opleve effekten af behandlingen efter 6 til 12 uger, mens effekten af den traditionelle operation allerede vil være at mærke inden for de første fire uger efter operationen.

Stents

Man skaber passage ved at oplægge et kort rør der, hvor kirtlen afklemmer urinrøret. Stenten bliver liggende og skal udskiftes med mellemrum. Behandlingen tilrådes primært patienter, som ikke kan tåle en almindelig operation.

Kateterbehandling

Hos nogle med urinretention kan det blive nødvendigt at behandle med permanent kateter, hvis man ikke kan tåle en operation.

Man kan få et permanent kateter enten gennem urinrøret eller gennem maveskindet. Med permanent kateter har man stor risiko for at få blærebetændelse. Et alternativ er, at man selv lærer at tømme blæren med et kateter. Man slipper herved for at have et kateter liggende hele tiden, da man kan fjerne kateteret , når blæren er tømt, og det nedsætter risikoen for blærebetændelse.

Hvad er udsigten for fremtiden?

Der udvikles fortsat endnu mere skånsommere metoder til at behandle godartet prostataforstørrelse. Der er nogle som kan behandle meget store prostataer med kikkertoperationer gennem blæren – men disse behandlinger er endnu på forsøgsstadiet.

Læs mere om GODARTET FORSTØRRELSE AF PROSTATA

Sidst opdateret: 22.09.2010