Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mænd

Mandlig brystudvikling (Gynækomasti)

andlig brystudvikling eller gynækomasti er brystudvikling hos mænd på grund af hormonelle ændringer, der stimulerer brystkirtelvævet.

Opdateret: 1. August 2012

Hvad er mandlig brystudvikling?

Mandlig brystudvikling eller gynækomasti er brystudvikling hos mænd på grund af hormonelle ændringer, der stimulerer brystkirtelvævet.

Både mænd og kvinder har brystvæv, som kan stimuleres til vækst enten via kroppens egne kønshormoner eller udefrakommende faktorer, der kan påvirke kønshormonniveauerne eller hormonernes aktivititet. Udvikling af brystvæv hos kvinder er det normale og sker på grund af stimulation med kvindeligt kønshormon.

Mange drenge, måske helt op til 40 procent, kan kortvarigt opleve brystudvikling i begyndelsen af puberteten. Det skyldes, at kønshormonproduktionen i begyndelsen af puberteten endnu ikke er finjusteret. Hos de fleste forsvinder gynækomastien igen af sig selv inden for et års tid.

Mandlig brystudvikling, der opstår i slutningen af pubertetsårene eller i voksenalderen, er ikke normalt og bør i de fleste tilfælde undersøges nærmere.

Hvilke typer brystudvikling findes der hos mænd?

Brystudvikling i den ene eller begge sider

Brystudvikling hos mænd rammer oftest på begge sider (bilateral gynækomasti), mens ensidig (unilateral gynækomasti) udvikling kun ses hos cirka 25 procent af mænd med brystdannelse. Brystet er hos de fleste oftest ømt i begyndelsen. Hos nogle aftager ømheden, mens den fortsætter hos andre.

Brystudvikling som følge af overvægt

Lipomasti er en tilstand med øget fedtvæv i brystregionen. Denne tilstand skyldes oftest overvægt. Nogle gange findes en kombination af gynækomasti og overvægt.

Brystkræft hos mænd

Brystkræft hos mænd er en helt anden sygdom end gynækomasti, og de to tilstande har ingen sammenhæng. Mænd med gynækomasti har ikke øget risiko for brystkræft.

Hvorfor udvikler nogle mænd bryster?

Mandlig brystudvikling skyldes ændringer i balancen mellem østrogen (kvindeligt kønshormon) og androgen (mandligt kønshormon), så der opstår en overvægt af østrogen. Ubalancen kan skyldes øget østrogenniveau, mindsket androgenniveau eller nedsat følsomhed i kirtelvævet for mandligt kønshormon.

Denne hormonelle ubalance kan skyldes en aftagende testikelfunktion, hvor testiklernes kapacitet til at producere det mandlige kønshormon (testosteron) aftager. Men den hormonelle ubalance kan også optræde sekundært - det vil sige som en konsekvens af anden sygdom eller medicinsk behandling. Der findes en lang række hovedårsager, som kan give denne hormonelle ubalance:

 • Nedsat testikelfunktion (primær testisinsufficiens)

 • Nedsat produktion af overordnede kønshormoner fra hypothalamus eller hypofysen (GnRH/gonadotropin stimulerende hormon, LH/Leydig celle stimulerende hormon/Luteiniserende hormon)

 • Hormonproducerende tumorer (knudedannelser) i testikler, binyrer eller andre steder i kroppen

 • Genetiske sygdomme (Klinefelters syndrom, Kallmanns syndrom)

 • Leversygdom, nyresygdom, stofskiftesygdom, hjertesvigt

 • Overvægt

 • Overforbrug af alkohol

 • Anabole steroider

 • Marihuana, hash , heroin

 • Medicinbivirkninger (ofte psykofarmaka, hormonpræparater, blodtryks-/hjertemedicin).

Hvordan undersøger og udreder man brystudvikling hos mænd?

Indledende undersøgelser

De fleste mænd henvender sig til deres praktiserende læge for at få undersøgt brystdannelse, fordi de frygter, at det drejer sig om brystkræft. En vigtig opgave for den praktiserende læge er derfor at afgøre, om det drejer sig om et af de yderst få tilfælde af mandlig brystkræft, eller om der er tale om fedtvæv i brystregionen på grund af overvægt eller 'ægte gynækomasti'.

Den ægte gynækomasti er karakteriseret ved, at man kan føle kirtelvæv i brystregionen. I lette tilfælde er brystudviklingen ikke synlig. I andre tilfælde kan overvægt gøre det svært at afgøre, om der også er tale om en ægte gynækomasti. Sædvanligvis er der ikke behov for billedundersøgelse (ultralyd eller røntgen), men hvis man bliver i tvivl om, hvorvidt det drejer sig om ægte gynækomasti eller om der er tale om brystudvikling på grund af overvægt, kan man foretage supplerende billedundersøgelse.

Hvis man kan føle kirtelvæv i brystregionen, vil det også være relevant at føle på testiklerne for at tjekke, om der skulle være en knudedannelse her.

