Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Forstøverapparat

Forstøverapparater anvendes til behandling af astma og KOL. De er velegnede til behandling af patienter med en svær grad af lungesygdom og/eller personer, der ikke kan anvende andet inhalationsmedicin, for eksempel små børn.


Opdateret: 31. December 2014

Foto: Geir Haukursson

Medicin til behandling af astma og KOL kan gives på en række forskellige måder. Forstøverapparatet er velegnet til behandling af patienter med en svær grad af lungesygdom og/eller personer der ikke kan anvende andre inhalationsapparater.

På sygehuset bruges der forstøverapparater til behandling af svære tilfælde af astma- og KOL, samt til behandling af små børn. Til hjemmebrug findes tilsvarende apparater, med bærbare maskiner, der skal tilsluttes stikkontakt eller kan køre på batterier.

Til forstøverapparatet findes en række forskellige inhalationsvæsker som angivet nedenfor. Der findes ligeledes flere forskellige forstøverapparater på markedet, der i det store hele bruges på samme måde.

Forstøverapparatet er en kompressor, der blæser en luftstrøm gennem et kammer fyldt med medicin, så luftstrømmen bliver mættet med medicin i form af små dråber. Den medicinrige luft føres nu videre til et mundstykke eller en maske, der anbringes over næse og mund, hvorigennem medicinen indåndes.

Hvordan klargør jeg mit Porta-Neb forstøverapparat?

 • Anbring netledningen i først forstøverapparatet og derefter i stikkontakten.

 • Forbind den ene ende af Duratube til kompressorens trykudtag.

 • Fastgør den anden ende af Duratube til bunden af Sidestream forstøverkammeret.

 • Nu er forstøverapparatet klar til at modtage medicinen.

Hvordan fylder jeg medicin på mit Porta-Neb forstøverapparat?

 • Skru den øverste halvdel af forstøverkammeret.

 • Åbn én eller flere ampuller med medicin afhængig af den dosis du skal have. Skal du selv blande medicinen, gør du som anvist af lægen.

 • Hæld indholdet i forstøverkammeret.

 • Skru forstøverkammeret sammen igen.

 • Mundstykke eller maske monteres på forstøverkammeret.

Hvordan tager jeg medicin med mit Porta-Neb forstøverapparat?

 • Anbring dig i en komfortabel stilling i en stol eller siddende i sengen med god rygstøtte.

 • Når du er klar tænder du for apparatet på tænd/sluk-knappen og forstøvningen begynder.

 • Træk vejret stille og roligt igennem mundstykke eller maske. Det er vigtigt, at du ikke føler behandlingen er hårdt arbejde. Tag gerne et par dybe indåndinger en gang i mellem.

 • Er det for belastende, kan du sagtens afbryde behandlingen, holde en pause og så tage det sidste af medicinen.

 • Behandlingen er færdig, når der kun kommer nogle få 'spyt' ud af maskinen.

Hvad gør jeg efter min behandling?

 • Sluk for apparatet.

 • Tag mundstykke/maske og slange fra forstøverkammeret.

 • Skyl forstøverkammeret med rent vand.

 • Kom en smule vand i kammeret og tænd for maskinen et øjeblik så eventuelle medicinrester skylles ud.

 • Kammeret vaskes dagligt i lunkent sæbevand og skylles med rent vand og tørres.

 • Har du den grå forstøver skal den koges én gang om ugen i tyndt sæbevand i 6-10 minutter. Andre forstøverkamre må ikke koges.

 • Tør jævnligt apparatet af med en fugtig klud.

 • Når indsugningsfilteret skifter farve fra hvidt til gråt, skal det udskiftes.

 • Forstøverkammeret bør udskiftes en gang om året.

Gode råd

 • Når du inhalerer hævelsesdæmpende hormon, er det vigtigt at skylle munden bagefter. Børst eventuelt tænder. Ved at gøre dette modvirker du dannelse af mundsvamp (trøske) .

 • Skal du både have luftvejsudvidende medicin og hævelsesdæmpende hormon, er det en god idé først at tage den luftvejsudvidende medicin. Vent fem minutter, så medicinen har virket og tag så det hævelsesdæmpende hormon.

 • Indtagning af medicin gennem mundstykke er det mest effektive og mindst irriterende. Nogle lægemidler bør kun indtages via mundstykke.

 • Bliver din eller dit barns astma værre på trods af at behandlingen følges, skal du/I omgående søge læge.

Hvad er godt ved forstøverapparat?

 • Kan bruges af selv meget små børn og ældre.

 • Selv personer med meget dårlig åndedrætsfunktion får gavn af inhalationsmedicin.

 • Ved korrekt brug er inhalationsbehandling via forstøverapparat en meget effektiv behandling.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Hvad er mindre godt ved forstøverapparat?

 • Kræver elektricitet for at virke.

 • Tager en del tid at klargøre.

 • Kræver en del vedligeholdelse.

 • Fylder meget og kan være vanskelig at transportere.

Medicin til forstøverapparat

Inhalationsmidler, luftvejsudvidende [Beta2agonister]

Inhalationsmidler, luftvejsmuskelafslappende [Cholin-hæmmende]

Inhalationsmidler, kombinaton af Beta2agonister og Cholin-hæmmende

Inhalationsmidler, binyrebarkhormon (hævelsesdæmpende hormon)

NetDoktor gør opmærksom på, at rubrikken "Hvordan bruger jeg mit Forstøverapparat" ikke er en direkte gengivelse af den pågældende producents egne beskrivelser. Rubrikken må alene bruges som led i en orientering af hvilke produkter, der findes på markedet, sådan som beskrevet. Indholdet erstatter derfor ikke information fra såkaldte indlægssedler vedlagt det pågældende produkt eller information fra egen læge eller apotek.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.