Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Brystreduktion og brystløft

Ved en brystreduktion fjernes en del af brystvævet og huden, således at brystet bliver mindre samt løftet op. Brystvorteområdet vil samtidigt blive flyttet højere op på brystet.

Opdateret: 2. September 2014

Hvad er en brystreduktion?

Ved en brystreduktion fjernes en del af brystvævet og huden, således at brystet bliver mindre samt løftet op. Brystvorteområdet vil samtidigt blive flyttet højere op på brystet.

Hvad er årsagen til at få foretaget en brystreduktion og et brystløft?

De tre typiske årsager til en brystreducerende operation og brystløft er følgende:

  • Meget store og hængende bryster

  • Bryster med uens størrelse

  • Abnormt formede bryster

Kvinder vælger at få foretaget en brystreduktion og et brystløft, fordi brysterne hænger og tyngden giver gener i form af smerter i skulder og nakke-regionen. Hos nogle er problemet helt overvejende kosmetisk, idet de ønsker brystet løftet op og samtidigt brystvorteområdet placeret højere oppe på brystet , mens det for andre er et funktionelt problem, der skyldes tyngden fra brysterne.

Brystreduktion kan også foretages på grund af stor forskel på brysternes størrelse eller ved bryster med en form, der afviger væsentligt fra det normale. Ved en brystreduktion foretages altid et samtidigt løft af brystvorteområdet, desuden fjernes den nederste del af brystkirtelvævet med tilhørende fedt. Placeringen af arrene efter en brystreduktion afhænger af, hvor meget der skal tages væk og hvilken metode der anvendes ved operationen. Arrene vil typisk være omkring brystvorteområdet og lodret ned fra brystvorteområdet til brystfolden under brystet. Ved nogle teknikker vil der også være et tværgående ar i brystfolden.

Hvem kan få foretaget en brystreduktion og et brystløft?

Man kan tidligst få foretaget brystreduktion, når brysterne med sikkerhed er færdigt udviklede. Langt størsteparten vil være fyldt 18 år og af hensyn til muligheden for at amme, anbefales det, at man venter med en operation til efter, man har fået de børn, man ønsker.

Er tyngdeproblemet og de medfølgende smerter meget udtalte, er det muligt at blive opereret tidligere. Når årsagen til operationen er rent kosmetisk, skal man være fyldt 18 år. Hovedparten af disse patienter ønsker operation, fordi brysterne er slappe og hænger efter graviditeter og amning eller eventuelt efter større vægttab. Brystløft hos disse kvinder kan kombineres med brystforstørrelse.Man skønner at der årligt er ca. 600 kvinder som bliver opereret.

Kvinder med betydelige gener fra skuldre og nakke, hvor man skønner, at der skal fjernes mere end cirka 500 gram på hver side samt kvinder med meget stor forskel i størrelse eller et udseende der afviger, så meget fra det normale at man kan tale om en misdannelse, vil kunne blive vurderet og eventuelt opereret på en plastikkirurgisk afdeling på et offentligt sygehus. Det er dog en forudsætning at kvindes vægt er indenfor det normale. Kvinder der alene ønsker operation på grund af de kosmetiske forhold er henvist til operation på en privat klinik.

Hvordan forløber en brystreduktion eller et brystløft?

Når man ønsker en brystreducerende operation skal manhenvende sig hos sin praktiserende læge og få en henvisning til en plastikkirurgisk afdeling i ens hjemregion. Ved man, at der udelukkende er tale om et kosmetisk problem, må man finde frem til en privatklinik. Her er det en god idé at sikre sig viden om den speciallæge i plastikkirurgi, som man skal konsultere og måske senere opereres af. For nogle kan det være en god idé at konsultere flere klinikker, før man bestemmer sig til, hvor man vil behandles.

Konsultation

Selve konsultationen hos speciallægen tager omkring 30 minutter og bør indeholde en grundig gennemgang af kvindens baggrund, herunder eventuelle graviditeter og amning samt andre forhold der vedrører brystet, eventuelle andre sygdomme, allergier, medicinindtag og tobaksforbrug. Man skal stoppe med at ryge mindst 4 uger før operationen og må ikke ryge før der er gået 4 uger efter operationen.

