Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lever

Levertal

Levertal dækker over de blodprøver, der kan fortælle noget om leverens funktion og om en eventuel sygdom i leveren.


Opdateret: 16. December 2019

Hvad er levertal?

Ordet levertal dækker over de blodprøver, der kan fortælle noget om leverens funktion og om en eventuel sygdom i leveren. De specifikke blodprøver varierer, men de generelle levertal indeholder oftest nedenstående prøver.

Afhængig af situationen kan der suppleres med ekstra blodprøver ud over de, som er beskrevet her. De generelle levertal danner tilsammen et overblik over hele leveren ved groft sagt at kigge på forskellige dele af leveren og dens forskellige funktioner.

Levertal

  • ALAT: Et enzym, man finder inde i selve levercellerne. Hvis levercellerne dør og går i stykker, siver ALAT ud i blodet, og ALAT-værdien stiger. Normalværdien er 10-70 U/L for mænd og 10-45 U/L for kvinder.

  • Albumin: Et protein i blodet, som dannes af levercellerne. Værdien afspejler derved leverens evne til at danne proteiner. Normalværdien varierer fra laboratorium til laboratorium bl.a. på grund af forskellige målemetoder.

  • INR =International Normalized Ratio (koagulationsfaktor 2, 7, 10): Koagulationsfaktorerne 2, 7 og 10 er proteiner, der også bliver dannet af levercellerne og sørger for, at blod størkner. Mængden af dem måles indirekte gennem tallet INR, som er et mål for, hvor lang tid blodet er om at størkne. Normalværdien er 0,8-1,2 for voksne, såfremt man ikke er i behandling med for eksempel blodfortyndende medicin.

  • Bilirubin: Et affaldsstof fra nedbrydning af hæmoglobin fra røde blodlegemer. Leveren hjælper med at udskille bilirubin, så hvis leveren ikke formår det, stiger værdien. Normalværdien er 5-25 µmol/L for voksne – der er dog stor variation af værdien i løbet af døgnet.

  • Basisk fosfatase: Et enzym, som dannes både i cellerne ved galdegangene inde i leveren, men også i knogler. Hvis galdegangene er blokeret, frigives der mere basisk fosfatase til blodet, og værdien stiger. Normalværdien er 35-105 U/L for voksne, men der kan være forskelle i intervallet afhængig af den specifikke målemetode.

Hvorfor måles levertal?

Levertallene bliver målt i et bredt spænd af situationer lige fra kyssesyge (mononukleose) til leverbetændelse (hepatitis) til forgiftning af kroppen. Der er mange årsager til høje eller lave værdier, og levertallene bliver også påvirket ved andre sygdomme end blot leversygdomme.

Et eksempel herpå er albumin. En lav værdi kan som nævnt skyldes leverens dårlige evne til at danne proteiner, men en lav værdi kan for eksempel også skyldes sygdomme i nyren. Nyrerne fungerer som et filter, og normalt er proteiner som albumin for store til at trænge igennem filteret – filteret sørger for, at proteinerne bliver i blodet og ikke kommer ud i urinen. Går nyrefilteret i stykker, mister man albumin i urinen, og værdien i blodet falder. Albumin kan altså sige både noget om leveren og om nyren, og derfor skal levertallene altid ses i forbindelse med den specifikke situation.

Læs mere om blodprøver generelt


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.