Annonce

Grå stær (Katarakt)

Hvad er grå stær?

Grå stær er en hyppig årsag til synsnedsættelse hos ældre i Danmark. Hvis øjets linse er uklar, har man grå stær. Ved udtalt grå stær kan andre se gennem pupillen, at linsen er grå. Man kan få grå stær i et øje eller begge øjne samtidigt. Grå stær kan optræde i alle aldre, men langt overvejende hos ældre.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan opstår grå stær?

I de fleste organer i kroppen har cellerne en vis levetid. Herefter dør de og erstattes af nye celler. Det er ikke tilfældet med øjets linse. Her lægges nye celler uden på de gamle som skæl i et løg. De ældste celler i centrum af linsen er derfor lige så gamle som personen. Linsen er kun klar og gennemsigtig, hvis disse celler og deres proteinindhold ligger i nøje bestemt mønstre. Med årene kommer der små uregelmæssigheder i de fine mønstre. Linsen bliver herved tiltagende uklar og får en grå eller brun farve. Uklarhederne kan både ligge jævnt eller ujævnt fordelt. Den almindelige aldersbetingede grå stær kan derfor opfattes som kroppens naturlige forfald på linie med grå hår og rynker.

De mest almindelige årsager til grå stær i Danmark

Den almindeligste årsag til grå stær i Danmark er alder . Risikoen for grå stær øges ved rygning – så her er endnu en god grund til at undgå rygning.

Grå stær kan fremskyndes af en række sygdomme. De vigtigste er:

Hertil kommer en lang række sjældne årsager. Grå stær kan også være medfødt.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan opleves grå stær?

Let grå stær giver ingen symptomer. Ved tiltagende grå stær opleves sløret syn. Mange bliver også blændet i stærkt sollys, fordi uklarhederne da lyses op. Udtalt grå stær giver stærkt nedsat syn. Synsnedsættelsen er især mærkbar om natten. Hos mange bliver opfattelsen af farver ændret.

Grå stær bliver gradvist værre, men er typisk flere år om at udvikle sig. Mange af disse symptomer kan også ses ved andre øjensygdomme. Får man nedsat syn, skal man derfor gå til øjenlæge. Mange kommer også til øjenlægen efter et besøg hos en optiker. Kan en optiker ikke give dig normalt syn ved hjælp af briller, vil optikeren altid anbefale dig at gå til øjenlæge.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Øjenlægen foretager en synsprøve for at vurdere, hvor udtalte forandringerne er. Derefter kigger øjenlægen på øjet med stor forstørrelse ved hjælp af et specielt mikroskop. Øjenlægen vurderer graden og arten af grå stær.

Hvornår skal man opereres?

Der kan optræde komplikationer til alle slags operationer - også en grå stær operation. Man skal derfor ikke lade sig operere, før det er nødvendigt. Man skal overveje operation, når man får problemer med sit syn i det daglige. Det kan for eksempel være i trafikken, ved læsning eller tv. Hvis øjenlægen finder grå stær, vil øjenlægen diskutere med dig, om operation vil være en fornuftig idé.

Hvilken behandling får man?

Den eneste anerkendte behandling af grå stær er operation. Ved operationen fjernes den naturlige linse og erstattes af en plastiklinse. Operationen foregår i lokalbedøvelse og er smertefri. Den tager 15-20 minutter. Ved operationen laves et lille hul i øjet. Den naturlige linse knuses med ultralyd og suges ud i småstykker. Den naturlige linse ligger i en kapsel. Kapslen efterlades i øjet og udnyttes til at holde plastiklinsen på plads. Såret i øjet er så lille, at øjenlægen sjældent behøver at sy. Man kan tage hjem umiddelbart efter operationen.

Et par uger efter operationen kan man få målt ud til nye briller. Nogle kan nøjes med læsebriller. Ved behandling opnås ofte fuldstændigt normalt syn. Det er dog ikke altid tilfældet, hvis man samtidigt har andre øjensygdomme som for eksempel aldersbetingede nethindeforandringer (”forkalkningspletter”).

Da plastiklinsen er et fremmedlegeme, vil den menneskelige krop starte mekanismer, der angriber og forsøger at afstøde fremmedlegemet. For at undgå dette får man efter operationen øjendråber med binyrebarkhormon, der hæmmer afstødningen. I nogle situationer vil øjenlægen også give øjendråber med antibiotika for at forebygge betændelse. De to stoffer kan eventuelt være i samme øjendråbe. Øjendråberne skal bruges i to til tre uger.

Skal man bruge briller efter operationen?

Ved operationen lægges en lille plastiklinse ind i øjet. Linserne fås i mange styrker. Kirurgen vil sædvanligvis vælge en styrke således, at der kun skal bruges læsebrille efter en operation. Kirurgen kan dog aldrig garantere brillefrihed, da der er en vis usikkerhed på målinger, der bruges til styrkeberegningerne. Har man bygningsfejl, korrigeres den sædvanligvis ikke ved en grå stær operation. Ved bygningsfejl skal man derfor regne med at skulle bruge brille både til afstand og til læsning. Nogle gange kan store bygningsfejl dog korrigeres med speciallinser.

Der findes linser, der har flere styrker – således at man kan se både på afstand og læse uden brille. Sådanne linser egner sig dog ikke til alle øjne, ligesom de heller ikke er egnede til alle typer erhverv og fritidsinteresser. Disse linser betales ikke af det offentlige. Hvis man er interesseret i sådan en løsning, skal man derfor kontakte en privat øjenklinik.

Komplikationer til operation

Komplikationer til grå stær operation er heldigvis sjældne og ofte forbigående. I meget sjældne tilfælde kan komplikationer give blivende forværring af synet eller helt tab af synet på øjet. Efter en operation for grå stær, kan der hos nogle komme uklarheder i den bagerste del af linsekapslen. Dette kaldes efterstær og behandles med laser.

Hvad må man efter en operation?

Efter en ukompliceret operation for grå stær, må man genoptage sin vanlige fysiske aktivitet et par dage efter operationen bortset fra hård sport og badning i svømmehal. Det er ikke sikkert, at du må køre bil umiddelbart efter operationen. Det afhænger af, om synet er blevet normalt. Spørg din øjenlæge.

Skal du ud at rejse udenlands efter operationen?

Skal du rejse udenlands efter operationen, bør du kontakte dit rejseforsikringselskab og få en såkaldt ”forhåndsgodkendelse”. Ellers kan du risikere problemer med dækning af udgifter, hvis du bliver syg under rejsen. Nogle selskaber kræver forhåndsgodkendelse helt op til seks måneder efter operationen.

Hvad kan ske, hvis jeg ikke bliver opereret?

Hvis grå stær ikke behandles, forværres den, og synet vil aftage gradvist for til sidst helt at forsvinde. Ubehandlet kan grå stær ende i grøn stær. Dette ses meget sjældent i Danmark, da personer med grå stær typisk har henvendt sig til øjenlæge og er blevet opereret længe inden, den grå stær er blevet så alvorlig.

Læs mere om ØJNE

Sidst opdateret: 17.12.2012

Annonce