Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Typer af operationer for overskydende hud (løs hud)


Opdateret: 22. August 2014

Hvad er overskydende hud?

Overskydende hud er det løse hud, der opstår typisk efter større vægttab eller graviditet. Også alderen kan medvirke til overskydende hud for eksempel omkring øjnene og i ansigtet samt på armene, brystet og på maven.

Med forbehold for stor usikkerhed i tallene, er det grove skøn, at cirka 2000 danskere årligt får foretaget en operation for overskydende hud et sted på kroppen.

Operationer for overskydende hud kan opdeles i operationer, hvor et enkelt område, eksempelvis maven eller brystet, opereres og kombinationsoperationer, hvor flere områder opereres samtidigt.

Hvilke typer operationer findes der for overskydende hud?

De typiske områder med overskydende hud er mave, lår, bryst og arme. Men store vægttab kan også give gener fra ryg og. Ofte har den enkelte patient problemer med flere områder, da eksempelvis store vægttab påvirker store dele af kroppen. Men ofte vil enkelte områder være værst ramt og årsagen til at den enkelte søger plastikkirurg. Det er således mest almindeligt, at et enkelt område opereres. Enkeltoperationerne opstillet efter popularitet:

  • Maveplastik – opstramning af slap hud på maven med eller uden opstramning af bugvæggen

  • Brystløft – fjernelse af overskydende hud under brystet og løft af brystvorterne

  • Armplastik – fjernelse af overskydende hud på overarme

  • Inderlårsplastik – fjernelse af overskydende hud på inderlår

1: Operation af enkelt område

Maveplastikker (Abdominalplastik)

”Abdominalplastik” er den lægelige term for maveplastik. Opstramning af det slappe maveskind kan i princippet foretages på tre forskellige måder afhængigt af, hvor udtalt slapheden af huden på maven er:

Lille operation for overskydende hud på maven (Mini abdominalplastik)

Ved denne operation tilretter man kun den løse hud under navleniveau. Den er særligt velegnet til kvinder, der har fået et lille hudoverskud på den nederste del af maven efter graviditet, som generer ved at hænge lidt ud over buksekanten.Snittet lægges langt nede på maven (bikinisnit), og huden løsnes op til navleniveau. Herefter kan huden på den nederste del af maven strammes op.

Stor operation for overskydende hud på maven (Stor abdominalplastik)

Ved denne operation kan både slapheden af huden på hele maven og slapheden af bugvæggen rettes til. Dette er den mest anvendte operationsmetode og egner sig til de tilfælde, hvor der både er slaphed af huden over og under navleniveau, eller hvis der også er problemer med bugvæggen. Snittet lægges lavt på maven fra hofte til hofte. Huden løsnes helt op til underkanten af ribbenene, hvorefter muskulaturen og huden kan opstrammes. Der laves en ny åbning til navlen, hvorfor der også kommer ar omkring navlen.

Udvidet operation for overskydende hud på maven (Udvidet abdominalplastik)

Efter meget stort vægttab, vil der, ud over ovennævnte problemer med slaphed af hud på selve maven og slaphed af bugvæggen også kunne opstå udvidelse og slaphed af venusbjerget (hårbærende område umiddelbart over kønsdelene). Hvis man skal rette dette, kræver det en udvidet maveplastik, hvor den øverste del af venusbjerget fjernes og resten opstrammes.

Det store vægttab medfører også slaphed ned mod forsiden af lårene. Her bruger man en teknik, hvor en stærk hinde i underhuden syes op til bugvæggen (SFS, SuperficialFascial Suspension). På denne måde kan både venusbjerget og forsiden af lårene blive strammet op. Arret efter den udvidede operation for overskydende hud vil typisk gå lidt længere omkring hofterne og lidt længere ned over venusbjerget.

Brystløft

Brystløft indebærer altid et løft af brystvorterne og desuden fjernelse af overskydende hud i varierende grad alt efter slapheden af brystet. Det er i sagens natur en operation, der er mest efterspurgt blandt kvinder, men mænd, som har tabt sig meget, vil også kunne tilbydes ”brystløft”, som i deres tilfælde kaldes thoracoplastik. Jo slappere bryst, jo mere hud skal der fjernes. Der findes derfor forskellige teknikker, som giver mulighed for fjernelse af mindre eller mere hud på brystet:

Brystløft med ar omkring brystvorten (Periareolært brystløft)

Alle brystløft efterlader ar omkring brystvorterne. Hos kvinder, der kun har let hængende bryster, kan der foretages et brystløft, der kun efterlader ar direkte omkring brystvorten. Denne teknik kræver samtidig en betydelig fasthed af brysterne, da sammentrækningen af huden omkring brystvorten vil bevirke en affladning af brystet. Således benyttes denne mest hos yngre kvinder, eller når man samtidig med brystløftet indlægger brystimplantater . Arrene har en tendens til at blive uregelmæssige og brede, da der skal foretages en plissering af huden ind mod brystvorten.

