Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Øjne

Skelen

Normalt peger begge øjne i samme retning og ser mod det samme mål. Ved skelen er det kun det ene øje, som kigger mod målet. Det andet øje peger i en anden retning. Læs mere om skelen her.

Opdateret: 23. August 2022

Fakta om skelen

  • Normalt ser begge øjne mod det samme mål, men ved skelen er det kun det ene øje, som kigger mod målet. Det andet øje peget i en anden retning.
  • Skelen behandles ved synstræning og operation.
  • Ved en operation for skelen gør man øjenmusklerne enten kortere eller længere, så fejlstillingen rettes ud.

Hvad er skelen?

Normalt peger begge øjne i samme retning og ser mod det samme mål. Ved skelen er det kun det ene øje, som kigger mod målet. Det andet øje peger i en anden retning.

Hvorfor opstår skelen?

Man kan skele af mange årsager. Vores øjne bevæges af i alt 12 muskler. Ved den almindelige skelen er øjenmusklerne sunde og normale, men koordinationen af muskler er ikke helt perfekt. Defekten ligger i det center i hjernen, som styrer de mange muskler. Skelen er kun sjældent udtryk for en egentlig sygdom i hjernen, men kan snarere opfattes som vores forskellighed som mennesker. Nogle er bedre til motorik end andre, og det gælder altså også for vores kontrol med øjenmusklerne.Ved nogle sjældne skeleformer ligger årsagen i en dårligt fungerende øjenmuskel. Det ses for eksempel efter blodpropper i hjernen, alvorlige slag mod hovedet eller ved stofskiftesygdomme.

Hvor hyppigt forekommer det?

Fem procent af alle børn skeler. Voksne kan også begynde at skele, men det er mere sjældent.

Hvilke symptomer kan man opleve, når man skeler?

Børn

Hvis man skeler, ser man dobbelt; men hos et barn vil hjernen hurtigt begynde at undertrykke synsindtrykket fra det ene øje. Ubevidst kobler barnet det ene øje fra, og barnet ser ikke længere dobbelt. Et barn med skelen har derfor ofte ingen klager. Hvis barnet ubevidst altid kobler det samme øje fra, vil synet ikke udvikles normalt på dette øje. Øjet bliver ”dovent” eller ”skeleblindt”. Hvis barnet ubevidst veksler mellem de to øjne, bliver synet normalt udviklet.

Unge og voksne

Efter 8-10 års alderen er synet hos mennesket færdigudviklet. Begynder en person at skele efter det 8.-10. leveår, og har man på dette tidspunkt udviklet et normalt syn, vil man ikke miste det igen. Man kan altså ikke udvikle et dovent øje efter det 10. leveår.

Begynder man at skele som ung eller voksen, vil man til gengæld ofte opleve dobbeltsyn. Hjernen kan på dette tidspunkt ikke lære at undertrykke synsindtrykket fra det ene øje. Begynder man at skele som ung eller voksen, kan man også opleve hovedpine, øjentræthed og læsebesvær, fordi man bevidst eller ubevidst arbejder voldsomt med øjenmusklerne for at holde øjnene lige.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles hyppigst af forældrene eller af sundhedsplejersken ved at se på barnet. Andre børn med skelen bliver opdaget ved fire-års-undersøgelsen hos den praktiserende læge, hvor barnets syn undersøges hvert øje for sig.

Alle børn, der skeler, skal ses af en øjenlæge, da skelen i sjældne tilfælde kan skyldes egentlige øjensygdomme som for eksempel medfødt grå stær. Øjenlægen vil også undersøge, om barnet har behov for briller, da dette i nogle tilfælde kan ophæve en skelen. Øjenlægen vil følge barnets synsudvikling.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Hvordan behandles skelen?

Behandlingen af børn med skelen har to adskilte faser:

1. Optræning af synsstyrken

Først skal man sikre en normal synsudvikling. Har barnet fået et dovent øje, sætter man plaster for det gode øje. Man tvinger herved barnet til at bruge det dovne øje, og synet optrænes. Plasterbehandlingen fortsættes, til synet er normalt på begge øjne. Det kan godt tage mange måneder.

Optræning af synsstyrken fjerner sædvanligvis ikke skelefejlstillingen. Synsudviklingen skal følges indtil barnet bliver cirka 10 år. Det gælder også, selvom barnet bliver opereret og slipper af med sin skelen. Starter man først plasterbehandlingen efter det 10. leveår, opnår man ingenting.

2. Behandling af skelefejlstillingen

Efter man har optrænet synsstyrken, kan man behandle fejlstillingen af øjnene. En operation foretages, hvis barnets skelen er kosmetisk påfaldende. Operationen skal sikre barnet en god social udvikling uden mobning. Man opererer derfor ofte, når barnet nærmer sig skolealderen. Der findes dog undtagelser for denne regel. Det afklares ved øjenlægens undersøgelse af barnet.

