Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lever

Sådan smitter hepatitis C

Hepatitis C smitter ved blod til blod smitte. I Danmark smittes langt de fleste ved stofmisbrug, hvor man har delt kanyler og sprøjter med andre.

Opdateret: 19. November 2015

Hvad er hepatitis C?

Hepatitis betyder på dansk leverbetændelse. Hepatitis C er en sygdom, som skyldes et virus, der sætter sig i leveren. Det anslås, at godt 20.000 personer, svarende til 0,5% af den voksne befolkning, har hepatitis C i Danmark. Forekomsten er højst blandt midaldrende mænd, hvor cirka to mænd er smittet for hver kvinde.

Efter man er smittet, mærker de fleste i mange år ikke noget til, at de bærer virusset i leveren, og mange får ikke særlig sygdom selv efter flere årtiers smitte. Efter man er smittet, bliver cirka en tredjedel raske af sig selv i det akutte forløb, hvorimod to tredjedele får kronisk sygdom og bærer hepatitis C virus vedvarende i leveren.

Hvordan smitter hepatitis C?

Hyppigste tilfælde af smitte med hepatitis C

Hepatitis C smitter ved blod til blod smitte. I Danmark smittes langt de fleste ved stofmisbrug, hvor man har delt kanyler og sprøjter med andre. Cirka 80 procent af alle danskere, der er smittet med hepatitis C, har på et tidspunkt taget stoffer, der er indtaget som indsprøjtning.

Hepatitis C kan smitte fra mor til barn, og i internationale studier er det påvist, at dette sker i cirka fem procent af tilfældene. Man har ikke med sikkerhed kunnet påvise sammenhæng mellem smitterisiko og mængden af virus i moderens blod. Man har heller ikke kunnet påvise, at det skulle være en fordel at blive forløst ved kejsersnit frem for at føde naturligt. Risikoen for smitte, hvis man både har hepatitis C og HIV, er øget. Hvis man bliver gravid og har hepatitis C, men ikke HIV, er der ingen grund til særlige forholdsregler.

Sjældne tilfælde af smitte med hepatitis C

Tidligere smittede hepatitis C ved blodtransfusion og ved brug af visse produkter fremstillet af blod (især til blødere). Siden 1991 er alt blod, der anvendes til blodtransfusion eller blodprodukter screenet for hepatitis C, og måderne man screener blodet på, er blevet forfinede, så risikoen for smitte med blodtransfusion i dag er nær nul. Før man indførte den obligatoriske screening af blod, blev en del personer smittet ved blodtransfusion. Efterfølgende har man kunnet gå cirka 10 år tilbage og identificere donorer, som havde hepatitis C, og også de personer, der havde fået blod fra disse donorer.

Alligevel er der personer, der har fået blod, før screeningen blev indført, som dermed kan være smittet med hepatitis C. Det vil typisk være raske personer, som fik blod i forbindelse med meget akutte situationer for eksempel blødning ved fødsel, efter trafikuheld eller ved operationer. Man nydiagnosticerer derfor stadig personer, der har fået blodtransfusioner tilbage i tresserne og halvfjerdserne.

Andre sjældne måder at blive smittet på

Man kan også blive smittet med hepatitis C ved:

  • Tatoveringer
  • Akupunktur
  • Piercing
  • Fælles brug af barbergrej med personer, som er smittet med hepatitis C.
  • seksuelt - dette er dog kun en lille risiko.

Store undersøgelser viser , at risikoen er meget lille i forhold med faste partnere, hvad enten de er homoseksuelle eller heteroseksuelle. Imidlertid har der været en lille epidemi blandt homoseksuelle mænd, som dyrker sex på klubber i blandt andet London, Amsterdam og København. Det drejer sig formentlig her om ødelagte slimhinder og blod til blod smitte.

Kan man smitte sine børn?

