Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | HPV

Forløb: Livmoderhalskræft

Diagnose- og behandlingsforløb for patienter med livmoderhalskræft

Opdateret: 15. December 2009

Aktivitet / hændelse Beskrivelse/Ventetid Ansvarlig
Definition Kræft i livmoderhalsen, cervixcancer, er en kræftform, der sidder i den slimhinde, som beklæder livmoderhalsen på overgangen til livmoderen. Kræft i livmoderhalsen starter med celleforandringer, hvilket ikke må forveksles med kræft. Celleforandringer vil i nogen tilfælde, men ikke alle, udvikle sig til kræft.Der konstateres årligt omkring 450 nye tilfælde i Danmark. Livmoderhalskræft er omfattet af udredningsgarantien på 48 timer, og der foreligger et pakkeforløb, der definerer udredning og behandling.  
Screening Siden 1986 har man i Danmark tilbudt forebyggende undersøgelser af livmoderhalsen hvert tredje år til alle kvinder mellem 23 og 65 år. Undersøgelsen foretages hos den praktiserende læge og har til formål at finde de celleforandringer, som muligvis vil udvikle sig til kræft. Undersøgelsen er frivillig.Ventetid:Hvert tredje år Praktiserende læge
Udredning og diagnostik Diagnostik af livmoderhalskræft kan foregå på en af to måder;1. Der findes kræftforandringer ved screening2. Kvinden henvender sig med symptomer fra underlivetI begge tilfælde laves der en celleprøve, et celleskrab, fra livmoderhalsen, hvor der udtages repræsentativt væv fra slimhinden. Denne undersøges for celleforandringer og kræft.Celleforandringer og kræft er ikke altid synligt for det blotte øje, hvorfor den mikroskopiske undersøgelse er nødvendig.I nogle tilfælde kan der være synlige forandringer på livmoderhalsen, som kan tyde på kræft, og i sådanne tilfælde afventer man ikke den mikroskopiske undersøgelse.Celleforandringer udløser ikke et accelereret forløb, et såkaldt pakkeforløb, men udredes under de almindelige behandlingsgarantier.Ventetid på svar på undersøgelse:Cirka 1uge Praktiserende læge eller gynækolog
Henvisning Findes der kræft ved den mikroskopiske undersøgelse, henvises patienten til videre udredning og behandling på sygehuset.Såfremt der er synlige forandringer på livmoderhalsen, som giver mistanke om kræft, såkaldt klinisk mistanke, henvises patienten uden at afvente mikroskopisk undersøgelse.Patienten indtræder i et pakkeforløb og skal ses første gang indenfor 48 timer.Ventetid:48 timer Praktiserende læge
Indkaldelse Ved klinisk eller mikroskopisk mistanke om kræftsygdom indkaldes patienten telefonisk, eller oplyses om mødetid på henvisningstidspunktet. Gynækologisk afdeling
Modtagelse Henvisning modtages fra praktiserende læge eller gynækolog, og pakkeforløbet iværksættes.  
Diagnostisk undersøgelse De første undersøgelser, som kan foretages er;• Kolposkopi. Her undersøger man slimhinden ved hjælp af et forstørrelsesapparat for at afklare, om der er strukturelle forandringer i slimhinden på livmoderhalsen.• Celleskrab. Tages såfremt det ikke er taget i forbindelse med primær udredning• Biopsi. Tages fra de steder på livmoderhalsen, hvor der er synlige forandringer.• Keglesnit. Bruges i de tilfælde hvor der er påvist kræft ved celleskrabet, men de synlige forandringer på livmoderhalsen ikke er synlige udefra.Afdelingen sender prøvemateriale til haste-undersøgelse, således patienten kan informeres om svaret hurtigst muligt.Såfremt der er tale om en afgrænset kræftsygdom uden egentlig indvækst, er patienten principielt færdigbehandlet efter keglesnit. Der er her tale om sygdomme op til stadie 1a, dvs. sygdom, der kun er lokaliseret i livmoderhalsen og med en indvækst på mindre end 5 mm og en kræftsvulst mindre end 7 mm i diameter.Alle stadier over 1a udredes videre på et gynækologisk/onkologisk afsnit.Ventetid:5 dage Gynækologisk afdeling
