Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Stomi

Bevillinger og tilskud ved stomi

Stomiposer, bandager og andre kropsbårnehjælpemidler, kan man få tilskud til af det offentlige. Er du stomipatient, kan du her læse om dine rettigheder.

Opdateret: 8. Maj 2016

En pose på maven bliver en naturlig del af en stomi-patients liv. Huden skal plejes, og posen skal skiftes jævnligt. Det kræver en række hjælpemidler, som man kan søge tilskud til. Læs her om dine rettigheder, hvis du har eller skal have en stomi.

Bevillinger ved midlertidig/aflastende stomi

Alle hjælpemidler betales og leveres af sygehuset. Som udgangspunkt er det de produkter, sygehuset selv anvender, der er tilgængelige.

Bevillinger ved permanent stomi

Fuld betaling og frit valg af leverandør

Man får hjælpemidlerne betalt af kommunen, når man har en permanent stomi. Stomisten (brugeren) får en livsvarig bevilling, der minimum bevilger stomibandager og poser. Kommunen betaler alle udgifter i denne forbindelse. Ansøgningen til stomihjælpemilder skrives af stomisygeplejersken på sygehuset i forbindelse med udskrivningen.

Hvis man ønsker at få sine hjælpemidler fra en anden leverandør, end den kommunen har indgået aftale med, skal borgerne ifølge servicelovens § 112 stk. 3 selv betale en eventuel prisforskel mellem kommunens valgte leverandør og prisens hos ens egen valgte leverandør. Kommunen har pligt til at oplyse prisen, således at man selv kan regne egenbetalingen ud.

Frit forbrug

Der er normalt ikke begrænsning i antallet af bandager, og man kan frit skifte mellem de forskellige producenters bandager eller anvende bandager fra forskellige producenter, efter de individuelle behov man har, for eksempel anvende både et-dels bandager og 2 dels bandager, afhængigt af det aktivitetsniveau man har.

Hvis man begynder at bruge en del flere poser/bandager, end man før har gjort, kan leverandøren anmode om, at den stomiopererede får tid på stomiambulatoriet for at få undersøgt årsagen til merforbruget. Det kan blive aktuelt, at der skrives en ny bevilling til et andet produkt/bandage.

Nogle kommuner forlanger ansøgning om en ny bevilling, ved skift fra en type bandage til en anden. Det orienterer stomiambulatoriet brugeren om.

Bevilling om andre type hjælpemidler

Stomiambulatoriet kan også søge om bevilling til andre stomi-relaterede hjælpemidler, som for eksempel hudbeskyttelse og plejemidler hvor det er medicinsk nødvendigt.

Afvaskningsklude, luftfriskere, deodråber og affaldsposer skal man som udgangspunkt selv betale.

Tilskud til medicin-udgifter

Tilskud til medicin er ikke relevant i stomi sammenhæng med mindre, man har en sygdom, der er medicinkrævende.

I det tilfælde vil man få medicintilskud i lighed med alle andre borgere (Januar 2019):

Årlig udgift pr. person til tilskuds-berettigede lægemidler før tilskud er trukket fra Tilskud til personer over 18 år Tilskud til personer under 18 år
0-980 kr. 0% 60%
980 -1.625 kr. 50% 60%
1.625 – 3.520 kr. 75% 75%
3.520 - 19.078 kr. 85% 85%
Over 19.078 kr. (egenbetaling = 4110 kr.) 100% -
Over 23.428 kr. (egenbetaling = 4110 kr.) - 100%

Du kan læse mere om reglerne her

Andre relevante bevillinger/tilskud til stomi-patienter

Dækning af merudgifter

Hvis udgiften er en følge af nedsat funktionsevne, kan merudgifter blive dækket efter servicelovens § 100. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år.

Det kan være aktuelt for en lille gruppe patienter med for eksempel øgede vaskeudgifter på grund af gentagne lækager eller særlige kostmæssige behov.

Børn med stomi

Forældre til børn med stomi kan få dækket merudgifter til for eksempel pasning og deltagelse i de kurser, der arrangeres for disse grupper. Læs mere i serviceloven §41 (børn under 18 år) Tabt arbejdsfortjeneste §42 og §43.

Som udgangspunkt søges disse tilskud hos kommunen, der beder om dokumentation i form af regninger, kasseboner og skønnet forbrug. Nogle af de ting, man søger om tilskud til, kræver skriftlig udtalelse fra stomisygeplejerske eller egen læge.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.