Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Abort

Forløb: Kirurgisk abort


Opdateret: 8. Juni 2010

Aktivitet/Hændelse Beskrivelse/Ventetid Ansvarlig
Kvinden får mistanke om, at hun er uønsket gravid og går til læge. Den praktiserende læge spørger blandt andet til sidste menstruation og laver en underlivs- undersøgelse samt en graviditetstest (urinprøve). Der podes i livmoderhals- kanalen for Clamydia. Lægen taler med kvinden om muligheder for at gennemføre graviditeten og om mulige komplikationer til abort. Hvis kvinden fortsat ønsker det, skrives henvisning til kirurgisk abort og der underskrives samtykkepapirer. (Abort må foretages frit indtil udgangen af 12. graviditetsuge.)Ventetid:Brev fra gynækologisk ambulatorium inden for få dage. Ventetiden på forundersøgelse er 0-2 uger. Egen læge.
Forundersøgelse i gynækologisk ambulatorium. Kvinden henvender sig i skranken og modtages af sekretær. Herefter konsultation enten hos læge eller specialuddannet sygeplejerske. Der laves underlivs- undersøgelse og foretages ultralydsscanning gennem skeden for at sikre, at graviditeten ikke er for fremskreden, og at der ikke er underlivssygdomme, der kan besværliggøre indgrebet. Herudover almindelig lægelig undersøgelse og samtale. Der måles puls, blodtryk, højde og vægt og spørges til medicinforbrug. Hvis graviditeten er under 9 uger gammel, informeres om muligheden for medicinsk abort, i stedet for almindelig, kirurgisk abort. Der tales også om fremtidig prævention, og at der vil være mulighed for at lægge spiral op i forbindelse med aborten. Kvinden får en tid til selve aborten. Til sidst tages blodprøver.Ventetid:Ventetiden på selve aborten er 0-2 uger.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Gynækologisk ambulatorium.
Forbehandling Hvis kvinden ikke har født før, får hun medicin med hjem til ”modning” – altså blødgøring - af livmoderhalsen. Pillerne skal spises 3 timer inden indgrebet. Hvis der har været positiv clamydiatest, behandles med antibiotika, som der gives recept på fra gynækologisk ambulatorium. Gynækologisk ambulatorium.
Selve aborten Kvinden møder fastende på operationsdagen. Man er velkommen til at have en pårørende med. Kvinden modtages af sygeplejerske og klæder om til hospitalstøj. Lægen, der skal lave aborten, taler med kvinden og sikrer sig, at hun ønsker indgrebet. Kvinden bliver bragt til operationsstuen og får lagt et drop i hånden. Selve indgrebet foregår via skeden og livmoderhals- kanalen i fuld bedøvelse. Livmoderhals- kanalen udvides og herefter suges graviditeten ud og livmoderen skrabes ren. Det tager cirka ti minutter. Gynækologisk læge.
Efter aborten Kvinden kører på opvågningsstuen, hvor man holder øje med blødning og eventuelle smerter. Kvinden udskrives efter et par timer, hvis hun har det godt. Hun må ikke være alene det næste døgn. Inden udskrivelsen tales om forholdsregler ved blødning eller smerter samt om fremtidig prævention. Blødning af menstruations- styrke er normal efter indgrebet. Man kan starte på arbejde efter to dage.Ventetid:Kontrol hos egen læge efter 1-2 uger. Sygehus.
Kontrol hos egen læge efter 1-2 uger. Kvinden kan eventuelt bestille tid hos egen læge til opfølgende samtale og præventionssnak. Kvinden selv.

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved kirurgisk abort](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0008-MC-ALLE-Ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.patienforloeb.dk nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.