Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sport og motion

Efedrin

Efedrin er et naturstof. Det findes i planteslægten Ephedra, som har været anvendt i tusinder af år i kinesisk lægekunst under navnet Ma Huang. I moderne lægemidler anvendes kemisk syntetiseret efedrin.

Opdateret: 12. Maj 2004

Hvad er efedrin?

Efedrin er et naturstof. Det findes i planteslægten Ephedra, som har været anvendt i tusinder af år i kinesisk lægekunst under navnet Ma Huang. I moderne lægemidler anvendes kemisk syntetiseret efedrin.

Hvordan virker efedrin?

Efedrin stimulerer frigørelse af signalstofferne adrenalin og noradrenalin i kroppen. Dette fører til øget stofskifte, højere blodtryk og stimulation af centralnervesystemet. Desuden har Efedrin en afslappende virkning på bronkierne og findes derfor i visse lægemidler mod hoste.

Tidligere har man brugt efedrin mod stoppet næse og sammen med koffein som appetitnedsættende middel i slankepiller. Det gør man ikke længere. Stoffet medførte nemlig for mange bivirkninger på den øvrige del af kroppen.

Efedrins slankende virkning skyldes, at stoffet øger fedtforbrændingen og nedsætter appetitten. I Danmark blev slankemidler, der indeholder efedrin og koffein, forbudt i november 2002. Den amerikanske Lægemiddelstyrelse, FDA, har ligeledes forbudt salget af disse lægemidler, fordi man har observeret forhøjet blodtryk og forstyrrelser i hjerterytmen i forbindelse med brug af midlerne.

I andre lande udnyttes efedrins slankende virkning dog stadig i talrige slankeprodukter. I disse produkter anvendes ofte plantemateriale under navnene Ephedra og Ma Huang som kilde for efedrin. Når plantemateriale anvendes kan det ofte være ugennemskueligt, hvor meget aktivt stof der findes i en dosis.

Hvilke bivirkninger kan der være?

Der ses svimmelhed, hovedpine, kvalme, svedudbrud, tremor, hjertebanken, opkastning, søvnløshed, rastløshed, mundtørhed og i visse tilfælde en sygeligt løftet sindsstemning.

Advarsler

  • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt og forhøjet stofskifte.

  • Der skal udvises forsigtighed, hvis man lider af svært forhøjet blodtryk , leverlidelser, nedsat nyrefunktion og vandladningsbesvær på grund af forstørret prostata.

  • Bør ikke anvendes sammen med den gruppe antidepressive lægemidler, der hedder MAO-hæmmere .

  • Efedrin i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation ved sportsstævner.

  • Hvis du køber efedrin i udlandet eller over internettet skal du huske, at der ingen sikkerhed fra danske myndigheder er for, at der er det i produktet, der står på pakningen. Der kan være tilsat ulovlige stoffer.

Kan jeg købe det lovligt i udlandet?

Selv om efedrinholdige midler i andre lande betegnes som kosttilskud klassificeres de i Danmark som lægemidler. Ved indførsel af midler, der i Danmark betegnes lægemidler, kan toldmyndighederne derfor kræve dokumentation i form af lægeerklæring eller lignende, der bekræfter, at man skal bruge midlerne til sygdomsforebyggelse eller behandling. Det er kun tilladt at købe lægemidler fra lande, der er med i det såkaldte EØS-samarbejde (EU-landene samt Island og Norge). Da efedrinholdige midler i Danmark per definition er lægemidler, er det ulovligt at købe efedrinholdige midler i USA via postordre, Internet eller kurér.

Eksempler på udenlandske kosttilskud, der i Danmark betegnes som lægemidler:

Metabolife (indeholdende ma huang/efedra) Rippel Fuel (indeholdende ma huang/efedra) Diet Fuel (indeholdende ma huang/efedra)

Her kan du teste, om du må købe din medicin i udlandet over internettet: Test dit lægemiddel

Lægemidler må indføres fra de øvrige EU-lande samt fra Norge, Island og Liechtenstein.

Overtrædelse af disse regler kan i værste fald straffes med bøde. Man kan desuden risikere at skulle dække omkostninger ved returnering af varen til producenten.

Kilder: 1) Lægemiddelkataloget 2004, Lægemiddelindustriforeningen 2) Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.