Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Svær overvægt

Følgesygdomme til overvægt

Overvægt kan medføre bl.a. psykiske problemer, nedsat insulinfølsomhed og type 2 diabetes og øger risikoen for hjertekarsygdom

Opdateret: 11. August 2021

Mange overvægtige har en øget risiko for at udvikle følgesygdomme som følge af deres overvægt. Hvilke sygdomme de får, afhænger af andre faktorer såsom fysisk aktivitetsniveau, kostsammensætning og gener, der for eksempel øger risikoen for insulinresistens og type 2 diabetes. Risikoen øges væsentligt ved BMI over 30.

Tjek dit BMIØnsker du at kende dit BMI-tal? Så kan du tage BMI-testen her.

Følgesygdommene kan opdeles i:

  • Psykiske problemer som mindreværdsfølelse forårsaget af større eller mindre grader af diskriminering og social isolering – mest udtalt for kvinder.

  • Nedsat insulinfølsomhed og type 2 diabetes 3 til 5 dobler risikoen for hjertekarsygdom i form af blodpropper i hjerte og hjerne

  • Fysisk/mekaniske problemer som åndenød og søvnapnø , problemer med personlig hygiejne, smerter specielt i knæ, men også i hofte og ryg.

  • Kræft såsom brystkræft, æggestokkræft, livmoderkræft og tyktarmskræft, hvor risikoen fordobles

  • Nedsat fertilitet hos begge køn

  • Øvrige: risikoen for galdesten tredobles, øget tendens til uren hud samt øget risiko for komplikationer ved operation.

Se også Netdoktors nye magasin om svær overvægt

Psykiske problemer

Udover de fysiske problemer, kan fedme også have psykiske konsekvenser i form af dårligt selvværd, isolation, depression og angst. Dette rammer specielt overvægtige børn. Dette kan skyldes mobning og det ikke at være som de andre. Som voksen kan dette føre til en ringere livskvalitet, lavere uddannelse og social status end de normalvægtige. Fedme resulterer oftest i en øget sygelighed og herved flere sygedage og en øget risiko for at blive førtidspensionist.

En egentlig diskrimination af fede er svær at bevise, men personers fordomme og herved opfattelse af personer med fedme, kan i nogle tilfælde havde den konsekvens at overvægtige ikke bliver behandlet på samme måde som hvis de havde været normalvægtige. Mange anser overvægtige mennesker som personer uden "rygrad", samt at de bare skal tage sig sammen og tabe i vægt. Et studie viste at både børn og voksne opfattede overvægtige og fede personer som mindre intelligente.

Det kan godt undre at diskriminationen/forskelsbehandling overfor den fede ikke er aftaget samtidig med, at der er blevet flere overvægtige i Danmark.

I Danmark er behandlingstilbudene til de overvægtige få og ofte dårlige uden opfølgning, hvorfor resultaterne er utilfredsstillende. Heldigvis er der de senere år kommet mere fokus på behandlingen af fedme, ligesom der er nye, effektive behandlingstilbud på vej. Forståelsen for, hvorfor det er yderst vanskeligt (umuligt for de fleste) at bibeholde et opnået vægttab over en længere periode, er også øget, hvilket har betydning for behandlingsstrategien af den overvægtige.

Nedsat insulinfølsomhed

Der er ligeledes en sammenhæng mellem overvægt og diabetes som især skyldes den virkning, som en øget fedtmængde på maven har på kroppens insulin-følsomhed. Fedtet i bughulen er forbundet med det såkaldte insulinresistenssyndrom også benævnt det metaboliske syndrom, der er defineret som en tilstand, hvor insulinvirkningen på kroppen er nedsat. Dette medfører at kroppen skal producere mere og mere insulin og derved går personen rundt med kronisk høje niveauer af insulin i blodet. Når insulinproduktionen ikke længere kan kompensere for insulinresistensen, udvikler personen type 2 diabetes.

Insulinresistens fører ligeledes til en karakteristisk dyslipidemi, med høje triglycerider og lav HDL- kolesterol, samt mange "små-tætte" LDL partikler. Denne kombination af ændringer i lipidstofskiftet medfører en meget høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Dyslipidemi forekommer ofte i kombination med et højt blodtryk og medfører øget risiko for udvikling af åreforkalkning specielt i hjertet, hjernen og benene.Med insulinresistensen følger også en øget tendens til forstyrrelser i blodets koagulationssystem. Dette betyder at blodet lettere klumper sammen og derved øges risikoen for blodpropper.

