Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Medicin

Hvad er naturlægemidler?

Et naturlægemiddel er et lægemiddel, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende forekommer i koncentrationer, der ikke er væsentlig højere, end de findes i naturen. De aktive stoffer kan stamme fra planteriget, dyreriget eller mineralriget

Opdateret: 5. September 2011

Udtrykket naturmedicin er ude af trit med nutidens lovgivning, men benyttes stadig i daglig tale som fællesbetegnelse for:

 • naturlægemidler

 • stærke vitamin- og mineralpræparater

 • kosttilskud

Naturlægemidler og stærke vitamin- og mineralpræparater hører ifølge lovgivningen under Lægemiddelloven, mens kosttilskud hører under Levnedsmiddelloven.

Naturlægemidler er at betragte som medicin, som du kan anvende til at forebygge og behandle lettere sygdomme, som du almindeligvis ikke ville søge læge for.

Kosttilskud er at betragte som mad, som du kan benytte til at supplere din daglige fødeindtagelse, hvis den er mangelfuld.

Desuden opfattes homøopatiske præparater, midler til aromaterapi og andre alternative behandlingsmetoder ofte som naturmedicin.

Hvad er naturlægemidler?

Et naturlægemiddel er et lægemiddel, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende forekommer i koncentrationer, der ikke er væsentlig højere, end de findes i naturen. De aktive stoffer kan stamme fra planteriget, dyreriget eller mineralriget.

Indholdsstofferne er oftest lægeplanter, som er vel beskrevet i den europæiske og nordamerikanske videnskabelige litteratur med hensyn til virkning og uskadelighed.

Den aktive substans er almindeligvis en koncentreret blanding af de stoffer, som findes i det naturlige udgangsmateriale, for eksempel en ekstrakt af en lægeplante. Herved bliver det lettere at fremstille eksempelvis tabletter og kapsler.

Foruden de aktive indholdsstoffer kan naturlægemidler være tilsat fyldstoffer for at fremstille tabletten, kapslen og så videre. Disse fyldstoffer behøver ikke bestå af naturligt forekommende stoffer, så naturlægemidler er ikke nødvendigvis 100 procent 'naturlige'.

Hvornår skal jeg bruge naturlægemidler?

Naturlægemidler er at betragte som medicin, som du anvender til at forebygge og behandle lettere sygdomme, som du almindeligvis ikke ville søge læge for. Eksempelvis lettere forhøjet kolesterol, lettere smerter og tristhed.

Naturlægemidler må aldrig erstatte lægens undersøgelse og behandling.

Hvordan kan jeg genkende et naturlægemiddel?

Når Lægemiddelstyrelsen har godkendt et naturlægemiddel, får det et markedsføringsnummer - MT nr. - som skal anføres på emballagen. Desuden kan du på emballagen læse hvad præparatet skal anvendes mod, og hvilken dosis du skal bruge. Typisk står der også naturlægemiddel et sted på emballagen.

kosttilskud står der gerne kosttilskud på emballagen. Derimod kan du ikke læse, hvad præparatet tænkes anvendt imod. For kosttilskud må ikke reklamere med, at de kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller symptomer.

Spørg eventuelt personalet på apoteket, hos materialisten eller i helsekostforretningen til råds, hvis du er i tvivl. De skal vide besked. Ellers bør du ikke handle mere i den forretning.

Er to forskellige naturlægemidler med samme indholdstof lige gode?

Der kan være stor forskel på de råvarer, som anvendes til at fremstille præparater fra to forskellige producenter, selv om de på papiret synes at indeholde den samme lægeplante. Lægeplante kan være dyrket vidt forskellige steder i verden, høstet på forskellige tidspunkter i plantens livscyklus, og/eller behandlet forskelligt på vej til fabrikken. Det færdige præparat kan produceres på forskellige vis, eksempelvis når planteudtrækket fremstilles.

Derfor kan du ikke uden videre sammenligne to præparater fra forskellige producenter. Hverken med hensyn til virkning, bivirkninger eller pris. Hvis der er foretaget en klinisk undersøgelse med et bestemt præparat, gælder undersøgelsens resultat som hovedregel kun for netop det præparat, som afprøvningen er foretaget med.

Eksempel: En undersøgelse viser, at hvidløgspræparat A sænker kolesteroltallet med 10 procent. Heraf kan vi ikke konkludere, at hvidløgspræparat B har den samme effekt. Hvis hvidløgspræparat B også er billigere, er forklaringen måske, at der er benyttet en dårligere råvare eller en ringere produktionsmetode.

Hvad er risikoen ved at bruge et naturlægemiddel?

