Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Øjne

Primært lukketvinklet grøn stær

Primært lukketvinklet grøn stær skyldes et forhøjet tryk, som kan skyldes et lille øje eller at der ikke er afløb for trykket


Opdateret: 30. November 2021

Hvad er primært lukketvinklet grøn stær?

Lukketvinklet grøn stær (tidligere kaldet akut grøn stær eller snævertvinklet grøn stær) er en helt anden sygdom end primært åbenvinklet grøn stær og cirka 10 gange sjældnere. Den ses hos mennesker med små og oftest langsynede øjne og kan bryde ud allerede i 40-års-alderen.

Kommer man ikke i rettidig behandling kan blindhed indtræde i løbet af få dage.

Hvad forårsager primært lukketvinklet grøn stær?

I forbindelse med primært lukketvinklet grøn stær er der tale om en meget tæt sammenhæng mellem øjets størrelse og udviklingen af sygdommen. Et højt øjentryk (40-80 mm kviksølv (Hg)) er ansvarligt for de hurtigt indtrædende skader på synet.

Illustrationer af Zaynab Ahmad Mouhammad, medicinstuderende på Københavns Universitet

Figur 1: (A) Overblik over, hvor i øjet øjentrykket defineres. (B) Primært åbentvinklet glaukom karakteriseres ved, at kammervinklen er åben. Således er øjentrykket en balance mellem den væske (kammervæske), som dannes i strålelegemet (1), og den mængde væske, som forlader øjet gennem øjet via kammervinklen (2). (C) Lukketvinklet glaukom karakteriseres ved, at væsken ikke kan komme fra strålelegemet hen til kammervinklen, da linsen er tæt på regnbuehinden (3) eller ved, at regnbuehinden danner et plateau, således at væsken ikke kan nå til afløbet (4)

Øjentrykket bestemmes af balancen mellem den mængde øjenvæske (kammervæsken), der produceres i øjet og den mængde øjenvæske, der forlader øjet gennem øjets indre afløb (trabekelværket). Der dannes cirka 1 tusindedel af en milliliter væske i øjet pr. minut. Når man behandler grøn stær, sænker man således enten produktionen af øjenvæske eller øger drænagen (Figur 1).

I små øjne (mindre end 21,5 mm i diameter) er øjenvæskens passage besværliggjort i området mellem linse og regnbuehinde, hvorfor trykket vil stige en smule bag regnbuehinden. Det øgede øjentryk vil få regnbuehinden til at bule fremad. Da forkammeret er mere smalt i disse øjne, vil der være risiko for, at regnbuehinden når helt frem til hornhindens bagside ude i kammervinklen, hvorved poresystemet blokeres. Herved kan trykket stige i løbet af få timer op til meget høje, skadelige værdier på 50-80 mm kviksølv. Dette forringer blodkredsløbet i nethinde og synsnerve og medfører en akut svækkelse af synet. Behandlingen skal iværksættes inden for de første 12 timer for at kunne genskabe synet helt.

Hvilke symptomer er der ved primært lukketvinklet grøn stær?

I nogle tilfælde bryder sygdommen ud med et akut anfald af stærke øjen- og hovedsmerter ledsaget af tågesyn, mens trykstigningen kan komme langsommere og tåles bedre hos andre, hvorved diagnosen forsinkes. Hvis der er skade på synsnerven, når det høje tryk opdages, kalder man det primært vinkellukket grøn stær. Hvis man opdager det høje tryk før der opstår skade på synsnerven, kalder man det akut vinkellukning.

Nogle patienter får symptomer fra det høje øjentryk i form af kortere perioder med tågesyn, smerter over øjenbrynet og rødt øje. Nogle oplever også det man kalder regnbuesyn (regnbuefarver omkring genstande). Dette sker for eksempel, hvis man ser tv i en mørk stue eller er i biografen. Forklaringen er, at pupillen udvides i dunkel belysning, hvorved regnbuehinden, der omkranser pupillen, krøller sig sammen ude i kammervinklen og hermed blokerer for væsketransporten ud igennem poresystemet. Når man tænder for lyset eller forlader det mørke rum, vil pupillen trække sig sammen igen og derved ophæve blokeringen, hvorved øjentrykket falder. Disse symptomer er det meget vigtigt at fortælle øjenlægen om, da det kan være svært at opdage, at patienten er i risiko for akut vinkellukning. Opdages denne tilstand kalder man det for suspekt vinkellukning.

