Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Rygestop

E-cigaretter og rygestop

Rigtig mange rygere overvejer at skifte tobaks-cigaretterne ud med en elektronisk cigaret, og mange har allerede gjort det. Men er det et mindre skadeligt alternativ til tobakken? Og kan det være en vej til rygestop? Netdoktor har spurgt ledende overlæge på lungemedicinsk afdeling Gentofte Hospital til råds.


Opdateret: 13. December 2016

Rigtig mange rygere overvejer at skifte tobaks-cigaretterne ud med en elektronisk cigaret, og ledende overlæge på lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital mener, at det er et godt bytte. Alligevel anbefaler han traditionelle rygeafvænningsprodukter som plaster, tyggegummi, mund- og næsespray til de folk, der ønsker at stoppe med at ryge. Her kan du høre hvorfor.

Flere og flere danskere bruger e-cigaretter. Ifølge en undersøgelse foretaget for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening brugte to procent af den voksne befolkning over 15 år e-cigaretter i 2011. En lignende rapport med tal fra 2015 viser, at det tal nu er steget til fire procent.

Tobakken er den store synder

Ifølge Philip Tønnesen er e-cigaretten grundlæggende 'en smadder smart opfindelse'. Der er mange forskellige former for e-cigaretter, men generelt består de af et mundstykke, hvor der indsættes en patron med væske, og et batteridrevet forstøver-apparat. Når man suger på mundstykket, aktiveres batteriet, så væsken varmes op, og forstøveren producerer den damp, man inhalerer. En e-cigaret indeholder altså ikke noget tobak ligesom en almindelig cigaret.

- Og det er den afgørende forskel. Tobakken i en cigaret indeholder i sig selv mange farlige stoffer, og derudover dannes der rigtig mange farlige stoffer, når man ryger cigaretten, og tobakken afbrændes ved 800-900 grader, forklarer Philip Tønnesen.

Kun helbredsgevinst ved at holde helt op

Nogle rygere bruger e-cigaretten for at nedsætte deres forbrug af almindelige cigaretter. Der er imidlertid kun en helbredsgevinst ved at stoppe helt. Forklaringen er, at rygerne blot inhalerer mere på cigaretterne, så mængden af skadesstoffer forbliver nogenlunde uændret. Hvis man vil nedsætte sin risiko for at blive syg, må man derfor holde helt op med at ryge tobak.

Er e-cigaretten sundhedsskadelig?

Dampen fra en e-cigaret indeholder vanddamp, tilsætningsstoffer og eventuelt nikotin. Tilsætningsstofferne er dels aromastoffer, der giver dampen fra e-cigaretterne lugt og smag, og dels propylenglycol og/eller glycerol. Propylenglycol bruges som fugtgiver i eksempelvis medicin, fødevarer, cigaretter og tandpasta, mens glycerol anvendes som emulgator i fødevarer. Philip Tønnesen fortæller, at propylenglycol også har været brugt i ”astma-spray”, og at der ikke er nogen dyreforsøg, der tyder på, at det er kræftfremkaldende.

- Men hvis man indånder en vis mængde propylenglycol og/eller glycerol hver dag, kan vi ikke udelukke, at det kan være skadeligt. Det kan være en lille potentiel risiko, men sammenlignet med at ryge er risikoen næsten uden betydning, fastslår han.

- I undersøgelser er der desuden blevet påvist kræftfremkaldende stoffer i enkelte e-væsker, men igen: I forhold til at ryge cigaretter er der kun tale om en meget lille risiko, lyder hans vurdering.

Han fortæller, at der også er lavet to andre undersøgelser, der har set på, hvilke skadelige stoffer der findes i dampen fra E-cigaretter. De fandt begge, at der ikke var nogen stoffer i dampen der med sikkerhed er kræftfremkaldende, og at de skadelige stoffer var på niveau med mængden i godkendte medicinske nikotinprodukter.

Nu med nikotin

Tidligere var det forbudt at sælge e-væske med nikotin, men 7. juni 2016 trådte en ny lovgivning i kraft, som blandt andet betyder, at beholderne med e-væske gerne må indeholde nikotin.

Nikotin er i sig selv ikke kræftfremkaldende og ser heller ikke ud til at påvirke blodtrykket, fastslår Philip Tønnesen. Hvis man bruger nikotinerstatningsprodukter i lang tid, kan man have en smule forøget risiko for diabetes. Den nikotinmængde, der bruges i e-væske, er nogenlunde den samme, som når man bruger nikotinprodukter, så umiddelbart vurderer han ikke, at nikotinen i e-cigaretten kan udgøre en sundhedsfare.

