Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | ADHD

ADHD og personlighedsforstyrrelser i voksenalderen

Voksne med ADHD har en større risiko for at udvikle bestemte personlighedstræk, eventuelt en personlighedsforstyrrelse. Der findes flere forskellige personlighedsforstyrrelser, der kan optræde sammen med ADHD.

Opdateret: 26. Januar 2021

ADHD og personlighedsforstyrrelser

Voksne med ADHD har en større risiko for at udvikle bestemte personlighedstræk, eventuelt en personlighedsforstyrrelse.

Hvilke personlighedsforstyrrelser optræder sammen med ADHD?

Der findes flere forskellige personlighedsforstyrrelser, der kan optræde sammen med ADHD:

  • Dyssocial personlighedsforstyrrelse

  • Emotionelt ustabil personlighedsstruktur (Borderline)

ADHD og dyssocial personlighedsforstyrrelse

Især drenge med ADHD, som har en samtidig adfærdsforstyrrelse (stærkt normbrydende adfærd), har en øget risiko for at udvikle en dyssocial personlighedsforstyrrelse som voksne (psykopati). Det er dog vigtigt at understrege, at denne øgede risiko gælder en mindre gruppe blandt børn med ADHD. ADHD betyder derfor langt fra at et barn bliver dyssocialt, når det bliver voksen.

Hvad kendetegner dyssocial personlighedsforstyrrelse?

Dyssocial personlighedsforstyrrelse er kendetegnet ved at man:

  • er ligegyldig over for andres følelser

  • har manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer

  • har en lav frustrations- og aggressionstærskel

  • har nedsat evne til at føle skyld.

ADHD og emotionelt ustabil personlighedsstuktur (Borderline)

En anden type af personlighedsforstyrrelser, den emotionelt ustabile personlighedsstruktur (borderline), ses med øget hyppighed blandt voksne kvinder med ADHD.

Hvad kendetegner emotionelt ustabil personlighedsstuktur (Borderline)?

Denne personlighedsforstyrrelse kendetegnes ved:

  • en tendens til at handle impulsivt uden at tage hensyn til konsekvenserne

  • at have et ustabilt og lunefuldt humør

  • at have følelsesudbrud man ikke kan kontrollere

  • ofte have en konfliktsøgende adfærd.

Hvad skyldes emotionelt ustabil personlighedsstuktur (Borderline)?

Årsagen til udviklingen af denne personlighedsforstyrrelse kendes ikke. Det er derfor også svært at komme med anbefalinger til behandling. Undersøgelser har vist, at meget tyder på en sammenhæng mellem ADHD og udviklingen af borderline personlighedsforstyrrelse. Forbindelsen er dog ikke så tydelig som forbindelsen mellem ADHD og den dyssociale personlighedsforstyrrelse.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.