Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Brystforstørrende operation med eget fedt

Ved en brystforstørrelse med eget fedt foretager man først en fedtsugning typisk fra lår eller mave. Fedtet oprenses og sprøjtes derefter ind i brysterne med en kanyle. Afhængigt af hvilken teknik der anvendes, skal man regne med at cirka 30-50 procent af fedtet forsvinder i månederne efter operationen. Derefter vil resultatet være blivende, så længe kvinden holder konstant vægt.


Opdateret: 6. August 2014

Hvad er en brystforstørrende operation med eget fedt?

Ved en brystforstørrelse med eget fedt foretager man først en fedtsugning typisk fra lår eller mave. Fedtet oprenses og sprøjtes derefter ind i brysterne med en kanyle. Afhængigt af hvilken teknik der anvendes, skal man regne med at cirka 30-50 procent af fedtet forsvinder i månederne efter operationen. Derefter vil resultatet være blivende, så længe kvinden holder konstant vægt.

Læs mere: Brystforstørrende operation med implantater

Hvordan forløber en brystforstørrende operation med eget fedt?

1. Konsultation hos speciallægen

Selve konsultationen hos speciallægen tager typisk omkring 30 minutter og bør indeholde en grundig gennemgang af kvindens baggrund, herunder eventuelle graviditeter og amning samt andre forhold der vedrører brystet, eventuelle andre sygdomme, allergier, medicinindtag og tobaksforbrug. Mange klinikker vil ikke tilbyde operation med mindre, man ophører med rygning mindst 4 uger før operationen.

Næste del af konsultationen vil typisk bestå i en undersøgelse af kvinden, og her naturligvis især af brysterne og de områder der kan fedtsuges. Derefter vil hele forløbet og operationen blive gennemgået med angivelse af komplikationer, der kan opstå, og følgevirkninger til operationen. Man bør også informeres om, hvad man kan forvente både med hensyn til brysterne samt de steder, der fedtsuges.

2. Selve operationen

En brystforstørrende operation foregår på langt de fleste klinikker i fuld bedøvelse. Selve operationen tager typisk omkring to timer. Ved operationen laver kirurgen en del små åbninger på cirka en halv centimeter i de områder, der skal fedtsuges.

Inden selve fedtsugningen sprøjtes en stor mængde saltvand ind i fedtet. Dette letter fedtsugningen og begrænser blødningen. Der fedtsuges typisk 600-1000 ml fedt. Dette fedt oprenses og overføres til små sprøjter, hvorefter det via nogle små snit ved brystet sprøjtes ind under og over brystkirtlen. Ved operationens afslutning får kvinden et par meget stramme bukser på, således at man opnår at konstant tryk på de fedtsugede områder.

3. Efter operationen

Umiddelbart efter operationen skal man være i et opvågningsområde, hvor særligt uddannet sygeplejepersonale holder tæt øje med en. Når personalet skønner, at man er helt ude af bedøvemidlernes virkning, kan man komme på en almindelig sengestue. I mange klinikker vil man blive sendt hjem efter cirka 6 timer, men nogle klinikker tilbyder, at man kan blive til dagen efter operationen.

Ved udskrivelsen vil nogle klinikker udlevere en støttende BH, men det er ikke alle klinikker, der har denne procedure. Dog er det tilrådeligt at anvende en støttende BH, når man begynder at blive aktiv med sport og lignende.

De første 4-6 dage efter operationen skal man forholde i ro, og i denne periode vil man have behov for smertestillende medicin. Hjælp i hjemmet i perioden lige efter operationen er desuden en stor fordel.

Afhængigt af hvilket arbejde man har, vil de fleste kunne starte på arbejde efter cirka 8-10 dage. Sport, fitness og lignende skal man først regne med at kunne genoptage efter cirka 4-6 uger. Når der er gået 3-6 måneder vil man få tilbudt tid til kontrol hos speciallægen, hvor I sammen vil vurdere resultatet.

Hvilke komplikationer og følgevirkninger kan der opstå ved brystforstørrende operation med eget fedt?

Ethvert kirurgisk indgreb er forbundet med en risiko for komplikationer og har også nogle uundgåelige følgevirkninger.

  • Blødning: Blødning forekommer uhyre sjældent efter fedtsugning og brystforstørrelse med eget fedt. Det vil sjældent være nødvendigt at operere for at standse en blødning, men det kan ikke helt udelukkes.

  • Infektion: I ugerne efter operationen kan der opstå infektion. Ved tegn på infektion (feber, rødme, smerter) vil derblive givet antibiotika, som normalt vil kunne fjerne infektionen. (Risiko: cirka en halv procent)

  • Tab af følesans: Følesansen i huden på brystet og de fedtsugede områder bliver ofte påvirket ved en brystforstørrelse med eget fedt. Som regel vender følesansen hurtigt tilbage til det normale, men i sjældne tilfælde kan der være blivende tab af følesans.

  • Amning: Der er ingen viden om brystforstørrende operation med eget fedt påvirker evnen til at amme. Metoden er relativt ny, og størsteparten af de kvinder der vælger denne operation, har fået de børn, de ønsker. Der er ikke umiddelbart grund til at tro, at behandlingen skulle påvirke amme- evnen.

  • Brystkræft: Kvinder, der har fået foretaget brystforstørrende operation med eget fedt, kan undersøges for brystkræft på samme måde som andre kvinder. Behandlingen kan i nogle tilfælde efterlade områder med arvæv i brystet, som fejlagtigt kan opfattes som kræft. Hvis der føles en knude, kan yderligere undersøgelse med mammografi og ultralyd som regel afkræfte en mistanke. Kan man ikke det, må knuden naturligvis fjernes. Når der foretages mammografi af et tidligere behandlet bryst, kan man hos nogle se små forkalkede områder i brystet. Disse forkalkninger adskiller sig fra nogle anderledes udseende forkalkninger som ofte ses ved brystkræft, og man mener ikke, at der er nogen væsentlig risiko for, at der tages fejl. Skulle der være tvivl, bør der naturligvis tages en prøve fra området.

  • Resultatet: Resultatet bliver ikke altid som forventet. Det er især vigtigt at understrege, at en uforudsigelig del af det indsprøjtede fedt vil forsvinde, og dette giver usikkerhed om den endelige størrelse. På længere sigt er resultatet afhængigt af, at kvinden holder en konstant vægt.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.