Behandling af mavesår

Hvordan behandles mavesår?

Før i tiden var mavesår en kronisk lidelse med gentagne tilbagefald og langvarig medicinsk behandling. Ofte måtte man til slut operere, for at blive kureret for sin mavesårssygdom. I dag kan man helbredes med en ugevarende medicinsk behandling. Det er dog en forudsætning at man ved, hvad mavesåret skyldes.

Hvad skyldes mavesår?

Mavesår kan skyldes flere forskellige ting:

Hvordan behandles mavesår udløst af mavesårsbakterien helicobacter pylori

Når mavesårsbakterierne fjernes, heles mavesåret, og man hindrer tilbagefald, som ellers ville forekomme hyppigt. Generelt skal man tage tre slags tabletter to gange dagligt.

Det drejer sig om:

  • Syrehæmmende medicin (syrepumpehæmmer)

  • To slags antibiotika

De to mest brugte behandlingsformer fremgår af dette skema:

Syrestoppende behandling + Antibiotika 1 + Antibiotika 2 Dosering
Lanzo 30 mg , Losec 20 mg , Nexium 20 mg , Pantoloc 40 mg , Pariet 20 mg eller Amoxicillin 1000 mg Clarithromycin 500 mg ( Klacid ) En af hver morgen og aften i 7 dage
Lanzo 30 mg , Losec 20 mg , Nexium 20 mg , Pantoloc 40 mg , Pariet 20 mg eller Metronidazol 400 mg Clarithromycin 250 mg ( Klacid ) En af hver morgen og aften i 7 dage Ovenstående behandlinger har vist sig at være effektive og fjerner bakterien i mere end 9 ud af 10 tilfælde.

Kan helicobacter pyleri være modstandsdygtige overfor behandlingen?

Ja, - men det er sjældent.

Hvis man skal kontrollere om bakterierne er udryddet, kræves enten pusteprøve eller undersøgelse af afføringen. Mavekikkertundersøgelse med vævsprøve er mindre egnet.

Man kan ikke selv mærke om bakterien er udryddet - og lægen kan heller ikke undersøge det med en blodprøve.

Er mavesåret ophelet efter en uges behandling?

I mange tilfælde er en uges behandling tilstrækkelig såfremt mavesårsbakterierne er fjernet.

I en del tilfælde er såret dog ikke helet. I disse tilfælde er det nødvendigt at fortsætte nogle få uger med den syrehæmmende behandling i form af syrepumpehæmmer en gang daglig i nogle få uger.

Skal mavesårsbehandlingen kontrolleres?

Hvis mavesåret sidder i selve mavesækken, kan det i sjældne tilfælde dreje sig om kræft i mavesækken .

Derfor anbefales det ofte ved sår i mavesækken at gentage mavekikkertundersøgelsen efter 8 ugers behandling. Herved kontrolleres, at såret heler, og samtidig kan man tage slimhindeprøver fra området til nærmere undersøgelse. Såfremt såret er grundigt undersøgt ved første kikkertundersøgelse, og det ikke ser ondartet ud, kan kontrol dog som regel udelades.

Hvis mavesåret sidder i tolvfingertarmen, er det unødvendigt at kontrollere helingen. Kun hvis der atter kommer symptomer, vil man foretage en ny pusteprøve.

Hvordan behandles mavesår, udløst af acetylsalicylsyre eller NSAID?

  • Først og fremmest skal man straks ophøre med at tage disse præparater

  • I særlige tilfælde kan lægen vurdere at det er nødvendigt at fortsætte med NSAID-medicinen

  • Såfremt der er helicobacter pylori i mavesækken, behandles bakterien som tidligere beskrevet

Hvis der ikke er tegn til Helicobacter Pylori, behandles mavesåret med:

  • syrepumpehæmmern, en tablet i 4 uger

Kan man fortsætte med den type medicin, der har udløst mavesåret?

Der er ofte gode alternativer til NSAID og acetylsalisylsyre. Det er en lægefaglig vurdering hvorvidt man kan genoptage behandling med et af disse præparater under samtidig kraftig syrehæmmende behandling med syrepumpehæmmer eller stoffet misoprostol.

Beslægtede kapitler om mavesår

Læs mere om MAVE-TARM

Sidst opdateret: 18.10.2011

Medicin som kan anvendes