Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Abort

Medicinsk abort ved uønsket graviditet

Medicinsk abort kan bruges til at afslutte en uønsket graviditet. Læs her på Netdoktor om forundersøgelse, selve aborten og efterfølgende forløb.

Opdateret: 30. November 2016

Hvad er medicinsk abort?

Ved den medicinske abort forstår man et medikamentelt indgreb, hvorved en uønsket graviditet afbrydes.

Er der tale om spontan abort eller at fosteret dødt eller holdt op med at udvikle sig, kan du læse mere her: Spontan abort og Udskrabning efter graviditet

Den medicinske abort kan udføres tidligt i graviditeten og op til 9. uge (8 uger + 6 dage). Mange gynækologiske afdelinger tilbyder også medicinsk provokeret abort mellem 9. og 12. uge (11 uger + 6 dage), men da under indlæggelse, indtil livmoderen er helt tom for graviditetsvæv. Hvor langt du er henne i graviditeten regnes fra sidste menstruations første dag.

Ved den medicinske abort sætter et medikament i tabletform aborten i gang.

Hvordan foregår den medicinske abort?

Undersøgelse hos lægen

Når beslutningen om abort er taget og du med lægen er blevet enig om medicinsk abort, skal du undersøges. Lægen foretager blandt andet en gynækologisk undersøgelse for at vurdere livmoderens størrelse og samtidig undersøger lægen for klamydiainfektion. Du skal underskrive en anmodning om at få foretaget abort. Hvis du ønsker spiral, kan denne lægges op i livmoderen ved første menstruation efter aborten. Hvis du ønsker anden prævention (f.eks. p-piller/minipiller) kan din læge skrive recept, og du kan begynde med præventionen samme dag, som aborten sættes i gang.

Hvis der er tvivl om, hvornår du er blevet gravid, eller hvor langt du er henne i graviditeten, vil lægens undersøgelse, eventuelt suppleret med en ultralydsscanning, kunne afgøre dette. Fosterets alder er afgørende for, om du vil kunne få foretaget abort efter lovens bestemmelse om fri abort. Hvis fosteret er ældre end svarende til udgangen af 12. graviditetsuge, har du ikke ret til at få foretaget en abort. Du kan dog blive henvist til Abortsamrådet i din region, som efter en samtale med dig kan beslutte, om du alligevel kan få foretaget en abort. Du kan henvises til Abortsamrådet af din egen læge, en privatpraktiserende gynækolog eller fra den gynækologiske afdeling.

Hvis du har ret til abort, sender din læge en henvisning til sygehuset, hvor din abort skal foretages, sammen med din underskrevne anmodning om abort og resultatet af de undersøgelser, din læge har foretaget. Du kan også få foretaget abort hos en privatpraktiserende gynækolog. Du kan selv henvende dig til en privatpraktiserende gynækolog.

Lægen sender henvisning til sygehus, klinik eller speciallæge sammen med din anmodning om abort og resultatet af undersøgelsen. Hvor aborten kommer til at foregå, aftaler du med din læge – afhængigt af de lokale forhold, hvor du bor. Du afventer derefter indkaldelsen.

Abort på sygehus, klinik eller hos privatpraktiserende gynækolog

Med indkaldelsen følger besked om mødetid og -sted. Måske vil du blive indkaldt til en forundersøgelse forud for abortindgrebet. Det afhænger af de lokale forhold. Alle kvinder, der ønsker abort, kan forud herfor få en støttesamtale enten hos den praktiserende læge eller på den gynækologiske afdeling.

Du vil få en ultralydsundersøgelse for at bedømme livmoder og graviditet, før aborten sættes i gang. Hvis du ikke allerede er testet for klamydiainfektion, vil det ske inden aborten.

Fremgangsmåden, der benyttes ved den medicinske abort, er forskellig fra sted til sted. Men under alle omstændigheder vil du få lejlighed til at tale med en sygeplejerske eller læge og stille spørgsmål, hvis der stadig er noget, du er i tvivl om. Den pågældende vil også beskrive abortforløbet for dig, så du er velforberedt på det forestående.

Den medicinske abort kan foregå hjemme hos dig selv, under et kortere ophold på den gynækologiske afdeling, det gynækologiske ambulatorium eller hos en privatpraktiserende gynækolog. Er der tale om abort efter 9. graviditetsuge, foregår aborten under indlæggelse på hospital.

Ved den medicinske abort får du to forskellige medikamenter, som i kombination kan fremkalde abort. Det første medikament gives som tablet og det andet kan gives som tablet eller som en stikpille, der lægges op i skeden. Du får de to medikamenter med 24 – 48 timers mellemrum. Denne behandling medfører, at livmoderen trækker sig sammen og aborten går i gang. Du vil få kraftig menstruationslignende blødning og smerter, og du vil få brug for smertestillende medicin. Når den første tablet er taget, er aborten i gang.

Undersøgelse efter aborten

Cirka en uge efter aborten skal der foretages en kontrol for at sikre, at du ikke længere er gravid, enten med en ultralydsundersøgelse eller med en blodprøve eller eventuelt med begge dele. Viser kontrollen, at du stadig er gravid, vil du blive tilbudt en udskrabning under bedøvelse.

Hvad sker der efter aborten?

Du må regne med, at du skal holde dig i ro en til to dage efter aborten. Der vil fortsat være blødning, som kan være kraftigere end ved normal menstruation og der kan være menstruationslignende smerter, som kan lindres med smertestillende håndkøbsmedicin. En lettere blødning kan fortsætte et par uger, men bør ikke vare mere end fire uger. Ved blødning over fire uger bør du kontakte din læge.

Hvis du er i tvivl om noget – får stærke smerter, feber eller ildelugtende udflåd - skal du kontakte din læge eller vagtlægen. Da der efter abort kan være øget risiko for underlivsbetændelse, må du ikke tage karbad eller havbad, men gerne brusebad. Du må ikke bruge tamponer, men gerne almindelige bind. Hvis du har samleje, skal der bruges kondom for at nedsætte risikoen for infektion. Husk, at du kan risikere en ny graviditet hurtigt efter en abort - også før du har haft din menstruation.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.