Behandlingstyper mod psoriasis

Psoriasis findes i forskellige former og med forskellig udbredelse på kroppen. Behandlingen skal derfor tilpasses sygdommens sværhedsgrad. Den kan betragtes som en flertrinsraket af behandlinger rettet mod psoriasis med stigende sværhedsgrad.

Trin 1 - salver og cremer

Første trin af raketten består af lokalbehandlingsmidler. De fleste findes både som salver og cremer. Ved psoriasis er huden ofte meget tør og skællende, derfor foretrækker mange patienter salver, som er mere drøje end creme. De hyppigst brugte er 'hormoncremer' (indeholder binyrebarkhormon), vitamin D-forbindelser eller tjæreprodukter. Hvis man har meget udbredt psoriasis kan bade med ren stenkulstjære komme på tale, men i så fald skal det foregå på en hudafdeling, enten ved at man bliver indlagt eller som ambulant behandling.

Trin 2 - lysbehandling og klimaterapi

Rakettens andet trin omfatter lysbehandling med kortbølget ultraviolet lys (UVB), PUVA-behandling eller klimaterapi eksempelvis ved Det døde Hav i Israel. UVB-lys er specielt velegnet til behandling af dråbeformet psoriasis (guttat psoriasis), hvor elementerne er mange og små, og det er vanskeligt at smøre. PUVA-behandling gives, hvor UVB-behandling ikke har været tilstrækkelig. Klimaterapi forbeholdes patienter med mere udbredt psoriasis og måske også gigt, hvor systemisk behandling af en eller flere årsager ikke er hensigtsmæssig.

Trin 3 - systemiske lægemidler

Rakettens tredje del består af forskellige systemiske lægemidler, normalt i form af tabletbehandling. Som navnet siger, virker systemiske lægemidler i hele kroppen, mens lokale midler, kun virker der, hvor de bliver placeret - for eksempel i form af salve på et hudområde. Flere af de systemiske behandlinger påvirker immunforsvaret, så sygdomsaktiviteten sænkes. Som eksempler på denne gruppe kan nævnes methotrexat, ciclosporin og acitretin. Methotrexat kan også gives som indsprøjtning for at mindske bivirkningerne fra såvel mave-tarm kanalen som fra leveren.

Trin 4 - biologiske lægemidler

Sidste trin omfatter de biologiske stoffer, som skal sprøjtes ind enten i huden, i muskelvæv eller i en blodåre. De biologiske lægemidler er meget dyre, og derfor må man kun få dem, hvis man har prøvet lysbehandling og Methotrexat i tilstrækkelig lang tid uden den ønskede effekt. Hvis man ikke har kunnet tåle Methotrexat, og hvis man har været forsøgt behandlet med de andre stoffer i trin 3 uden at opnå den ønskede virkning, er man også kandidat til biologiske lægemidler.

Behandlingen bliver hovedsageligt startet på hospitalsafdelingerne, men kontrollen kan foregå i speciallægepraksis.

Læs mere om PSORIASIS

Sidst opdateret: 01.10.2010