Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Åreknuder

Operativ behandling af åreknuder

Den operative behandling vil oftest tilbydes patienter med meget overfladiske og snoede årer på låret og mange store åreknuder.


Opdateret: 22. December 2022

Hvem bliver tilbudt operativ behandling?

Den operative behandling vil oftest tilbydes patienter med meget overfladiske og snoede årer på låret og mange store åreknuder.

Hvordan foregår operativ behandling af åreknuder?

Operationen vil oftest foregå i fuld bedøvelse og oftest i hospitalsregi. Mange patienter foretrækker faktisk fuld bedøvelse til behandlingen.

Ved operationen lægges et 4-5 cm langt snit i lyskefolden, hvorefter den overfladiske og dybe vene identificeres. Overgangen mellem de to vener deles, og hullet i den dybe vene sys.

Igennem den overfladiske vene indføres en lang metalstav, som sys fast til venen i lysken og trækkes ud igennem et lille snit på indersiden af knæregionen. Venen trækkes på denne måde ud gennem sig selv (ligesom når man vender en strømpe).

Nogle gange kan venen være dobbelt, men det er vigtigt at få begge venestammer ud. Denne procedure kaldes en stripning.

Operationen sluttes af med fjernelse af alle åreknuderne gennem 3 mm store snit, idet åreknuderne gribes med en krog og trækkes ud (lokalresektion). Såret i lysken og ved knæet sys. Der lægges lokalbedøvende væske i lyskesåret som smertebehandling.

Der afsluttes med en cirkulerende forbinding fra tæer til lysken.

Efter opvågning kan patienten udskrives samme dag til hjemmet, hvor der kræves at være en ekstra person tilstede, hvis noget uventet opstår. Man kan lave samme operation i knæhasen (v. saphena parva), men det gør man langt sjældnere.

Komplikationer ved operativ behandling af åreknuder

Der er relativt få komplikationer ved operationen, og de er som oftest:

  • Operationskrævende infektion og blødning: 1-2 %

  • Lette beskadigelser af følenerven:

  • Svære nerveskader: 0, 1 %

  • Dyb vene trombose: 0, 1 %

Man skal være sygemeldt i en lille uge efter denne form for operation. Ved operation for åreknuder er der risiko for at åreknuderne vender tilbage, og cirka 15 % vil have behov for ny behandling efter 3-5 år.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.