Det er sikkert at amme sine børn, hvis man har hepatitis C. Hepatitis C smitter ikke ved almindelig omgang i familien eller fra barn til barn for eksempel ved leg eller anden nær kontakt. Der er ikke specielle forholdsregler i forbindelse med at kysse og kramme eller røre ved andre mennesker. Fælles brug af gafler, skeer, kopper og andet giver heller ikke risiko for smitte. Smitte overføres ikke som ”dråbesmitte” ved hoste eller nys.

Hvad sker der, efter man er blevet smittet?

Der går cirka seks til syv uger, fra man bliver smittet, til man kan opleve symptomer på hepatitis C. Det er dog kun cirka en femtedel af de smittede, der vil opleve symptomer på hepatitis C, der som regel er milde og forbigående, uden at man egentlig opdager, hvad det drejede sig om.

En meget lille gruppe vil få sværere hepatitis med gulsot og komme på sygehuset og på den måde få stillet diagnosen.

Risikoen for at dø af akut hepatitis C er meget lav. Cirka én tredjedel af alle, der bliver smittet med hepatitis C- virus, skiller sig af med virus af sig selv og bliver spontant raske efter den akutte infektion. Man skal huske, at selv om man er blevet spontant rask én gang, så kan man blive smittet igen og risikere at få kronisk sygdom.

To tredjedele af de smittede tilfælde bliver kroniske. 20 procent af de mennesker, der har kronisk hepatitis C, vil udvikle skrumpelever. Nogle af disse mennesker vil også udvikle svær kronisk leversygdom med leversvigt og nogle leverkræft, men dette er sjældent.

Hvis man har mistanke om, at man kan være smittet med hepatitis C, vil man meget kort efter, man er blevet smittet, kunne påvise hepatitis C virus i blodet. Senere - efter uger til måneder vil man også kunne påvise antistoffer over for hepatitis C.

Hvad skal man gøre, hvis man er blevet smittet med hepatitis C?Hvis man er blevet smittet med hepatitis C, er der ikke noget, man selv kan gøre for at få sygdommen til at forsvinde. Man skal henvende sig til sin læge og blive henvist til hospitalet for at blive kontrolleret med henblik på, om der er grund til at behandle. Læs om behandling af hepatitis C.

Hvem bør man underrette, hvis man er smittet?

Hvis man er smittet med hepatitis C, bør man selvfølgelig orientere sin partner og sin nærmeste familie. Vi anbefaler også, at man orienterer egen læge og tandlæge, men man er ikke forpligtet til at orientere hverken arbejdsgiver, kolleger eller andre samarbejdspartnere. Der er ingen begrænsninger i erhverv.

Hvordan undgår man at blive smittet med hepatitis C?

For at undgå at blive smittet med hepatitis C er det vigtigste at afholde sig fra enhver form for stofmisbrug eller færdes i misbrugskredse. Risikoen for smitte på andre måder er lille, men specielt aktiviteter, hvor huden gennembrydes som ved akupunktur eller piercing forudsætter, at man har tillid til udøverne, og at disse bruger sterile instrumenter.

I faste parforhold er det ikke nødvendigt med brug af kondom for at forhindre smitte, hvorimod dette jo altid anbefales i løse forhold specielt af hensyn til risikoen for smitte med hiv og hepatitis B.

Langt de fleste personer, der er smittet med hepatitis C, kan leve et fuldstændigt normalt liv uden at mærke noget til sygdommen. Hvis sygdommen bliver værre, er der i dag meget effektive behandlinger.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Gode råd, hvis man har hepatitis C

Hvis man har kronisk hepatitis C anbefaler man, at man bliver vaccineret mod hepatitis A og B.Så længe man har normal leverfunktion, er der ikke grund til at tage særlige forholdsregler i forhold til medicin.

Man bør holde sig fra alkohol eller kun drikke det en sjælden gang. Man bør dog aldrig drikke store mængder, og aldrig dagligt. På den måde beskytter man sin lever.

I dag anbefaler man desuden at drikke kaffe gerne mere end to krus om dagen, da kaffe tilsyneladende har en beskyttende effekt i forhold til udvikling af arvæv i leveren.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.