Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sport og motion

Kemisk og fysisk manipulation ifb. med doping

Ved kemisk og fysisk manipulation af dopingprøver forstås en ændring af prøvens integritet eller validitet.

Opdateret: 17. Marts 2014

Hvad er kemisk og fysisk manipulation?

Ved kemisk og fysisk manipulation af dopingprøver forstås en ændring af prøvens integritet eller validitet.

Hvilke typer prøver kan manipuleres?

Dopinganalyser udføres på både blod og urin. Det er ikke muligt at manipulere en blodprøve under selve prøveafgivelsen. Derimod har der været en række tilfælde, hvor atleter har manipuleret med urinen under selve afgivelsen på forskellig vis (se nedenstående).

Hvordan foregår manipulation med dopingprøver typisk?

Der er flere forskellige eksempler på manipulation af dopingprøver. Nogle forsøg på manipulation bliver opdaget under selve dopingkontrollen, mens andre først opdages på laboratoriet i forbindelse med analysen. Så sent som under en dopingkontrol i 2013 blev en italiensk atletikudøver taget i at bruge en kunstig penis, som var fyldt med ’ren’ urin. Den samme metode har bokseren, Mike Tyson, efterfølgende indrømmet også at have gjort brug af.

I andre tilfælde er manipulationen først blevet opdaget under analysen på laboratoriet. I 2010 blev der rettet mistanke mod en udøver, som havde afgivet en prøve, som ved første øjekast forekom mærkværdig på grund af farven. Efter en række forskellige analyser blev det konkluderet, at prøven ikke indeholdt urin men derimod alkoholfri øl.

I et andet tilfælde blev laboratoriet mistænkelig, da to sæt af hver fire forskellige urinprøver viste ens niveauer af en lang række forskellige steroider, som produceres naturligt i kroppen. Ved DNA-analyse blev det bekræftet, at prøverne kom fra samme person. På baggrund af papirerne fra dopingkontrollen fandt man ud af, at det var den samme kontrollant, som havde stået for alle dopingkontroller. En yderligere DNA-analyse bekræftede at urinen i alle otte urinprøver stammede fra kontrollanten.

Er det ulovlig at manipulere prøvemateriale?

Ifølge Dopinglisten er det forbudt at manipulere med integriteten og gyldigheden af prøver indsamlet under en dopingkontrol. Desuden er intravenøst drop af mere end 50 ml over 6 timer forbudt, medmindre det er i forbindelse med hospitalisering eller kliniske undersøgelser. Intravenøst drop bruges i som manipulation til at fortynde prøven og dermed formindske mængden af analysemateriale. For at sikre, at der er nok analysemateriale i prøven, skal der derfor mindst opsamles 90 ml (60 ml i a-prøven og 30 ml i b-prøven) med en massefylde på mindst 1.005 ml.

Hvad er udsigten for fremtiden?

Der findes en lang række retningslinjer for, hvordan en dopingkontrol skal udføres. Et af hovedformålene er at minimere risikoen for, at udøveren kan manipulere forud for dopingkontrollen. Derfor skal udøveren være overvåget fra det tidspunkt vedkommende indkaldes til kontrol, og indtil kontrollen er afsluttet.

Som beskrevet i ovenstående er der fordele ved opsamling af blod i forhold til urin. Derfor vil blodbaserede analyser i fremtiden vinde indpas på bekostning af urinanalyser. Et konkret tiltag er blandt andet, at den konventionelle testmetode for epo i urinen nu også kan udføres i blod. Desuden er brugen af alternativ prøvemateriale såsom hår blevet foreslået. Fordelen ved brugen af hår vil for nogle stoffer være en længere sporingstid, men samtidig en minimeret risiko for prøvemanipulation.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.