Hvordan stiller øjenlægen diagnosen 'primært lukketvinklet grøn stær, akut vinkellukning eller suspekt vinkellukning?

Det er ikke så let, som det kunne lyde, at diagnosticere patienter i risiko for at udvikle primært lukketvinklet grøn stær, da patienten sjældent møder op i konsultationen med et akut anfald med tryk på 50 mmHg eller mere. Imidlertid vil en systematisk undersøgelse kunne stille diagnosen og i mange tilfælde oven i købet inden, at patienten har fået det første symptom.

Første skridt er at være på vagt over for langsynede patienter. I virkeligheden er det øjets størrelse, der er afgørende for dispositionen til primært vinkellukket grøn stær, men de fleste tilfælde af langsynethed skyldes, at øjnene er små i forhold til gennemsnittet. Der er således også god mening i at se på patientens briller.

Øjentrykket skal naturligvis måles, men det ofte være helt normalt imellem anfaldene i sygdommens første fase. Trykket i øjet måles smertefrit ved at anbringe en lille trykføler direkte på den lokalbedøvede hornhinde i et par sekunder. Gennemsnitsværdien ligger på 15-16 mmHg, og efter sædvanlige statistiske regler bør man betragte værdier på over 22 mmHg som uden for ”normalvariationen”.

Næste skridt i undersøgelsen er at vurdere eller måle dybden af øjets forreste kammer, som afgrænses af hornhindens inderside, regnbuehinde/linse og kammervinklen. Dette kan gøres i det mikroskop (den såkaldte spaltelampe), som øjenlæger anvender ved stort set alle undersøgelser.

Læs mere om Grøn stær og øjentryk her

Hvis man finder, at forreste øjenkammer er kritisk smalt, skal kammervinklen vurderes. Man kan ikke se direkte ind i den, da den er gemt bag den uigennemsigtige, hvide senehinde, der støder op til den klare hornhinde. Derfor anvender øjenlægen et lille skråspejl indbygget i en kontaktlinse med støttefod (et gonioskop). Linsen sættes på selve hornhinden, der er effektivt lokalbedøvet med dråber. Herefter kan man overskue kammervinklen og nå frem til en vurdering af risikoen for, at vinklen lukker til, for eksempel i forbindelse med en pupiludvidelse.

Hvis kammervinklen bedømmes som ”lukbar”, skal patienten orienteres og eventuelt tilbydes behandling.

Hvordan behandles suspekt vinkellukning og primært lukketvinklet grøn stær?

Behandlingen af suspekt vinkelllukning og primært lukketvinklet grøn stær afhænger meget af patients alder. I første omgang skelnes der mellem de to tilstande. Har man suspekt vinkellukning, har man ikke grøn stær, men er i risiko for at få det. Det gælder således om at undgå at øjentrykket stiger pga. et afløbsstop.

Hvis patienten er ung (under 50 år) vil man enten se tiden an med kontrolbesøg hos øjenlægen eller behandle med en såkaldt YAG-laser. Med YAG-laseren laves et smertefrit lille hul i regnbuehinden, væk fra pupillen, hvorved adgangen lettes for øjenvæskens passage fra det bagerste og til det forreste øjenkammer (Figur 2). Behandlingen sker i siddende stilling foran undersøgelsesmikroskopet. Det nye hul udligner trykforskellen imellem disse to områder, hvorefter regnbuehinden falder tilbage og flader ud, således at risikoen for blokering af porerne i kammervinklen fjernes.