Brystløft med lodret ar (Vertikal bystløft)

Ved denne teknik er der mulighed for at fjerne lidt mere af slapheden og samtidig modvirke affladningen af brysterne. Teknikken efterlader både ar omkring brystvorten og lodret fra brystvorten og ned til furen under brystet. Det lodrette ar skal rynkes voldsomt i forbindelse med denne operation og vil derfor typisk blive lidt bredt og uregelmæssigt. Det lodrette ar vil forlænges efter ophelingen og kan resultere i for meget bryst under brystvorten, såkaldt undertunge bryster.

Brystløft med ankerformet ar (Wise pattern)

Hvis det er nødvendigt at løfte og stramme i alle tre planer (lodret, vandret og i dybden ), anvendes et snit, der efterlader ar omkring brystvorten, lodret ned og på tværs i furen under brystet. Dette er stadig den mest anvendte teknik, da den giver størst mulighed for at tilpasse operationen til den enkelte kvindes bryst.

Brystløft hos mænd (Thoracoplastik)

Hos mænd kaldes opstramning af huden på brystkassen for en thoracoplastik. Typisk løftes brystvorterne, ligesom hos kvinderne, gennem et ankerformet ar. Men brystvorterne kan også ”tunneleres” under en hudbro, så det lodrette ar kan undlades. Den overskydende hud bliver fjernet og efterladeret vandret ar under brystmuskulaturen. Ofte vil meget store vægttab kræve, at arret fortsættes hele vejen omkring armhulen i et såkaldt kort upper bodylift (se nedenfor).

Armplastik

Der findes mange teknikker til opstramning af huden på overarmene. Afhængig af problemets omfang kan snittet lægges på forskellige måder, så forskellig mængde af hud kan fjernes. I lette tilfælde lægges typisk et kortere snit op imod armhulen, men i de fleste tilfælde lægges et snit ned langs indersiden af overarmen fra armhulen til albuen. Ved de rent kosmetiske operationer lægges snittet og dermed arret langs inderste kant af bicepsmusklen. Ved de større reduktioner lægges snittet længere bagtil på overarmen. Ved operationen suppleres typisk med en fedtsugning. Ved de kosmetiske operationer hjælper dette på det kosmetiske resultat, men ved de større armplastikker foretagerman fedtsugningen for at skåne de små lymfekar og dermed forebygge efterfølgende tendens til hævelse af underarm og hånd.

Inderlårsplastik

Ligesom for armene findes flere teknikker til opstramning af huden på lårene. Afhængig af problemets omfang kan snittet lægges på forskellige måder, så forskellig mængde af hud kan fjernes. I lette tilfælde lægges typisk et snit helt oppe i skridtet imellem kønsdelene og indersiden af låret, men i langt de fleste tilfælde er det nødvendigt at supplere med et snit ned langs indersiden af låret mod knæet. Meget store vægttab giver typiske problemer, specielt hos kvinder. Dette skyldes, at de fleste overvægtige kvinder har såkaldt pærefacon. Ved et meget stort vægttab er generne dels betinget af selve overskuddet af hud, men også det faktum at huden ”sidder løst” og bevæger sig ved aktivitet. Nogle kvinder har også betydelige rest-fedtdepoter på både inder- og yderlår trods det store vægttab.

Inderlårsplastik efter stort vægttab adskiller sig betydeligt fra de traditionelle mindre plastikker, hvor arrene kunne placeres oppe i skridtet. Efter stort vægttab er hudoverskuddet og generne ofte så betydelige, at der kræves et lodret snit fra højt i skridtet og helt ned omkring knæet for at opnå tilstrækkeligt resultat. Operationen indledes med en meget kraftig fedtsugning af selve det hudområde, der skal fjernes. Dette reducerer selvfølgelig lårets omfang, men har primært til formål at skåne de mange lymfekar, der løber op i underhuden langs inderlåret. Hvis lymfekarrene bliver ødelagt vil det medføre en blivende tendens til hævede underben og fødder.

2: Kombinationsoperationer

Hvis man har gener hele vejen omkring kroppen eller gener fra flere enkeltområder, kan der foretages kombinationsoperationer. Dette er typisk for dem, der har tabt sig meget, men kvinder kan efter graviditet og amning også søge om samtidig at få en kosmetisk operation af mave og bryst samtidig. Fordelen ved kombinationsoperationerne er, at der skal opereres færre gange og dermed kan den samlede sygemeldingsperiodeafkorte. Desuden spares udgifter til gentagen bedøvelse og indlæggelse.