Fysiske/mekaniske problemer

Søvnapnø

Når man er stærkt overvægtig, kan man opleve åndenød. Åndenøden skyldes, at bugmassen presser sig op og nedsætter lungernes mulighed for at udvide sig, når man trækker vejret. Overvægtige har også en øget risiko for at udvikle astma, og derved får en besværet vejrtrækning. Overvægtige har ligeledes en øget risiko for søvnapnø, der ofte er fysisk betinget af, at en øget mængde fedtvæv trykker på luftrøret så dette indsnævres, specielt i liggende stilling. Der sker en aflukning af luftrøret og vejrtrækningen stopper i mindst 10 sekunder, hvilket kan forekomme flere hundrede gange i løbet af natten. De fleste med søvnapnø snorker og er mænd. Det giver dårlig søvnkvalitet og medfører, at man oplever træthed i løbet af dagen. Søvnapnø øger risikoen for blodpropper i hjertet og hjerneblødninger samt ulykker f.eks. under bilkørsel pga. træthed.

Slidgigt (artrose)

De ekstra kilo er med til at slide på leddene og medfører smerter ved belastning som gang. Mange års overvægt vil være med til at slide især knæled, men også hofterne blive påvirket af de ekstra kilo, som også kan give lændesmerter. Desuden ses der en sammenhæng mellem slidgigt/ledsmerter i hænderne og overvægt. Dette er igen med til at nedsætte arbejdsevnen, øge sygefraværet og nedsætte den fysiske aktivitet, som igen modvirker et vægttab. Undersøgelser blandt slidgigtpatienter har vist, at et vægttab (> 10 %) er en effektiv behandling af smerter og bevægeindskrænkning.

Kræft

Risikoen for hormonfølsomme kræfttyper som livmoder-, bryst-, æggestok og [prostatakræft][/sygdomme/fakta/prostata-kraeft.htm] øges. Men fedmen øger også risikoen for galdeblærekræft, [bugspytkirtelkræft][ /sygdomme/fakta/bugspytkirtelkraeft.htm] , [leverkræft][ /sygdomme/fakta/leverkraeft.htm] og [nyrekræft][ /sygdomme/fakta/nyrerkraeft.htm], . Årsagerne til den øgede risiko for kræft er aktuelt omdiskuteret, men nogle kræftformer kan forklares ved ændringer i kønshormoner i blodet, f.eks. østrogen; og måske også af en øget koncentration af insulin og vækstfaktorer i blodet.

Fertilitetsproblemer

Polycystisk ovarie syndrom (PCOS)

Overvægt og fedme giver en større risiko for nedsat fertilitet hos kvinder. Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den hyppigste endokrine lidelse hos yngre kvinder og forekommer hos omkring 10-15 procent. Syndromet er karakteriseret ved forhøjet serum-testosteron i blodet og menstruationsforstyrrelser, evt. anovulation (manglende ægløsning), øget behåring, acne, og hårtab og mindst ét polycystisk ovarium ved ultralydsskanning. PCOS er associeret til insulinresistens og central fedme. Ca. 50 % af kvinderne med PCOS er overvægtige. De normalvægtige, der udvikler PCOS, er karakteriseret ved insulinresistens. Livslangt er kvinder med PCOS i øget risiko for at udvikle type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Fertilitetsproblemer hos mænd

Aktuelt er det uafklaret, om fedme er associeret med nedsat sædkvalitet, men i en dansk undersøgelse af yngre mænd havde de overvægtige nedsat sædkvalitet sammenlignet med normalvægtige mænd. Overvægtige mænd har nedsat testosteron i blodet, og det synes specielt at være associeret til en øget mængde central fedt, som også er associeret til nedsat evne til erektion.

Studier har vist, at overvægtige par har knap mere end tre gange så stor risiko for at måtte vente i over et år på at blive gravide sammenlignet med et normalvægtigt par.

Øvrige

Risiko ved operation:

Selv om de foreliggende data ikke er helt entydige, anses patienter, som lider af fedme, for at have en øget risiko for komplikationer ved operation i forhold til normalvægtige.

Komplikationerne kan være infektion, sværere sårheling og herved forlænget indlæggelsestid.

Galdesten:

Forekomsten af galdesten stiger med stigende grader af overvægt fra BMI omkring 25 til BMI op til omkring 50, hvor risikoen for galdesten hos overvægtige og fede kvinder er fundet næsten otte gange så høj som normalvægtiges risiko.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.