Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | ADHD

ADHD og depression/ mani i voksenalderen

ADHD og mani/ depression

Opdateret: 26. Januar 2021

ADHD og depression/mani

Depression eller depression sammen med mani (bipolar tilstand) er for de flestes vedkommende kroniske lidelser, det vil sige lidelser, som kan bedres, men som for en dels vedkommende er mere eller mindre permanente. Bipolar lidelse (det vil sige, at man både har depression og mani) ser ud til at være hyppigere blandt voksne med ADHD end i befolkningen generelt. Har man begge tilstande, betyder det ofte en stærkt nedsat livskvalitet, og at ens arbejdsevne er nedsat.

Hvad er mani?

Mani er defineret ved:

  • løftet, irritabelt stemningsleje

  • selvovervurdering

  • nedsat søvnbehov

  • overdrevent talepres (man har brug for at tale meget)

  • associationstendens (hver tanke eller sætning fører til en masse nye)

  • let afledelighed (man ”mister let tråden” og glemmer, hvad man er i gang med)

  • øget aktivitetsniveau

  • rastløshed.

Mange af disse symptomer på mani ses også ved ADHD. Det kan derfor være vanskeligt, at skelne, om symptomerne skyldes ADHD eller fra en mani.

Hvordan skelner man mellem ADHD og mani?

Ind imellem kan man ved mani se egentlige vrangforestillinger præget af storhedsvanvid og paranoid tænkning (man føler sig forfulgt), hvilket ikke ses ved ADHD.

En vigtig forskel mellem ADHD og mani er også, at de maniske episoder oftest optræder isoleret med enten depressive eller neutrale perioder ind imellem. Desuden er en væsentlig forskel, at ADHD starter i en tidlig barnealder, hvorimod både depression og mani starter senere.

Hvor udbredt er ADHD samtidig med depression og mani?

Nogle undersøgelser viser, at omkring 25 procent af alle voksne, der søger behandling for ADHD, har symptomer på depression i større eller mindre grad.

Hvordan skelner man mellem ADHD og depression?

Det kan ind imellem være svært at finde ud af, om depressionen er en følge af den utilpassethed og de problemer, der følger ADHD, eller om depressionen er en ”selvstændig depression”, der er opstået uafhængigt af ADHD.

Ind imellem kan det være vanskeligt at skelne mellem depressionsdiagnosen og ADHD. Det er dog vigtigt at notere sig nogle forskelle mellem ADHD og depression. Hyperaktiviteten og rastløsheden som led i ADHD kan fejlagtigt tolkes som en depressiv tilstand, men ADHD er en livslang, kronisk tilstand i modsætning til depression.

Problemer med at afslutte projekter

Mennesker med ADHD er oftest ude af stand til at afslutte projekter, hvilket også kan ses ved depression. Hos mennesker med ADHD skyldes det, at de nemt kommer til at kede sig, og at de skifter til andre aktiviteter. Ved depression skyldes det i højere grad mangel på energi, som er typisk ved depression.

Søvnproblemer

Voksne med ADHD kan have svært ved at falde i søvn og sove igennem en hel nat på grund af mange tanker og idéer. Søvnmønsteret ved depression er typisk anderledes præget af, at man vågner meget tidlig, eller at man føler sig søvnig igennem dagen.

Negativ selvopfattelse

Mange voksne med ADHD kan have en negativ selvopfattelse, der præget af nederlagsfølelse efter mange år med problemer. Ind imellem kan disse tanker være svære at skelne fra en depression.

Hvordan behandler man ADHD samtidig med depression?

Har man både ADHD og en svær depression anbefales det, at man først behandler depressionen for derefter at finde frem til den rette behandling for ADHD. Er der brug for medicin mod depression, kan medicinen mod depression kombineres med sædvanlig ADHD-medicin.

Lyt til Netdoktors nye podcast om uopdaget ADHD hos voksne her.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.