Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Børnesygdomme

RS-virus

RS-virus er den hyppigste årsag til akut bronkitis hos små børn. Spædbørn kan blive meget påvirkede og kræve indlæggelse. Læs mere om RS-virus her.

Opdateret: 22. August 2016

Sådan holder du øje med det lille barn

Børn under 6 måneder er særligt udsatte for RS-virus. Mens raske voksne blot bliver forkølede, kan spædbørn blive meget påvirkede af RS-virus. Sådan holder du øje med det lille barn, som er forkølet:

Vejrtrækningen: Trækker barnet vejret hurtigere end normalt? Bruger barnet musklerne på halsen og maven, når det trækker vejret. Det er tegn på anstrengt vejrtrækning.

Væskemangel: Kan barnet die normalt/drikker det normalt? Er der våde bleer som normalt?

Almentilstanden: Virker barnet sløvt, blegt? Vil det spise og lege som normalt?

Hvis der er tvivl eller problemer med et eller flere af ovenstående spørgsmål, bør du kontakte egen læge eller vagtlæge.

Hvad er RS-virus?

RS-virus er forkortelse for respiratorisk syncytialvirus. I vintermånederne er det den hyppigste årsag til akut bronkitis hos små børn og kan også udvikle sig til lungebetændelse . Det rammer typisk børn under to år, og oftest er børnene under seks måneder. Det kan dog også ramme voksne i alle aldre, som så kan smitte børn.

Hvor en voksen eller et ældre barn blot vil være forkølet, bliver det lille barn oftest mere medtaget af sygdommen. Påvisning af RS-virus som årsag til sygdommen foretages som regel kun, hvis patienten bliver indlagt på hospital.

RS-virus viser sig typisk i vintermånederne og det tidlige forår og er meget smitsom. Barnet kan blive meget medtaget og indlæggelse kan blive nødvendigt. Det er dog uhyre sjældent livstruende, og de fleste børn kommer sig fuldstændig uden mén. RS-virus smitter typisk fra person til person via luftvejssekret ved hosten og nysen og via hænderne, hvis de er forurenet med RS virus fra hoste eller nys eller tørren af næsen.

Hvad er symptomerne på RS-virus?

Symptomerne hos det lille barn starter gerne med at næsen løber, og at barnet nyser. Så følger feber omkring 38,3-39,4 grader. Barnet udvikler hoste, og vejrtrækningen påvirkes og bliver meget hurtig. Symptomerne udvikler sig ofte i løbet af få timer. Den mest kritiske periode plejer at opstå cirka to til tre dage efter, at hosten er startet. De små luftveje i lungerne er nu påvirkede, og vejrtrækningen bliver besværet og hvæsende og kan være smertefuld. Raslende lyde i brystkassen, bleghed, og blåfarvning omkring munden og under fingerneglene er tegn på, at sygdommen er blevet alvorlig. Det samme gælder hurtig vejrtrækning. Børn under 6 måneder får svært ved at blive ammet. Søvnen bliver hurtigt påvirket, da vejrtrækningsbesværet gør, at barnet kun kan sove kortvarigt.

Symptomerne ved RS virus kan minde om en række andre luftvejsvirus, for eksempel influenzavirus, og hvis barnets tilstand kræver indlæggelse, kan det være nødvendigt at tage en prøve fra luftvejene for at afgøre hvilken type infektion, det drejer sig om.

Komplikationer

Komplikationer kan være, at det bliver meget svært for barnet at trække vejret. Feberen og vejrtrækningsbesværet gør, at barnet risikerer at lide af væskemangel, da det mister væske og ikke kan erstatte væsketabet tilstrækkeligt. Symptomer herpå kan være kold, tør og bleg hud, hurtig puls, indsunkne øjne, døsighed og indsunkne fontaneller. Fontanellerne er de bløde områder i kraniet, hvor knoglerne ikke er vokset sammen endnu. Der kan også udvikle sig en komplicerende bakterieinfektion (lungebetændelse) oven i RS-virus infektionen.

Voksne med andre kroniske sygdomme

Voksne med kroniske lungesygdomme, for eksempel kronisk bronkitis, får udover forkølelse også sværere symptomer med forværret hoste og vejrtrækning, øget opspyt og feber. Ofte kommer der efter nogle dage også bakterieinfektion i bronkierne, så opspyttet bliver gulligt og tyktflydende.

Hvad kan man selv gøre?

  • Det er vigtigt at holde øje med, om barnet kan få vejret.

  • Det er vigtigt at sikre sig, at barnet ikke lider af væskemangel. Giv derfor barnet rigeligt at drikke.

  • Kom ekstra hovedpuder under dets hoved eller hæv hovedgærdet, hvis det drejer sig om et mindre barn. Det letter vejrtrækningen.

Hvordan behandles RS-virus

Børn under seks måneder bliver ofte indlagt, hvis de får RS-virus. Det gælder specielt, hvis barnet har vejrtrækningsbesvær og har svært ved at spise, drikke og sove. Ældre børn kan ofte passes hjemme.

Antibiotika har ingen virkning på RS-virus, da det jo er en virusinfektion , men hvis der kommer bakterieinfektion som komplikation til RS-virus, behandles barnet med antibiotika.

Hos helt små børn gives der sommetider antistofbehandling mod RS-virus. Nogle børn har glæde af medicin, som udvider bronkierne (samme type medicin, som man bruger mod astma). Barnet får ofte ilt som hjælp til vejrtrækningen. Hvis barnet lider af svær væskemangel, kan det blive nødvendigt at barnet får væske via drop.

Selv om barnet kommer sig over sygdommen i løbet af ugen, bliver mange børn ved med at hoste længe efter specielt i forbindelse med forkølelse.

Voksne med RS-virus

Hvis en ellers rask voksen får RS-virus infektion viser den sig som forkølelse og kræver ingen særlig behandling, men man skal undgå at smitte andre. Hvis en voksen med kronisk bronkitis får RS-virus infektion og feber, skal vedkommende kontakte sin læge

Hvordan forebygges infektion med RS-virus?

Børn under 6 måneder bør holdes på afstand fra forkølede personer og disse må dække næse og mund med en engangs-papirserviet ved hosten eller nysen.

Grundig håndvask med vand og sæbe er nødvendig. Det gælder før madlavning og spisning samt efter hvert toiletbesøg og hver næsepudsning og hoste eller nysen i hånden og tørren af næsen. Det gælder specielt i vintermånederne, og hvis barnet i forvejen er skrøbelig som følge af, at det er født for tidligt eller født med en hjertefejl.

Amning har en vis forebyggende effekt mod luftvejsinfektioner og dermed også RS-virus.

Voksne patienter med kronisk bronkitis bør holde sig på afstand af mindst en arms længde fra forkølede personer.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.