Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Medicin

Flere lægemidler på samme tid

To lægemidler kan påvirke hinanden, når man tager dem samtidig. Det kan medføre øget virkning, flere bivirkninger eller nedsat virkning af det ene eller begge lægemidler. Det kaldes lægemiddel-interaktion og kan i visse tilfælde være farligt.


Opdateret: 11. Oktober 2010

Hvad er lægemiddel-interaktion?

Lægemiddelinteraktion er en betegnelse for reaktioner, der skyldes, at to eller flere lægemidler, der bliver indtaget på samme tid, påvirker hinandens virkning. Resultatet heraf kan være en øget effekt (synergisme) eller en ændret eller mindsket effekt (antagonisme).

Nogle gange sker det, at man tager to eller flere lægemidler på samme tid, enten for den samme sygdom, for eksempel halsbetændelse (antibiotika og smertestillende), eller fordi man har to sygdomme, for eksempel mavesår og gigtsygdom (syreneutraliserende medicin og et gigtmiddel).

Interaktioner kan forekomme mellem, to eller flere lægemidler, mellem lægemidler og føde eller mellem lægemidler og alkohol.

Hvordan kan lægemidler påvirke hinanden?

Interaktion mellem to eller flere lægemidler

Visse lægemidler kombineres med hinanden (kombinationsterapi), hvor man tilstræber interaktioner for at får netop den øgede effekt (synergisme), og det er blandt andet ved behandling af forhøjet blodtryk , smerte og kræft med mere.

Stoffer, der udøver samme virkning, kan forstærke hinandens virkning, hvorimod stoffer, der har antagonistisk effekt, kan ophæve virkning af enkeltstoffer.

De fleste lægemidler nedbrydes i leveren ved hjælp af nogle lægemiddel-nedbrydende enzymer for derefter at blive udskilt som mindre molekyler gennem nyrerne.

  • Hvis lægemiddel A hæmmer det enzym, der er ansvarlig for nedbrydningen af lægemiddel B, kan resultatet blive for store mængder af lægemiddel B i blodet. Det medfører risiko for alvorlige bivirkninger som følge af forgiftning. Hvis lægen skønner, at det er vigtigt med begge lægemidler samtidig, vil lægen sørge for at reducere dosis af lægemiddel B, så der ikke opstår forgiftning.

  • Hvis lægemiddel A derimod øger mængden af det enzym, der er ansvarlig for nedbrydningen af lægemiddel B, vil nedbrydningen af lægemiddel B ske hurtigere, og man opnår ikke den forventede effekt af dette lægemiddel. Lægen vil i dette tilfælde øge dosis af lægemiddel B.

  • Lægemidler kan også påvirke hinanden på andre måder. For eksempel kan de påvirke optagelsen af lægemidlet fra tarmen, eller de kan påvirke hinanden ved udskillelse gennem nyrerne. I begge tilfælde kan der ligesom i eksemplerne med lægemiddel A og B ses enten for meget eller for lidt lægemiddel i blodet, og der er dermed risiko for alvorlige bivirkninger eller manglende virkning.

Interaktion mellem lægemidler og føde

For nogle lægemidler vil det være en fordel med samtidig indtagelse af mad, da man herved mindsker risikoen for mavegener - for eksempel diaré . Desuden husker man bedre ved at tage medicinen til et måltid.

Der findes lægemidler, man bør tage samtidig med mad. For eksempel kan NSAID (nonsteroide anti-inflamatoriske stoffer) virke irriterende på maveslimhinden, og derfor bør man indtage det sammen med mad. Midler som bruges til behandling af type 2 diabetes skal tages med mad eller lige før et måltid for at opnå mindre udsving i blodsukkerkoncentrationen.

Der findes også lægemidler, derikkebør tages med mad - for eksempel antacida (syreneutraliserende midler), der virker ved at neutralisere saltsyren i maven, samt tetracycliner. Man bør ikke tage disse lægemidler sammen med mælkeprodukter på grund af en såkaldt kompleksbinding, som gør, at optagelsen af medicinen i kroppen hæmmes.

Lægemidler og alkohol

Alkohol kan forstærke eller formindske virkningen af lægemidler. Interaktioner med alkohol kan ses for stoffer der blandt andet har en beroligende/sløvende virkning på centralnervesystemet, for eksempel stærke smertestillende lægemidler, angstdæmpende midler og midler mod psykiske lidelser.

Hvad kan man selv gøre?

I nogle tilfælde skal man undgå samtidig indtagelse af bestemte lægemidler. Hvis lægen tager højde for eventuelle situationer, hvor to eller flere lægemidler påvirker hinanden, er det fuldt forsvarligt at tage flere lægemidler på samme tid. Man skal blot være opmærksom på interaktioner og observere for bestemte virkning. Det er derfor vigtigt altid at fortælle lægen, hvad man tager i medicin, her også håndkøbsmedicin.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.