Ved nogle af kombinationsoperationerne kan der opnås et mere optimalt kosmetisk resultat ved eksempelvis at udnytte overskydende hud fra ryggen som støttevæv i brystet, hvilket man ikke kan kan opnå med enkeltoperationer af de samme områder. Men de store kombinationsoperationer udgør samtidigt en større risiko for komplikationer. Lige nu tilbydes følgende kombinationsoperationer i Danmark:

  • 360° Belt Lipectomi (mave, venusbjerg, hofter og nedre ryg)

  • Lower bodylift (mave, venusbjerg, hofter, nedre ryg, balder og yderlår)

  • Upper bodylift (bryster, øvre ryg og evt. arme)

  • Kort upper bodylift (bryster, siden af brystkassen og evt. arme)

  • ”Mom job” (mave, venusbjerg og bryster)

Der findes enkelte klinikker i verden, som foretager såkaldte ”Total Bodylift”, hvor arme, bryst, ryg, mave, balder og lår opereres på én gang. I Danmark er vi tilbageholdende med denne type af kirurgi, da den samlede operationstid kommer over 6 timer, hvor risiko for komplikationer bliver meget større. Da der jo primært er tale om selvvalgte kosmetiske operationer, bør der være et særligt fokus på, at patienterne ikke udsættes for unødigt stor risiko i forbindelse med operationer af denne type.

360° Belt Lipectomi

Ved denne kombinationsoperation opereres der hele vejen omkring underkroppen. Forsiden opereres som beskrevet under den udvidede operation for overskydende hud på maven, men snittet fortsætter omkring hofterne og om på lænderyggen. Herved opnås opstramning hele vejen omkring underkroppen, der også giver etsåkaldt passivt løft af balderne. Operationen starter med patienten liggende på maven. Der foretages en fedtsugning af de såkaldte ”dansehåndtag”. Dette er en skånsom måde at løsne huden på den nederste del af ryggen og bevare mere af blodforsyningen. Det er selvfølgelig også medvirkende til at fjerne noget affylden. Herefter bliver forsiden opereret.

Lower bodylift

Ved denne omfattende kombinationsoperation opereres der også hele vejen omkring underkroppen. Men ved denne operation løsner man ogsåhuden ned omkring balderne, som løftes og roteres op på plads. Huden på yderlår løsnes og opstrammes. Forsiden bliver opereret på samme måde som beskrevet ved udvidet operation for overskydende hud på maven.

Snittet over balderne ligger lidt lavere end ved Belt Lipectomi og er dermed lidt nemmere at skjule under undertøj eller badetøj. Lowerbodylifter særligt velegnet til de personer, der har haft en såkaldt ”pære-facon” (typisk kvinder), hvor balder og lår er meget påvirket af vægttabet. Hvis der er store rest-fedtdepoter på balder og lår, kan operationen suppleres med en forsigtig fedtsugning af de pågældende områder.

Upper bodylift

Upper bodylift er en cirkulær opstramning omkring den øvre del af kroppen. Her kombineres brystløft med en større opstramning af huden på den øvre del af ryggen. Operationen er mest velegnet til kvinder, fordi arret der vil komme på ryggen kan skjules bag en bred BH-strop. Mænd klarer sig ofte med et kort upper bodylift. Ved et upper bodylift fortsætter snittet fra den ydre afgrænsning af brystet tværs omkring den øvre del af ryggen.

Hvis løsheden af huden på ryggen er betydelig, kan den vise sig som flere folder på ryggen (backrolls), men ofte hænger den som drapering helt ned mod hofterne. Slapheden kan ikke formindskes nedefra, men kræver et løft oppefra. Det overskydende væv fra ryggen kan eventuelt bruges som støtte og fyld til brystet, således at kvinder kan få en pænere facon med brug af deres eget væv fremfor implantater. Et upper bodylift kan kombineres med en armplastik i den samme operation.

Kort upper bodylift

Denne kombinationsoperation tilbydes både kvinder og mænd. Dette er også en kombination af brystkorrektion og en vis opstramning af huden på den øvre del af ryggen men uden ar på selve ryggen. Ved det korte upper bodylift fortsætter arret i en’J-form’ fra den ydre afgrænsning af brystet og op i den bageste afgrænsning af armhulen. Ved at ”rynke” huden i en stor ”yderbane” ind mod en lille ”inderbane”, kan en del overskydende hud på siden af brystkassen fjernes. Dette giver en vis opstramning af huden om mod ryggen. Denne type operation er særlig efterspurgt blandt mænd der har tabt sig meget og er generet af meget overskydende hudpå brystkassen og om på ryggen, men ikke ønsker et stort ar på selve ryggen. Hos kvinder kan operationen foretages som udvidet brystløft og kombineres med forstørrelse med eget væv eller som udvidet brystreduktion. Man kan også kombinere operationen ved samtidig at operere for løs hud på armene (armplastik).

Mom job

Som navnet antyderer dette et amerikansk begreb for en typisk kombinationsoperation, der tilbydes kvinder efter graviditet og amning. Her foretages et samtidigt brystløft og en operation af overskydende hud på maven (maveplastik). denne kombination også kan tilbydes eksempelvis personer, der har tabt sig meget. De enkelte operative metoder i denne kombinationsoperation er de samme som ved brystløft og maveplastik, som er gennemgået ovenfor.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.