Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lungekræft

Typer af lungekræft - småcellet og ikke-småcellet lungekræft

Ikke-småcellet lungekræft og småcellet lungekræft er de to hovedtyper af lungekræft, man skelner mellem.

Opdateret: 22. Januar 2024

Fakta om småcellet og ikke-småcellet lungekræft

  • Man inddeler lungekræft i to hovedtyper; ikke-småcellet lungekræft og småcellet lungekræft.
  • Ikke-småcellet lungekræft er den hyppigste form for lungekræft. Den ses hos cirka 85 procent af de lungekræftramte.
  • Ikke-småcellet lungekræft kan i nogle tilfælde behandles med operation. Ellers kan man behandle med kemoterapi, immunterapi og/eller målrettet biologisk behandling.
  • Småcellet lungekræft behandles primært med kemoterapi og i nogle tilfælde kombineret med intensiv stråleterapi.

Hvilke typer inddeler man lungekræft i?

Der skelnes mellem to hovedtyper af lungekræft:

  • Ikke-småcellet lungekræft.
  • Småcellet lungekræft.

Ikke-småcellet lungekræft

Den hyppigste hovedtype er ikke-småcellet lungekræft, der ofte forkortes NSCLC. Den ses hos cirka 85 procent af de lungekræftramte. Den kan inddeles i en række undertyper.

De to mest almindelige undertyper af ikke-småcellet lungekræft er:

  • Adenokarcinom.
  • Planocellulært karcinom.

Der skelnes desuden mellem, om kræftvævet indeholder en række genforandringer (mutationer) eller ej, ligesom der sondres mellem undertyper med og uden såkaldte positive immunmarkører.

Småcellet lungekræft

Småcellet lungekræft ses hos lidt under 15 procent af de lungekræftramte. Denne type lungekræft forkortes ofte SCLC.

Hvordan behandler man lungekræft-typerne?

Behandlingen af småcellet og ikke-småcellet lungekræft er forskellig, fordi sygdommene udvikler sig forskelligt og svarer forskelligt på behandlingerne.

Behandling af ikke-småcellet lungekræft

Behandlingen af ikke-småcellet lungekræft er kirurgisk, hvis det er muligt at fjerne alt kræftvæv ved en operation. Omtrent hver fjerde lungekræftpatient kan opereres. Hvis operation ikke er mulig, anvendes immunterapi, kemoterapi og biologisk (målrettet) behandling til at holde kræftsygdommen nede.

Immunterapi anvendes enten alene eller i kombination med kemoterapi, hvilket afhænger af kræftvævets indhold af immunmarkører, f.eks. såkaldt PD-L1.

Målrettet (også kaldet targeteret) behandling benyttes i de tilfælde, hvor kræftvævets gener afviger i for eksempel EGFR-genet eller ALK-genet.

Kemoterapi anvendes som hovedregel, hvis der ikke er mulighed for immunterapi eller målrettet behandling.

Lungekræft behandles ofte med strålebehandling. Det kan være i form af en intensiv højpræcisions (stereotaktisk) bestråling, strålebehandling kombineret med kemoterapi eller kortvarig, lindrende stråleterapi.

Behandling af småcellet lungekræft

Småcellet lungekræft bliver primært behandlet med kemoterapi. I nogle situationer kombineres kemoterapien med intensiv stråleterapi. Det er yderst sjældent, at småcellet lungekræft kan opereres.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.