Opfølgning Når der er påvist en kræftsygdom over stadie 1a, laves der yderligere udredning med henblik på at se, om der er sket en spredning.Vævsprøverne bliver revideret med henblik på at stille en sikker diagnose.Der laves billeddiagnostik for at afsløre spredning.Der anvendes en eller flere af følgende undersøgelser;• CT-scanning af brystkasse, bughule og bækken• PET/CT-scanning af brystkasse, bughule og bækken• MR-scanning af bughule og bækken• Røntgen af brystkassenVentetid:7dage Gynækologisk afdeling
Efterbehandling Behandlingen af livmoderhalskræft er i første omgang kirurgisk. Der kan anvendes følgende typer af kirurgi;• Keglesnits-operation. Anvendes ved helt lokal sygdom, uden indvækst.• Fjernelse af livmoderen. Anvendes, hvis kræften har spredt sig fra slimhinden til dybereliggende væv (invasiv sygdom), og man sikrer sig efterfølgende, at kræft-vævet er fjernet i sin helhed.• Fjernelse af livmoder samt lymfeknuder. Samme som ovenstående, men med samtidig fjernelse af alle lymfeknuder for at sikre sig, at der ikke er sket spredning.Ud over almindelige risici/bivirkninger til kirurgien ses som hyppigste senkomplikation blæretømningsbesvær og hævelse af benene (hævelse på grund af ophobning af lymfevæske (lymfødem) ses kun ved de patienter, der har fået fjernet lymfeknuder!)Afhængig af sygdommens omfang kan tilbydes supplerende onkolgisk behandling i form af kemoterapi og/eller strålebehandling.Ventetid:Se de aktuelle ventetider i din region [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Gynækologisk afdeling
Onkologisk behandling Stråleterapi kan gives med kurativt sigte, dvs. med helbredelse for øje.Ofte anvendes supplerende kemoterapiStrålekemoterapi tilbydes i følgende situationer:• Fund af spredning til lymfeknuder.• Indvækst af vævet rundt om livmoderen.• Kræftvævet ikke er fjernet i sin helhed.Hvis svulsten, som fjernes, er over en vis størrelse, tilbydes uanset. kemoterapi.Ventetid:Se de aktuelle ventetider i din region [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Onkologisk afdeling
Opfølgning I efterforløbet af behandlingen for livmoderhalskræft, tilbydes opfølgning i fem år.Formålet med opfølgningen er;• Kontrol med evt. tilbagefald• Opfølgning på den primære behandling• Støtte og vejledning som kronisk sygHyppigheden af kontrollerne tilrettelægges således:• Hver tredje måned første år• Hver sjette måned andet og tredje år• Årligt fjerde og femte år Onkologisk afdeling
     
Definitioner    
Celleforandringer Celleforandringer er forstadier til kræft. Man kan ikke forudsige, hos hvilke patienter celleforandringerne vil videreudvikle sig til kræft. Det er dog sikkert, at ikke alle celleforandringer vil videreudvikles til kræft.Celleforandringerne indgår ikke i den accelererede behandlingsgaranti på 48 timer, men udredes efter almindelige retningslinier.  
Keglesnit En operation hvor der udtages et kegleformet stykke af livmoderhalsen. Man vil hermed fjerne hele det stykke af livmoderhalsen, hvor slimhinden sidder.Det fjernede stykke af livmoderhalsen vil efter cirka et halvt år være vokset ud igen.  
Stadieinddeling En metode hvorpå man kan få et billede af, hvor dybt kræften sidder i det pågældende væv. Afhængigt af dybden af indvæksten (invasivitet) vil man kunne forudsige risikoen for, at sygdommen har spredt sig, og dermed hvilket behandlingsforløb der skal vælges.  

Kilder:

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.