Illustrationer af Zaynab Ahmad Mouhammad, medicinstuderende på Københavns Universitet

Figur 2: Overblik over, hvilke tiltag øjenlægen kan tilbyde patienter med suspekt vinkellukning eller primært lukketvinklet grøn stær. (A) Kammervæsken ikke kan komme fra strålelegemet hen til kammervinklen, da linsen er tæt på regnbuehinden (B) Udskiftning af øjet naturlige linse til en kunstig linse skaber mere plads. Den kunstige linse placeres i den naturlige linsesæk, som bevares. Den kunstige linse sidder i spænd i linsesækken (C) Laserbehandling af regnbuehinden (iridotomi) laver et hul i regnbuehinden og skaber dermed en genvej for kammervæsken, så denne kan ”bypasse” linsen og dermed komme fra strålelegemet hen til kammervinklen.

Hvis patienten er ældre, og særligt hvis patienten har grå stær (uklarhed af linsen), vil man tilbyde en grå stær operation. Ved en grå stær operation udskiftes øjets naturlige linse med en kunstig linse, da dette skaber så meget ekstra plads i øjet, at kammervinklen ikke længere kan lukkes. Når kammervinklen forhindres i at lukke, kan der ikke opstå akut vinkellukning, da øjenvæsken herved kan passere gennem poresystemet i kammervinklen og videre ud i blodkredsløbet. Dermed blokerer øjenvæsken ikke poresystemet, og der vil ikke opstå det forhøjede tryk, som forårsager den akutte grønne stær.

Man er blevet mere tilbøjelig til at tilbyde grå stær operation så snart der er tegn på grøn stær. Således vil patienter med primært vinkellukket grøn stær blive tilbudt en grå stær operation uanset graden af grå stær. Har patienterne ingen tegn på grå stær kaldes en eventuel operation for ”clear lens extraction”.

Hvis patienten ikke kan tilbydes laser eller grå stær behandling med det samme kan man trække pupillen sammen med øjendråber (pilocarpin eller fotil) for at skabe mere plads til at øjenvæsken kan passere fra strålelegemet frem til kammervinklen. Dette er oftest kun en midlertidig behandling.

Mange patienter med suspekt vinkellukning får aldrig stigning af øjentrykket. Det er derfor ofte en god ide at se disse patienter an med regelmæssige kontroller og en grundig information om symptomer på akut stigende øjentryk.

Hvordan er resultatet af behandlingen for suspekt vinkellukning, hvor man har konstateret højt øjentryk?

Hvis man har fået konstateret et uacceptabelt øjentryk bør der opstartes behandling med en laserbehandling af regnbuehinden, en grå stær operation (evt. clear lens extraction) eller evt. øjendråber. Hvis behandlingen udføres i rette tid kan forebygge, at øjentrykket stiger igen og kan dermed være helbredende.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Hvad kan man selv gøre?

Hvis man er stærkt langsynet og omkring 40 år, er det en god ide at gå til øjenlægen for at få en vurdering af forholdene i øjets forkammer samt at få målt øjentrykket. Det samme bør ske, hvis man har nære slægtninge (søskende og forældre), der enten er, eller har været, i behandling for primært lukketvinklet grøn stær.

Desuden bør man reagere på symptomer så som:

  • periodevis tågesyn

  • rødme af øjeæblet

  • smerter over brynet

  • migrænelignende hovedpine - forhøjet øjentryk kan blive fejldiagnosticeret som migræne.

Vil du vide mere?

Læs om: Grøn stær

Læs om: Primært åbenvinklet grøn stær

Det er klogt at sætte sig grundigt ind i dette vanskelige emne, hvis man selv eller ens nærmeste har pådraget sig en glaukomsygdom. Man bør læse så meget som muligt, og en illustreret fremstilling findes for eksempel på Øjenforeningen Værn om Synets hjemmeside under ”Publikationer/grøn stær”. Der eksisterer også en patientforening Dansk Glaucomforening, , hvis hjemmesider og medlemsblad indeholder nyttige artikler, og som også afholder foredrag om aktuelle emner.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.