En operation vil ikke afhjælpe et dovent øje. Det er derfor meget vigtigt at følge synsudviklingen også efter en operation.

Enkelte, sjældne skeleformer kan trænes væk. Øjenlægen kan instruere i øvelser. Hvis barnet er langsynet, ser man nogle gange, at en skelen svinder, når barnet får den rette brille.

Hvis en skelen skyldes en defekt muskel, er det ikke altid muligt at rette fejlstillingen ved en operation. For at afhjælpe dobbeltsyn kan det her være nødvendigt at dække synet for det ene øje, for eksempel ved en klap, et sandblæst brilleglas eller ved en sort kontaktlinse.

Hvordan foregår en operation for skelen?

En operation for skelen kan foregå i lokal eller fuld bedøvelse. Hos børn vil man altid vælge fuld bedøvelse.

Ved operationen kan kirurgen lave øjenmusklerne længere eller kortere og herved rotere øjet det ønskede antal grader. Der opereres på et eller begge øjne samtidigt afhængigt af skeletypen. Risikoen for at beskadige synet er meget lille.

Det tager noget tid før hævelsen falder, og før øjenmusklerne fungerer normalt igen. Derfor kan man først bedømme, om operationen har haft den ønskede virkning eller om der skal yderligere kirurgi til efter et par måneder.

For at sikre mindst mulig blødning under operationen, bør man 7 dage forinden undgå medicin, der indeholder acetylsalicylsyre, dvs. Kodimagnyl, Albyl, Idotyl og Hjertemagnyl. Man bør heller ikke bruge naturmedicinen Gingo Biloba eller Hvidløgspiller.

Læs også: Operation for skelen

Hvad er eftervirkninger til operationen?

Øjeæblet vil i tiden efter operationen være rødt og hævet, og øjet bliver først helt blegt efter 6-12 måneder. Man kan også have en fornemmelse af sand i øjet, men disse gener aftager efter 1-2 uger. I sjældne tilfælde opnår man ikke det ønskede resultat, og da kan det være nødvendigt at operere igen på et senere tidspunkt. Det kan ligeledes være nødvendigt med en senere operation i tilfælde af at en skelen kommer tilbage.

En sjælden komplikation er dobbeltsyn. Hos de fleste forsvinder dobbeltsyn efter noget tid. Forsvinder dobbeltsynet ikke, kan man være nødt til at dreje øjet lidt tilbage ved en ny operation.

Efter operationen vil du i mange tilfælde skulle dryppe øjnene med øjendråber med antibiotika for at forebygge infektion. Du vil også skulle holde dig i ro i et stykke tid. Hvor lang tid, der er tale om, vurderes af øjenlægen.

Øjenlægen vil ligeledes anbefale, hvor længe et barn skal holdes hjemme fra institution eller skole, samt hvor længe voksne skal regne med at være sygemeldte.

Kan skelen fjernes med briller?

Hvis barnet er langsynet, ser man nogle gange, at en skelen svinder, når barnet får den rette brille på næsen. Små fejlstillinger kan korrigeres ved at slibe prismer ind i brillen. Denne løsning anvendes sædvanligvis kun hos voksne.

Kan skelen fjernes med botox?

Botox er et naturligt forekommende giftstof. Det lammer muskler og har igennem mange år været brugt medicinsk til af fjerne rynker. På det seneste er man også begyndt at bruge det ved skelen. Behandlingen er simpel og hurtigt udført. Lægen sprøjter en lille smule botox ind i en eller flere af øjenmusklerne. Indgrebet kan laves både i lokal og fuld bedøvelse afhængigt af patientens alder. Man har set effekt bla ved de meget små børn med skelen og ved skelen hos langsynede børn.

Behandlingen er dog meget ny, og det er ikke fuldt afklaret i hvilke situationer, man kan vælge botox i stedet for operation.

Er der noget man selv kan gøre for at afhjælpe skelen?

Vi har en mistanke om, at for megen tobak og alkohol hos en gravid øger risikoen for skelen hos fosteret. Her er således endnu en god grund til at undgå rygning.

Man kan ikke forebygge en skelen, og man kan sædvanligvis ikke træne en skelen væk. Der er derfor ingen grund til at købe dyre træningsprogrammer. Der findes en enkelt undtagelse fra denne regel: Når vi læser eller laver andet nærarbejde, skal vi kunne dreje øjnene en lille smule indad. Nogle mennesker har svært ved dette. Denne særlige skeleform kaldes på fagsprog konvergens-insufficiens. Det giver træthed og hovedpine ved læsning. Her kan man ofte hjælpe med øvelser, hvor man styrker musklerne, der drejer øjnene indad. Din øjenlæge kan instruere dig, og behandlingen er her dækket af den almindelige sygesikring. Nogle optikere tilbyder også behandlingen mod et gebyr.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.