På baggrund af de indledende undersøgelser kan man som regel afgøre, om der skal laves en eventuel videre udredning:

Videre udredning

Mistanke om brystkræft (mammacancer):

Man bliver henvist til mamakirurgisk udredning for nærmere undersøgelse af brystet, hvis der er mistanke om brystkræft. Disse mænd skal henvises direkte til kirurgisk vurdering og ikke til billeddiagnostiske undersøgelser.

Gynækomasti og ledsagende følbar knude i testikel (testistumor):

Man bliver henvist til urologisk udredning, hvor man vil blive undersøgt for, om testikelknuden skyldes kræft.

Gynækomasti uden følbar knude i testikel:

Hvis den praktiserende læge konstaterer brystudvikling men ingen følbar knude i testiklerne, vil følgende mænd blive henvist til andrologisk/endokrinologisk udredning:

 • Mænd over 18 år med nyopstået gynækomasti

 • Mænd over 18 år med vedvarende gynækomasti siden de tidlige pubertetsår

 • Hvis det drejer sig om unge mænd/drenge under 18 år, vil der efter samtale med en børneafdeling blive besluttet, om der skal foretages en udredning, og om det skal foregå på børneafdeling, eller der skal viderehenvises til endokrinologisk udredning, som anført ovenfor.

Følgende grupper af mænd vil blive henviset til plastikkirurgisk afdeling/speciallæge til vurdering med henblik på et eventuelt kirurgisk indgreb:

 • Mænd i hormonbehandling på grund af kræft i prostata .

 • Mænd, hvor brystudviklingen er opstået i forbindelse med misbrug af anabole steroider eller indenfor seks måneder efter ophørt misbrug.

Hvad sker der typisk ved udredningen hos en specialist?

Den specialiserede udredning vil typisk foregå på en hospitalsafdeling med ekspertise i mandens hormonsygdomme (andrologi/”mandesygdomme” og/eller generel endokrinologi), idet udredning af gynækomasti ikke er en kirurgisk specialistopgave.

Den specialiserede udredning kan være organiseret forskelligt på de forskellige specialafdelinger. Et forløb på en afdeling, der har specialinteresse i gynækomasti, vil kunne være:

 • Specialafdelingen modtager en henvisning fra den praktiserende læge.

 • Patienten bliver indkaldt til blodprøvetagning, hvor blodprøverne bliver undersøgt for kønshormoner, stofskifteniveau, prolaktin, lever- og nyretal og markører for andre sygdomme.

 • Patienten kommer til konsultation, når blodprøvesvarene foreligger og ved denne konsultation bliver manden udspurgt om brystudvikling over tid, ømhed, kosmetiske gener, kroniske sygdomme, medicinindtagelse, alkoholindtagelse eller misbrug, tidligere testikelproblemer, symptomer på mangel af mandligt kønshormon og andre symptomer. Mangel på mandligt kønshormon kan ud over gynækomasti give symptomer i form af påfaldende træthed, koncentrationsbesvær, humørsvingninger, aftagende muskelstyrke, aftagende seksuallyst og –funktion. Disse symptomer er dog ikke specifikke for testosteronmangel . Ved konsultationen foretages almindelige lægelig undersøgelse inklusive ultralydsundersøgelse af testiklerne for at opdage små godartede hormonproducerende knuder eller testikelcancer, der endnu er så lille, at man ikke har kunnet føle den.

Baseret på blodprøvesvar, resultaterne af den lægelige undersøgelse og patienthistorien kan man ved denne første konsultation oftest nå til en konklusion af, om der skal laves yderligere undersøgelser eller om man skal se an eller starte egentlig behandling.

Hvordan behandler man udvikling af bryster hos mænd?

Erfaringsmæssigt vil ovennævnte udredning resultere i, at lægen finder en eller flere specifikke årsager hos cirka 50 procent eller flere af de henviste patienter med nyopstået brystudvikling. Hos et flertal af disse er brystudviklingen et symptom på anden ikke-erkendt hormonel sygdom (oftest mangel på mandligt kønshormon), og behandling skal målrettes denne sygdom.

Behandling af hormonel sygdom

Hos mænd, hvor man ikke finder forklaring på en nyopstået brystudvikling, er der en god chance for at brystudviklingen forsvinder igen uden behandling inden for 6-8 måneder. Generelt er spontan svind af brystudviklingen mindre sandsynligt såfremt den har været tilstede i mere end 1 år.

Operation

Henvisning til operativ vurdering på plastikkirurgisk afdeling kan komme på tale hos slanke patienter med udtalt brystudvikling, og hvor der ikke er nogen muligheder for behandling af en udløsende årsag samt i de tilfælde hvor tiden har vist, at brystudviklingen ikke svinder af sig selv.

For de patienter, hvor der findes en anden sygdom som forklaring på brystudviklingen, bliver der først givet en henvisning til operativ vurdering cirka et år efter, der er iværksat specifik behandling mod den udløsende årsag. For at blive henvist til en operativ vurdering er det dog et kriterie, at brystudviklingen ikke er svundet, og at manden selv har et ønske om en kosmetisk operation.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Hvad er udsigten for fremtiden for mænd med brystudvikling?

Brystudvikling hos mænd (gynækomasti) i sig selv er ufarligt, men kan være generende. Derimod er det vigtigt at behandle de udløsende årsager, som kan have betydning for det fremtidige helbred.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.