Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nedfrysning af ubefrugtede æg

Kvinden bliver behandlet med hormoner, så hun modner flere æg end det ene, der normalt modnes i en cyklus. Disse æg bliver taget ud ved hjælp af en tynd nål. Vælger man at nedfryse æggene skal dette ske indenfor 2 timer efter ægudtagningen: Næringscellerne, der ligger omkring ægget, fjernes og de modne æg er egnede til nedfrysning. Man tager gennemsnitligt 8-10 æg ud og heraf vil mellem 6-8 æg være modne og egnede til at fryse ned.

Opdateret: 17. August 2010

I forbindelse med fertilitetsbehandling, kan man nedfryse

  • Sædceller

  • Ubefrugtede æg

  • Befrugtede æg

De opbevares ved –196 grader celsius, indtil man skal bruge dem. Ved denne temperatur sættes alle biologiske processer i stå.

Det har længe været muligt at nedfryse og efterfølgende anvende sædceller (siden 1950’erne) og befrugtede æg (siden 1980’erne) i fertilitetsbehandling.

Nedfrysning af befrugtede æg kan foretages med såvel ’slow freeze’ teknik og vitrifikations-teknik, der adskiller sig fra hinanden med hensyn til koncentration af de såkaldte kryoprotektanter og nedfrysningshastighed.

Nedfrysning af ubefrugtede æg har været forsøgt siden 1980’erne, men først inden for de seneste år er der fundet frem til en metode, som giver tilfredsstillende graviditetsresultater. Metoden er en optimering af den såkaldte vitrifikationsteknik. Her anvender man høje koncentrationer af kryoprotektanter, som nedsætter dannelsen af iskrystaller i cellerne. Desuden fryser man æggene ned ved en ultra høj hastighed. Når man i de senere år har fået så gode resultater med at fryse æg ned, skyldes det formentlig, at de beholdere, som æggene placeres i, er blevet videreudviklet, så nedfrysningshastigheden er blevet hurtigere.

Hvordan foregår nedfrysning og optøning af ubefrugtede æg?

Kvinden bliver behandlet med hormoner, så hun modner flere æg end det ene, der normalt modnes i en cyklus. Disse æg bliver taget ud ved hjælp af en tynd nål. Vælger man at nedfryse æggene skal dette ske indenfor 2 timer efter ægudtagningen: Næringscellerne, der ligger omkring ægget, fjernes og de modne æg er egnede til nedfrysning. Man tager gennemsnitligt 8-10 æg ud og heraf vil mellem 6-8 æg være modne og egnede til at fryse ned.

Æggene lægges derefter kort tid (få minutter) i en væske som indeholder kryoprotektant, der fortrænger vandet i ægget og beskytter det mod skader ved nedfrysningen. Umiddelbart herefter lægges ægget i en lille lukket beholder, der placeres i flydende kvælstof, der er -196 grader celcius.

Når æggene skal bruges, tages de op af det flydende kvælstof og lægges i væske med lavt indhold af kryoprotektant, hvorved kryoprotektanten fjernes fra æggene og erstattes med vand.

En til to timer efter denne optøning kan ægget så insemineres med en sædcelle ved micro inseminations teknikken (ICSI) . Reagensglasbefrugtning (IVF) ikke er muligt at foretage på æg, hvor næringscellerne er fjernet. Derefter følges de befrugtede ægs udvikling i 2 til 5 dage, hvorefter det med den bedste udvikling lægges op i livmoderen som ved almindelig IVF og ICSI-behandling. Vurderingen af det befrugtede ægs udvikling baseres på observation under mikroskop, hvor celledelingerne følges og vurderes ud fra blandt andet delinghastigheden og cellernes størrelse. Eksempelvis er det optimalt, at ægget 42-44 timer efter inseminationen har delt sig 2 gange, således at det har udviklet sig til 4 celler af ens størrelse.

Hvem kan få nedfrosset ubefrugtede æg?

Aktuelt er der flere danske fertilitetsklinikker, der indfører nedfrysning af æg i deres behandlingstilbud. Nedfrysning af æg vil være aktuel i følgende situationer:

  • Det sker, at der på ægudtagningsdagen ikke er brugbare sædceller til at inseminere æggene med. Her vil nedfrysning af æggene gøre det muligt at anvende æggene senere, hvor praksis hidtil har været destruktion af æggene.

  • Er der taget mange æg ud, kan parret vælge at anvende eksempelvis 8 af æggene i den aktuelle behandling og lade resten nedfryse til senere anvendelse.

  • Ved ægdonation vil en nedfrysning af donoræggene være en stor fordel planlægningsmæssigt, idet logistikken med synkronisering af donor og modtager vil lettes. Ligeledes vil det være væsentligt mere patientvenligt, idet modtagerens hormonbehandling kan begrænses til en aktuel planlagt behandling.

Det er således ikke i dag muligt i Danmark at få fortaget nedfrysning af æg for senere at anvende dem, når man har et graviditetsønske – såkaldt ’social freezing’. Der dispenseres dog fra denne regel, når nedfrysning af æg foretages hos kvinder, der er i fare for at miste deres fertilitet på grund af sygdom eller behandling for sygdom - eksempel kemoterapi.

Hvad er graviditetschancerne ved nedfrysning/optøning af ubefrugtede æg?

I Europa har Italien og Spanien været foregangslande med hensyn til at indføre nedfrysning af ubefrugtede æg i forbindelse med barnløshedsbehandling. Det seneste år har teknikken vist sig at være velfungerende både på æg fra unge æg-donorer og på æg fra kvinder i fertilitetsbehandling. Flere af klinikkerne har endog valgt i deres behandling at nedfryse æggene efter ægudtagningen for først at tø dem op og inseminere dem i en efterfølgende naturlig cyklus, hvor kvindens livmoder ikke er påvirket af hormonstimulationen, hvilket nogle undersøgelser har vist er en fordel.

Resultaterne ved at fryse ubefrugtede æg ned og efterfølgende tø dem op og befrugte dem, er omtrent lige så gode, som dem man opnår ved almindelig IVF og ICSI-behandling , hvor man bruger friske æg og sædceller. Når man foretager IVF og ICSI behandling resulterer gennemsnitligt hver fjerde behandling i fødsel af et barn. Den samme succesrate ser man ved brug af nedfrosne ubefrugtede æg. Omregnet til antal æg der anvendes per opnåelse af en graviditet med fødsel af et barn, skal der gennemsnitligt mellem 30-40 æg til.

Hvor lang tid må sædceller og æg være frosset ned?

Ifølge loven om barnløshedsbehandling må sædceller, ubefrugtede æg og befrugtede æg nedfryses i forbindelse med barnløshedsbehandling i op til 5 år. Det betyder, at materialet skal være anvendt inden 5 år efter nedfrysningsdatoen. Er dette ikke tilfældet, destrueres det nedfrosne materiale. Dog er det muligt, hvis klinikken har en godkendelse fra videnskabsetisk komite, at parrene kan donere materialet til forskning efter de 5 år.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.