Man kan umiddelbart være tilbøjelig til at opfatte ”naturens egne tilskud” som milde og uskadelige, mens syntetisk medicin fra lægemiddelindustrien anses for at være farlig med mange bivirkninger. Men det er naivt at ”frikende” naturlægemidlet på den måde, viser de kliniske erfaringer. Man bør som tommelfingerregel gå ud fra, at når naturlægemidler - uanset dets art - har farmakologiske og medicinske effekter, så rummer det også en potentiel risiko for uønskede virkninger.

Nogle naturlægemidler er godt undersøgt i kliniske afprøvninger, så kendskabet til uønskede effekter er rimeligt. Indlægssedlen beskriver den aktuelle viden om mulige bivirkninger, advarsler og kontraindikationer, og den bør altid læses før brug. Lægemiddelstyrelsen modtager kun få indberetninger om bivirkninger, muligvis på grund af underrapportering.

Især ved brug af receptpligtige lægemidler og ved narkose og operationer, er der dog nogle risici, som man bør være opmærksomme på.

Interaktioner med lægemidler

Nogle naturlægemidler bør anvendes med forsigtighed samtidig med receptpligtig medicin på grund af risiko for interaktioner. Ved interaktion påvirker naturlægemidler effekten af lægemidlet, så det enten virker stærkere eller svagere end forventet. Hvis naturlægemidlet forstærker virkningen af receptmedicinen, stiger risikoen for bivirkninger og overdosering. Svækker naturlægemidlet virkningen af receptmedicinen, bliver man underbehandlet. Ved sværere sygdomme kan konsekvensen i begge situationer være alvorlig.

Den viden er vigtig at være opmærksom på, fordi mange brugere af naturlægemidler også anvender lægeordineret medicin, blandt andet mod gigt, hjertesygdom, forhøjet kolesterol, allergi eller blodtryksforhøjelse.

Man ved stadig kun lidt om mulige interaktioner baseret på enkeltstående sygehistorier og kortvarige forsøg på raske personer.

Mulige interaktioner står anført på naturlægemidlets indlægsseddel. Vær især opmærksom på:

 • Antikoagulations-behandling: Blandt andet fiskeolie, hvidløg, ingefær og ginkgo biloba virker blodfortyndende og skal anvendes med forsigtighed af patienter, der får blodfortyndende medicin.

 • Naturlægemidlet perikum mod lettere depression: Øger leverens omsætning af mange receptpligtige lægemidler, og derfor bliver deres virkning muligvis svækket.

Hjemmesiden www.interaktionsdatabasen.dk rummer den seneste viden om potentielle interaktioner.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Narkose og operation

Naturlægemidler kan i nogle tilfælde risikere at komplicere forløbet af narkose og operation. Der er endnu ikke set så mange praktiske eksempler på det, men af forsigtighedshensyn bør man huske at:

 • Hvidløg, ginkgo biloba, fiskeolie, ingefær, vitamin E (i høj dosis) øger blødningstendensen.

 • Ginseng sænker blodsukkeret.

 • Baldrian forstærker eventuelt virkningen af bedøvelsesmidlet.

 • Perikum øger omsætningen af mange lægemidler, så deres virkning svækkes.

Som almen tommelfingerregel kan det anbefales at stoppe med brugen af især ovennævnte præparater 1-2 uger før en planlagt operation og først påbegynde, når indgrebet er vel overstået.

Gode råd om naturlægemidler

 • Læs altid indlægssedlen i naturlægemidlet før brug og spørg læge, apotek eller materialist til råds, hvis du er i tvivl.

 • Opfat et naturlægemiddel som et medicinsk aktiv præparat med potentielle effekter, men også mulige bivirkninger og interaktioner.

 • ”Mere” betyder ikke ”bedre”. Overhold den anbefalede dosering, med mindre lægen har angivet noget andet (for eksempel høje doser fiskeolie mod leddegigt).

 • Vær forsigtig med naturlægemidler, når du tager receptmedicin. Spørg altid lægen til råds, hvis du får blodfortyndende medicin. Tag som hovedregel aldrig naturlægemidlet perikum samtidig med receptmedicin.

 • Skal du opereres? Så stop generelt med at tage naturlægemidler 1-2 uger før indgrebet, og begynd først igen, når indgrebet er vel overstået.

 • Vær altid forsigtig med at købe naturlægemidler over internettet, via homeparties og andet, da du ikke har reel sikkerhed for præparatets indhold og renhed.

 • Gravide og ammende bør som hovedregel ikke benytte naturlægemidler.

 • Børn bør som hovedregel ikke anvende naturlægemidler.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.