Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lever

Gulsot

Gulsot opstår når bilirubin ophobes i kroppen. Normalt filtrerer leveren bilirubin fra, men ved forskellige tilstande eller sygdomme, sker det ikke. Læs mere om gulsot og årsager til gulsot her


Opdateret: 14. November 2018

Hvad er gulsot

Gulsot er en tilstand der opstår, når bilirubin ophobes i kroppen.

Hvad er bilirubin

Bilirubin er et nedbrydningsprodukt fra blodet. Nærmere bestemt fra hæmoglobinet i de røde blodceller. Hæmoglobin er et protein, der transporterer ilt rundt i kroppen. Når hæmoglobin nedbrydes, dannes det gule farvestof bilirubin.

Under normale forhold filtrerer leveren bilirubin fra blodet og udskiller bilirubin til tarmen via galden. Bilirubinen i tarmen giver vores afføring dens mørke farve. Det vil sige, at hvis leveren eller galdevejene ikke fungerer som de skal, kan afføringen blive lys og urinen blive mørk, da kroppen vil forsøge at udskille bilirubinen gennem nyrerne.

Hvis leveren ikke kan udskille bilirubin, eller dannes der for meget bilirubin, vil denne ophobes i blodet og give en gullig farve i hud og øjne, som kaldes gulsot.

Gulsot er et symptom på en underliggende sygdom og ikke en sygdom i sig selv. Det er vigtigt at få afdækket hvad årsagen er, så denne kan behandles.

Gulsot kaldes også ikterus eller icterus.

Hvorfor får man gulsot?

Gulsot opstår ved ophobning af bilirubin i kroppen. Årsager til dette er:

  • Leveren fungerer ikke som den skal og kan derfor ikke nedbryde bilirubinen. Dette ses for eksempel ved leverbetændelse, skrumpelever og alkoholisme.

  • Galdegangene er blokereret, således bilirubinen ikke kan komme ud gennem galdevejene til tarmen og videre ud med afføringen, men bliver ophobet i blodet i stedet. Dette ses ved galdesten eller en kræftsvulst.

  • Hæmolytisk anæmi, hvor kroppen nedbryder de røde blodlegemer for hurtigt, hvorved der opstår ophobning af bilirubin.

Mere sjældne årsager til gulsot kan være:

  • Leverskade på grund af stort indtag af lægemidler eller giftstoffer (for eksempel vedvarende eksponering af giftstoffer, eksempelvis opløsningsmidler).

  • Gilberts syndrom: En arvelig tilstand hvor leveren ikke kan udskille bilirubin på normal vis, hvorved høje niveauer af bilirubin forekommer i kroppen. Gilberts syndrom er ufarligt.

  • Graviditet. Gulsot kan opstå under den sidste tredje del af graviditeten.

Gulsot hos spædbørn

Gulsot hos spædbørn (fra anden dag og op til to uger efter fødslen) skyldes, i modsætning til voksne, ikke en underliggende sygdom og kræver ingen behandling. Gulsoten skyldes i stedet at spædbørn har en meget høj produktion af de røde blodceller, og at disse har en kortere levetid end dem vi har senere i livet. Bilirubin dannes som resultat af nedbrydning af de røde blodceller. Bilirubin øges også ved amning, dette kaldes modermælksgulsot og er også en helt fredelig tilstand.

Forholdsregler: Hvis gulsoten opstår indenfor barnets første levedøgn, skal det undersøges nærmere. Det samme gælder, hvis gulsoten ikke er forsvundet efter to uger. Dette skyldes, at et meget højt niveau af bilirubin kan give neurologiske skader.

Læs mere: Gulsot hos nyfødte

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Lægen vil forsøge at finde frem til den underliggende årsag til gulsoten. Lægen vil spørge ind til sygehistorien og hvilke symptomerne der er tilstede.

Lægen vil også undersøge huden og undersøge om leveren eventuelt kan være forstørret.

Lægen tage relevante blodprøver, såsom bilirubin, Hæmoglobin, C-reaktiv protein, ALAT, basisk fosfatase, GGT, INR, amylase, albumin samt hepatitis B og C.

På hospitalet kan der foretages yderligere undersøgelser med ultralyd, CT- eller MR-scanning, ERCP eller vævsprøver af leveren. Disse undersøgelser vil som regel være en del af en større udredning for at finde frem til den underliggende sygdom.

Hvordan behandles gulsot?

Gulsot skyldes en underliggende sygdom. Derfor skal den underliggende sygdom behandles, hvorved gulsoten vil bedres.

Udsigt for fremtiden

Når den underliggende årsag eller sygdom er velbehandlet, vil gulsoten forsvinde. Hvis man har en kronisk leversygdom, såsom kronisk leverbetændelse eller skrumpelever skal man som regel til regelmæssige kontroller, således den underliggende sygdom forebygges og gulsot ikke opstår igen.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.