En mindre undersøgelse fra Grækenland har vist, at brugen af e-cigaretter med nikotin kan give en lille forbigående nedsættelse af lungefunktionen på samme måde som ved rygning. Der kan altså være en irriterende effekt, når man inhalerer e-cigaretter, men det er næppe noget, der giver sygdom på lang sigt, mener Philip Tønnesen, der dog understreger, at området kræver flere undersøgelser.

Brug godkendte rygestopprodukter

Selvom Philip Tønnesen er begejstret for opfindelsen af e-cigaretten, anbefaler han ikke e-cigaretter til de patienter, der vil i gang med et rygestop.

- Skal du holde op med at ryge, så brug de nikotinprodukter, der er godkendt, kvalitetssikret, og som vi ved virker. Hvis du ryger over 10-15 cigaretter, så vil jeg anbefale nikotinplaster og tyggegummi, sugetablet eller mundspray til den akutte trang. Eller en af de rygestop piller, vi har, lyder rådet fra Philip Tønnesen.

Men hvis en person, som er holdt med at ryge og i stedet er gået over til e-cigaretter kommer og spørger Philip Tønnesen, om det er ok, så lyder svaret:

- Så siger jeg til personen, at det er fantastisk! Din risiko for at blive syg af lungekræft, hjertekarsygdomme og KOL er røget fra 10.000 til 1. Du kan roligt fortsætte med e-cigaretten. Der er en lille risiko i forhold til slet ikke at bruge noget, men den er så lille i forhold til at ryge, at vi se bort fra den.

Gravide og e-cigaretter

Philip Tønnesen foretrækker også, at gravide bruger e-cigaretter frem for tobakscigaretter.

- Når man ryger tobak, dannes der kulilte, der binder sig til hæmoglobinet i de røde blodlegemer og hindrer, at der kommer ilt nok rundt til fosteret. Det sker ikke, når du bruger e-cigaretter, for der dannes ikke nogen kulilte. Der er 4.000 skadelige stoffer i en tobakscigaret, mens der i en e-cigaret måske er 5-6 stoffer, og koncentrationerne er meget lavere, uddyber han.

Allerbedst er det selvfølgelig helt at undlade at bruge nikotinprodukter - herunder e-cigaretter. Men for nogle er rygestoppet så vanskeligt, at man må spørge: Hvad er værst for barnet: At den gravide ryger 10 cigaretter eller e-cigaret?

- Blandt gravide rygere vil en tredjedel holde op med at ryge inden for det første trimester. 2/3 del fortsætter, og det er næsten umuligt at få dem til at stoppe. Hvis en e-cigaret kan få dem til at lægge tobakken på hylden, vil det være bedre for barnet, mener Philip Tønnesen.

Virker e-cigaretter til rygestop?

Der er indtil videre kun små undersøgelser af, om folk rent faktisk holder op med at ryge, når de begynder at bruge e-cigaretter. Blandt andet er der lavet en lille undersøgelse af en italiensk forsker (overlæge R. Polosa) på Sicilien, der gav e-cigaretter med nikotin til 40 rygere. Efter seks måneder havde 50 procent nedsat deres forbrug af almindelige cigaretter med over 50 procent, og 23 procent var holdt helt op med at ryge, fortæller Philip Tønnesen.

Antallet af personer, der havde kvittet tobakken helt, ligger dermed på niveau med det, man ser med de medicinske rene nikotinprodukter, hvor mellem 15-30 procent ofte vil være holdt efter et år. Det er dog endnu for tidligt at udråbe e-cigaretterne som et virksomt rygestop-produkt. Der mangler fortsat store undersøgelser med kontrolgrupper, hvor man sammenligner en gruppe, der har brugt e-cigaretter til rygestop, med en gruppe der ikke har brugt nogen hjælpemidler.

- Det skal dog påpeges, at flere både danske og internationale organisationer advarer mod brugen af E-cigaretten. Dette skyldes flere forhold blandt andet de potentielt uafklarede skadelige virkninger ved langtidsbrug, mulig rekruttering af unge ikke-rygere, og at anvendelse af E-cigaretten vil medvirke til at "legalisere" det at ryge i det offentlige rum, slutter Philip Tønnesen

Fakta: Regler om e-cigaretter

Den 7. juni 2016 vedtog EU et nyt direktiv om elektroniske cigaretter og tobaksvarer. Det betød, at der kom ny lovgivning i Danmark med krav til produkter, registrering og kontrol. Området kontrolleres nu af Sikkerhedsstyrelsen, der registrerer alle anmeldte produkter på en liste. For at det er lovligt at sælge, skal produktet poptræde på listen. Det er nu også lovligt at sælge e-cigaretter med nikotin. Man skal være 18 år for at købe lovlige e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin.

Læs mere: De nye regler om e-cigaretter


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.