Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Medicin

Hvad mener læger om naturlægemidler?


Opdateret: 18. Oktober 2011

Læger har ikke noget at udsætte på produktionen af naturlægemidler, der sker efter samme retningslinjer som egentlige lægemidler. Men derfor skal man ikke forvente, at lægen uden videre anbefaler naturlægemidler som supplement til eller erstatning for egentlig medicin.

Læger er typisk usikre overfor, om naturlægemidler har en dokumenteret virkning, har potentielle bivirkninger , kan forstyrre virkningen af receptpligtig medicin, samt om patienten fravælger den lægelige behandling.

Bekymringerne går blandt andet på følgende punkter:

  • Ved registreringen af et naturlægemiddel kræves ikke - som for egentlige lægemidler – kontrollerede kliniske afprøvninger udført på et større antal mennesker, der på et videnskabeligt grundlag dokumenterer, at det pågældende naturlægemiddel kan hjælpe mennesker med en bestemt tilstand. Den manglende dokumentation for det enkelte naturlægemiddels virkning kan derfor være en væsentlig barriere for, om lægen vil anbefale brugen.

  • Naturlægemidlets mulige bivirkninger er sædvanligvis ikke undersøgt i kliniske afprøvninger, før præparatet kommer på markedet. Derfor ved man ikke ret meget om, hvilke bivirkninger naturlægemidlet har, og hvor hyppige de er. Tommelfingerreglen er: Alt hvad der har en medicinsk og farmakologisk virkning i kroppen, indebærer også en potentiel risiko for bivirkninger.

  • Endelig er læger typisk usikre overfor, om en patient med en alvorlig sygdom behandler sig selv med naturlægemidler i den tro, at der blot er tale om en godartet tilstand. Så kommer patienten for sent til lægebehandling med heraf følgende dårligere muligheder for at blive effektivt behandlet.

Interaktioner med lægemidler

Du bør altid fortælle din læge, at du bruger naturlægemidler, når denne ønsker at udskrive receptpligtig medicin til dig. De0074 skyldes en potentiel risiko for interaktioner. Ved interaktion påvirker naturlægemidler effekten af lægemidlet, så det enten virker stærkere eller svagere end forventet. Hvis naturlægemidlet forstærker virkningen af receptmedicinen, stiger risikoen for bivirkninger og overdosering. Svækker naturlægemidlet virkningen af receptmedicinen, bliver man underbehandlet. Ved sværere sygdomme kan konsekvensen i begge situationer være alvorlig.

Hjemmesiden www.interaktionsdatabasen.dk rummer den seneste viden om potentielle interaktioner.

Kan jeg få tilskud til behandling med naturlægemidler?

Sygesikringen har opstillet regler for det såkaldte enkelttilskud til medicin. Det giver mulighed for at bevilge individuelt tilskud til medicin, som ikke er omfattet af det generelle offentlige tilskud til lægemidler.

Hidtil har praksis været, at Lægemiddelstyrelsen sædvanligvis afviser at give tilskud til behandling med naturlægemidler, selv om lægen på patientens vegne søger herom.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.