Næste del af konsultationen vil typisk bestå i en undersøgelse af kvinden, og her især af brysterne. Derefter vil forløbet og operationen blive gennemgået med angivelse af komplikationer, der kan opstå, og følgevirkninger til operationen. Man bør også informeres om, hvad man kan forvente både med hensyn til brysternes form og arrenes placering.

Hvis man er fyldt 35 år tilrådes det, at man får foretaget en mammografi før operationen.

Operationen

En brystreducerende operation foregår i fuld bedøvelse. Selve operationen tager typisk omkring to timer. Ved operationen fjerner kirurgen en del af brystets kirtelvæv og fedt samt hudområder især omkring brystvorteområdet samt under brystet. Nogle kirurger foretager samtidigt en fedtsugning af nogle områder af brystet, især ud mod armhulen. Nogle kirurger placerer et dræn ved hvert bryst, som skal opfange overskydende væske, men de fleste anvender ikke dræn.

Efter operationen

Umiddelbart efter operationen skal man være i et opvågningsområde, hvor særligt uddannet sygeplejepersonale holder tæt øje med en. Når personalet skønner, at man er helt ude af bedøvemidlernes virkning, kan man komme på en almindelig sengestue. Man vil typisk være indlagt fra 1-3 dage efter operationen, men på nogle privatklinikker vil man blive sendt hjem efter cirka seks timer. Efter operationen skal man anvende en BH, som giver god støtte til brysterne, denne skal anvendes gerne 2-3 måneder.

De første 4-6 dage efter operationen skal man forholde sig i ro, og i denne periode vil man have behov for smertestillende medicin. Hjælp i hjemmet i den første periode efter operationen er derfor en stor fordel. Afhængigt af hvilket arbejde man har, vil de fleste kunne starte på arbejde efter cirka 8-10 dage. Sport, fitness og lignende skal man først regne med at kunne genoptage efter cirka 4-6 uger. Når der er gået 3-6 måneder, vil man få tilbudt tid til kontrol hos speciallægen, hvor I sammen vil vurdere resultatet.

Hvikle komplikationer og følgevirkninger kan der opstå efter en brystreducerende operation?

Ethvert kirurgisk indgreb er forbundet med en risiko for komplikationer og har også nogle uundgåelige følgevirkninger.

  • Blødning : Blødning forekommer hos 1-2 procent efter en brystreducerende operation. Skulle blødning opstå, vildette vise sig ved, at brystet vokser og bliver mere smertende. Ved blødninger det nødvendigt med en operation for at udtømme blodet og standse blødningen.

  • Infektion : I ugerne efter operationen kan der opstå infektion. Ved tegn på infektion (feber, rødme, smerter) skal man ses af en læge. Antibiotika vil normalt kunne fjerne infektionen. (Risikoen for denne komplikation er cirka en halv procent)

  • Tab af følesans : Følesansen i huden på brystet og især brystvorteområdet bliver påvirket ved en brystreducerende operation. I nogle tilfælde kan der være blivende tab af følesans. Nogle kvinder får ubehagelige stikkende og skærende smerter i brystet. Dette forsvinder som regel igen.

  • Amning : Risikoen for ikke at kunne amme efter en brystreducerende operation afhænger af hvilken metode der er anvendt og hvor meget væv der er fjernet. Man regner med at cirka halvdelen vil have problemer med amning efter en større brystreduktion.

  • Resultatet : Resultatet bliver ikke altid som forventet. Det er især vigtigt at understrege, at arrene kan blive grimme og synlige. Man regner med at cirka fem procent danner grimme ar. Dette problem er større ved mørke hudtyper. På længere sigt er resultatet afhængigt af, at kvinden holder en konstant vægt, men under alle omstændigheder må man forvente, at brystet med tiden kommer til at hænge igen.

Udsigt for fremtiden

Antallet af kvinder der får foretaget en brystreducerende operation har været konstant de senere år, og der er ikke udsigt til, at dette vil ændre sig. Stigende vægt i befolkningen medvirker til, at flere får problemer med store bryster, men det er her vigtigt at understrege, at vægten skal være normal, før man kan operere. I de senere år er udviklingen gået i retning af finde nye teknikker, der giver færre ar.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.